עמוד הבית >> עורך דין מקרקעין >> עורך דין מיסוי מקרקעין >> טופס מש"ח (משח) – דיווח מקוון על עסקה במקרקעין

טופס מש"ח (משח) – דיווח מקוון על עסקה במקרקעין

כל מבצע עסקה במקרקעין צריך להגיש לאגף מיסוי מקרקעין דיווח מקוון על העסקה. עורכי דין מדווחים בתוך מערכת מייצגים מיסוי מקרקעין. הדיווח נקרא הגשת טופס מש"ח או בקיצור משח. מהו טופס מש"ח? כיצד מבוצע דיווח מקוון מיסוי מקרקעין? מה קורה במקרה אי דיווח על עסקת מקרקעין במועד? מהי שומה עצמית מס שבח? כיצד אפשר לבדוק עסקאות באתר מידע נדל"ן של רשות המיסים?

קראו עוד:

טופס מש"ח – מה זה משח?

עסקה במקרקעין מחייבת במסים את הצדדים לעסקה. המוכר חייב לשלם מס שבח, והקונה חייב לשלם מס רכישה. חיובים אלו הם למעט במקרים בהם יש פטור ספציפי. 

מש"ח הוא ראשי תיבות מס שבח. טופס משח זה טופס הצהרה של צדדים לעסקת המקרקעין, אותו הם מגישים לרשות מיסוי מקרקעין, לאחר ביצוע העסקה.

דיווח במערכת מייצגים מיסוי מקרקעין

הצהרה על עסקה במקרקעין יכולה להיות עבור שני הצדדים (הקונה והמוכר) ביחד או עבור כל צד בנפרד, כלומר הצהרת מוכר לבד והצהרת קונה בנפרד.

יחד עם הגשה מקוונת של משח מגישים טופס אישור פרטים בהצהרה מקוונת. טופס זה צריך להיחתם בפני עורך דין.

משח – חובת דיווח למיסוי מקרקעין

סעיפים 73 – 76 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג-1963, קובעים כי כל מוכר או רוכש זכות במקרקעין (זכות במקרקעין מוגדרת כ: בעלות; חכירה לתקופה שמעל 25 שנים; הרשאה לשימוש במקרקעין שמהווה בעצם מתן זכות בעלות או זכות חכירה) חייב להגיש הצהרה לגבי העסקה. חובת ההצהרה חלה גם במקרים שבהם מבקשים פטור מתשלום המס, וגם במקרה בו מדובר רק על הסכם שיתוף שאינו מקנה זכויות בפועל.

תוצאת אי דיווח על עסקת מקרקעין במועד – קנס

את ההצהרה יש למסור תוך 30 ימים מהיום בו בוצעה העסקה. איחור בזמן הגשת הצהרה לאגף מיסוי מקרקעין מחייב בקנס. בעבר היה מדובר בקנס שנגזר באחוזים מגובה המס, וכיום מדובר בסכום קבוע לכל תקופה בה מתעכב הדיווח.

חובת דיווח מקוון מיסוי מקרקעין – הגשת משח

בהתאם לתיקון 76 ותיקון 84 לחוק מיסוי מקרקעין, הצהרה לפי סעיפים 73 – 76 לחוק יש להגיש באופן מקוון. גם בקשה לתיקון שומה (סעיף 85), הודעת השגה (סעיף 87) ומסמכים (סעיף 96) יש להגיש באופן מקוון.

החל מיום 1.12.2017 חלה חובת דיווח מקוון.

מערכת מייצגים מיסוי מקרקעין

עורכי דין מיסוי מקרקעין מדווחים דרך מערכת מייצגים מס שבח (שבח נט) באתר taxes.gov.il. במערכת זו ניתן לקבל גם מצב שומה ונתונים נוספים.

