עורך דין מיסוי מקרקעין

עורך דין מיסוי מקרקעין – משרדנו מטפל בנושאי מיסוי מקרקעין של לקוחותיו לרבות בעניין מס שבח, מס רכישה. כן מטפל במיסים והיטלים הקשורים לעסקאות מקרקעין, מס רכוש, מס מכירה, היטל השבחה ומע"מ.

למשרדנו עשרות שנות ניסיון בטיפול בעסקאות מקרקעין מורכבות, ליווי יזמים, עריכת הסכמי קומבינציה, הסכמי מכר, רכישה, שכירות של דירות ושל מקרקעין שונים כמו מרכזים מסחריים, חנויות, מבני תעשיה ועוד.

בביצוע עסקאות מקרקעין משרד עורך דין מקרקעין יצחק גולדשטיין מלווה את נושא המיסוי, לרבות דיווח לרשות מיסוי מקרקעין, וקבלת אישורי המיסים לצורך רישום בטאבו.

המיסים בטיפול עורך דין מיסוי מקרקעין

בעסקת מקרקעין או בהחזקת מקרקעין יש מיסים שונים, ביניהם: מס שבח, מס רכישה, מס רכוש, היטל השבחה, היטל פיתוח, היטל סלילה, היטל שצ"פ, ארנונה ועוד. להלן נבהיר את המיסים העיקריים שחלים בעסקת קניה או מכירה של מקרקעין.

מס שבח – משולם למדינה בגין השבחת דירה או מקרקעין שנמכרו. מדובר במס סבוך, שכן יש מקרים שאינם נחשבים לעסקה ואינם מחייבים במס, יש מקרים פטורי, ובמקרים אחרים החישוב אינו פשוט. לכן בכל ביצוע עסקה יש להיוועץ עם עו"ד מס שבח.

מס רכישה – ברכישת מקרקעין, מחויב הרוכש בתשלום מס רכישה. כמו במס השבח, גם כאן יש מקרים בהם יש פטור ממס או שהחישוב נמוך. לכן טרם ביצוע עסקה צריך להתייעץ עם עו"ד מס רכישה.

היטל השבחה – משולם לוועדה המקומית בגין השבחת מקרקעין עקב תכנית. התשלום הוא מחצית משווי ההשבחה.

מס עיזבון וירושה – אמנם בישראל אין מס על ירושה או עיזבון. אבל אין זה אומר שניתן לעשות פעולות בעיזבון ללא תכנון. חובה להתייעץ עם עו"ד מיסוי מקרקעין וירושה לפני ביצוע כל פעולה. לא אחת יורשים פנו אלינו בדיעבד לאחר ביצוע חלוקה של עיזבון שנעשתה ללא תכנון מראש, דבר שיצר נזקים במיסוי העברות או מכירות שבוצעו.

דילוג לתוכן