מס שבח תושב חוץ 2024

מס שבח ומס רכישה תושב חוץ – במכירת דירה מזכה ישנם מספר פטורים ממס שבח, שהעיקריים הם פטור דירה יחידה ופטור דירה שהתקבלה בירושה. ברכישת דירה יש פטור מיוחד לרכישת דירה יחידה (דירה ראשונה). האם תושב חוץ זכאי למכור דירה בפטור ממס שבח ולרכוש דירה בפטור ממס רכישה, או שהפטורים הם רק לתושב ישראל? כמו כן נדון מיהו תושב חוץ?

פטור ממס שבח תושב חוץ – הוכחה שאין דירה בחוץ לארץ

תושב חו"ל אינו זכאי אוטומטית בפטור ממס שבח במכירת דירה יחידה. על מנת לקבל פטור זה על תושב חו"ל להוכיח שאין לו דירה נוספת במקום התושבות שלו.

דרך ההוכחה היא כדלהלן:

על תושב חו"ל להביא אישור רשות המיסים במדינת התושבות כי אין לו דירה באותה מדינה. מאחר שיש מדינות שלא ניתן לקבל אישור כזה, יש להוציא אישורים אחרים, כך יש להמציא תצהיר תושב חוץ של המוכר כי אין לו דירה באותה מדינה בה הוא גר; הסכם שכירות בגין הדירה בה הוא גר; אישור ארנונה כי הוא משלם מיסים כמחזיק ולא כבעלים; דוח מס שנתי שמראה שאין לו הכנסות מהשכרת דירה וכו'.

מס שבח לינארי תושב חו"ל

גם תושב חוץ שיש לו דירה בחו"ל זכאי לפטור ממס שבח חלקי של מכירת דירה בחישוב ליניארי חדש מקל. משמעות הקלה זו שלא יחול מס שבח על השבח מעת הרכישה ועד שנת 2014.

פטור ממס שבח תושב חו"ל – דירת ירושה

בהתאם ללשון החוק והו"ב, תושב חוץ שירש דירה, ועומד בדרישות החוק לגבי מכירת דירת ירושה בפטור, ומבקש לקבל פטור ממס שבח, צריך בנוסף להוכיח שאין לו דירה נוספת בחו"ל. זאת בשונה מתושב ישראל שזכאי למכור דירת ירושה בפטור, אף אם יש לו דירה נוספת בישראל.

לאחרונה נראה שרשות המיסים אינה עומדת על כך, ונותנת פטור אף ללא הוכחה כי למוכר אין דירה נוספת במדינה בה הוא תושב.

אחד התנאים לקבלת פטור ממס שבח במכירת דירת ירושה שלמוריש לא הייתה דירה נוספת. נראה כי במקרה שהמוריש היה תו שחו"ל יש להוכיח  כי למוריש לא הייתה דירה נוספת במדינה בה היה תושב, בעת פטירתו.

מיהו תושב חוץ לעניין מס שבח?

מהי הגדרת תושב חוץ לעניין מיסוי מקרקעין בכלל ומס שבח בפרט?

חוק מיסוי מקרקעין מגדיר תושב חוץ לפי הגדרתו בס' 1 לפקודת מס הכנסה. ההגדרה לתושב חו"ל בסעיף 1 לפקודת מס הכנסה היא מי שאינו תושב ישראל או שהתקיימו בו כל אלו:

 1. הוא יחיד ששהה מחוץ למדינת ישראל לפחות 183 יום בשנת המס בה בוצעה העסקה ובשנת המס שאחריה.
 2. בשנת המס בה בוצעה העסקה ובשנת המס שאחריה, מרכז חייו לא היה במדינת ישראל. מרכז החיים נקבע לפי הקשרים המשפחתיים, החברתיים והכלכליים והמבחנים הבאים:
  – היכן ביתו הקבוע.
  – היכן מקום מגוריו ומקום מגורי משפחתו.
  – היכן מקום עיסוקו או העסקתו.
  – היכן האינטרסים הכלכליים שלו.
  – היכן הארגונים והמוסדות אליהם הוא משתייך.

בפקודה נקבע כי חזקה, הניתנת לסתירה, כי מרכז החיים בישראל אם היחיד שהה בישראל 183 יום בשנת המס או  30 יום ו-425 יום יחד עם שנת המס שלפניה.

מס רכישה תושב חוץ – דירה יחידה

מאמר זה דן במס השבח החל על תושב חו"ל. יחד עם זאת כדאי לזכור כי תושב חו"ל הרוכש דירה בארץ אינו זכאי לחישוב של רכישת דירה יחידה, ואין זה משנה אם יש לו דירה נוספת בחו"ל. לכן אם תושב חו"ל מוכר דירה על מנת לקנות אחרת עלו לקחת במסגרת שיקוליו את המס רכישה גבוה שישלם בעת רכישת דירה בארץ.

לקבלת ייעוץ ספציפי פנו ליצחק גולדשטיין, משרד עורכי דין מקרקעין, בטלפון 03-5758484 או במייל main@ygoldlaw.co.il.

דילוג לתוכן