מי שלא מיוצג צריך להגיש הצהרה מקוונת דרך מחשב ציבורי שמיועד לכך במשרדי אגף מיסוי מקרקעין. אם ההצהרה לא מוגשת על ידי עורך דין, יכול להגיש אותה רק  המוכר או הרוכש בעצמו ולא מישהו אחר מטעמו. המוכר או הקונה יגש למשרד אגף מיסוי מקרקעין האזורי, בשעות קבלת קהל עם המסמכים הבאים: צילום הסכם מכר, תעודת זהות, נסח טאבו או אישור זכויות, ומסמכים נלווים נוספים שבידיו. עובד אגף מיסוי מקרקעין יסייע טכנית בהגשת ההצהרה המקוונת.

פרטי הצהרה במיסוי מקרקעין

הצהרה על רכישת זכות במקרקעין או הצהרה על מכירת זכות במקרקעין חייבת לכלול את העניינים הבאים: פרטי הזכות בה נעשתה עסקה; פרטי העסקה שנערכה; התמורה ששולמה בעת רכישת הזכות; תאריך הרכישה; התמורה שנקבעה עבור מכירת הזכות; תאריך המכירה; ניכויים ותוספות לצורך חישוב מס השבח; שומה עצמית מס השבח – כלומר חישוב של סכום המס שצריך לשלם, ואופן החישוב; זכאות לפטור ממס שבח או הנחה בתשלום מס שבח או מס רכישה.

מתי אפשר להגיש הצהרה ידנית (לא מקוונת)?

כאמור, חלה חובת הגשה הצהרת מס שבח באופן מקוון למיסוי מקרקעין. עורכי דין מגישים את ההצהרה דרך מערכת מייצגים מיסוי מקרקעין (שבח נט).

הצהרה ידנית (לא מקוונת), אפשר להגיש רק במקרים בלבד בודדים בהתאם לאישור אגף מיסוי מקרקעין:

  • כאשר הרוכש או המוכר לא מיוצג ע"י עו"ד, והוא הוכיח שאין באפשרותו להגיע למשרד האזורי של אגף מיסוי מקרקעין בגלל מגבלה פיזית או בגלל שהוא בחו"ל.
  • כאשר יש תקלה טכנולוגית המונעת הגשת הצהרה מקוונת. במקרה כזה תהיה הודעה באתר רשות המסים מיסוי מקרקעין שיהיה דיווח ידני לתקופה קצובה.
  • עורך דין מעל גיל מסוים יכול להגיש הצהרה לא מקוונת עבור לקוח שהוא מייצג.

מהי שומה עצמית מס שבח?

שומה עצמית מס שבח הינה שומת מס שבח כפי שנערכה על ידי מוכר מקרקעין ועל ידי רוכש מקרקעין בהתאם לחישוב מס שבח אשר מצורף להצהרה (מש"ח) – חבות מס שבח על פי עמדתו של המוכר או הקונה.

תשלום המס

לאחר הגשת הצהרה למיסוי מקרקעין יש לשלם את סכום שומה עצמית מס שבח, ולעתים יש להוסיף תשלום לאחר שומה של אגף מיסוי מקרקעין. את התשלום ניתן לבצע בכרטיס אשראי באמצעות שרת התשלומים באתר רשות המסים או בבנק באמצעות שובר תשלום.

בעת ביצוע עסקה של מכירת דירה או רכישת דירה או כל נכס מקרקעין אחר, חשוב להיוועץ עם עורך דין מקרקעין על מנת לבדוק האם אתם זכאים להנחה או פטור ממס שבח או מס רכישה בהתאם לנתונים הספציפיים.

בדיקת עסקאות ברשות המיסים

באתר מידע נדל"ן שע"י רשות מיסוי מקרקעין (nadlan.taxes.gov.il) אפשר לבדוק עסקאות שנעשו לפי כתובת או גוש וחלקה, ולראות מחירי עסקאות שדווחו באזור. 

לקבלת ייעוץ ספציפי פנו ליצחק גולדשטיין, משרד עורכי דין מקרקעין, בטלפון 03-5758484 או במייל main@ygoldlaw.co.il.

דילוג לתוכן