עמוד הבית >> עורך דין מקרקעין >> עורך דין מיסוי מקרקעין >> מיסוי מקרקעין תיקון שומה, השגה וערר על שומת מס שבח ומס רכישה

תיקון שומה, השגה וערר על שומת מס שבח ומס רכישה

מיסוי מקרקעין השגה על שומת מס שבח ותיקון שומה – האם וכיצד ניתן להגיש בקשת תיקון שומה מס שבח או תיקון שומת מס רכישה? והאם וכיצד ניתן להשיג ולערער על שומת מיסוי מקרקעין?

מאמרים קשורים:

חובת הגשת הצהרה

מוכר וקונה זכות במקרקעין צריכים לדווח לרשות מיסוי מקרקעין בתוך 30 ימים מהעסקה ולפרט את פרטי הזכות שנמכרה, פרטי ותאריך העסקה, התמורה, חישוב המס, וזכאות לפטור או להנחה (ס' 73 לחוק).

היום חלה חובת דיווח באופן מקוון (ס' 76א).

תוך 8 חודשים מיום מסירת ההצהרה תחליט רשות המיסים האם:

  • לאשר את השומה כפי שהוגשה.
  • לשנותה כיון שההצרה אינה נכונה. במקרה זה תינתן למצהיר זכות טיעון, וההחלטה תהיה מנומקת.
  • לתקנה מיוזמתו או לבקשת המצהיר.

בקשה לתיקון שומה – סעיף 85

רשות מיסוי מקרקעין רשאית הן מיוזמתה והן לדרישתו של משלם המס, לתקן שומה, תוך 4 שנים מיום שאושרה. התיקון יכול להתבצע גם מאוחר יותר, תוך שנה לאחר הרשעת מצהיר בעבירה בגין תצהיר חסר או שאינו אמת.

תיקון יבוצע מהטעמים הבאים:

  • התגלו עובדות חדשות שיכולות לחייב במס או לשנות את סכום המס.
  • המצהיר מסר הצהרה שאינה נכונה.
  • נמצאה טעות בשומה.

השגה על שומת מס שבח ומס רכישה

תוך 30 יום מקבלת שומה ניתן להשיג עליה בכתב. תשובה להשגה תינתן תוך תקופה של בין 8 חודשים לשנה ממועד הגשת ההשגה. אם לא תינתן החלטה בתוך התקופה, יראו את כאילו ההשגה התקבלה. דחיית ההשגה תעשה רק לאחר שמיעת טענותיו של המשיג.

ההחלטה בהשגה לא תעשה על ידי מי שערך את השומה.

ערר על שומת מס שבח ומס רכישה

תוך 30 יום מקבלת ההחלטה בהשגה ניתן להגיש ערר לפני ועדת ערר, אשר רשאית לאשר את השומה, או להגדילה, להפחיתה, או לבטלה.

ערעור על החלטת ועדת ערר

על החלטת ועדת ערר ניתן להגיש ערעור בעניינים משפטיים בלבד, לבית משפט עליון תוך 45 יום מקבלת ההחלטה.

לקבלת ייעוץ פנו ליצחק גולדשטיין, משרד עורכי דין מקרקעין, בטלפון 03-5758484 או במייל main@ygoldlaw.co.il.

דילוג לתוכן