ירושת פנסיה

מה קורה לפנסיה במקרה מוות? מה גובר צוואה או מוטבים? מי יורש כספי פנסיה לאחר פטירה לפי סעיף 147 לחוק הירושה? האם קרן פנסיה עוברת בירושה? מי מקבל לאחר הפטירה – פוליסות ביטוח, קרן פנסיה, ביטוח מנהלים, קופת גמל, וקרן השתלמות? מדוע חשוב לקבוע מוטבים בקרן פנסיה? האם צוואה גוברת על חוק הירושה? 

מי יורש כספי פנסיה, האם קרן פנסיה עוברת בירושה?

כספי פנסיה של נפטר אינם חלק מהעיזבון והם מועברים אל מוטבים בקרן פנסיה.

סעיף 147 לחוק הירושה קובע כי כספים שמשולמים בעקבות פטירה בהתאם לחוזה ביטוח, קופת קיצבה, קופת תגמולים וכיו"ב, אינם חלק מהעזבון, אלא אם נקבע מפורשות שהם שייכים לעזבון.

לכן, כספים המופרשים במסגרת הסדרי פוליסות כגון קופות גמל, קרנות פנסיה, ביטוחי חיים, ביטוחי מנהלים וקרנות השתלמות, אינם מהווים חלק מעיזבונו של אדם שנפטר, ולכן אינם מחולקים לאחר מותו של אדם בהתאם לחוק הירושה או בהתאם לצוואת המנוח.

מוטבים בקרן פנסיה

הכספים שצבר מנוח בפוליסות על שמו, יועברו רק למי שרשום כנהנה או כמוטב בפוליסה הספציפית.

אם לא נקבעו מוטבים, ניהול הכספים בקרן כפוף לתקנון של הקרן והתקנון הוא הקובע. בדרך כלל התקנון מפנה לחוק הירושה, ובמקרה זה יצטרכו היורשים של בעל הפוליסה לנקוט הליכי ירושה לפי חוק, ולהמציא צו ירושה או צו קיום צוואה. הכספים יועברו לצדדים רק כאשר ייקבע באופן מוחלט מיהם היורשים, עם או בלי צו ירושה.

מוטבים בקרן פנסיה לעומת צוואה

מה קורה כאשר הצוואה סותרת למוטבים שנקבעו בפוליסת קופת גמל? האם צוואה גוברת על חוק הירושה?

סעיף 147 לחוק הירושה קובע שכספי פנסיה אינם חלק מהעיזבון, ולכן הוראת המוטב גוברת.

אם אחרי קביעת המוטב נכתבה צוואה אשר סותרת להוראת המוטב, אם המנוח שלח את הצוואה לחברה זה נחשב כהוראת מוטב חדש ויגבר. אם הצוואה לא נשלחה לחברה על ידי המנוח, יש לבדוק את תקנון החברה, בדרך כלל התקנון קובע שהוראת הצוואה לא תחול. ישנם תקנונים שמתנים זאת אם הכסף כבר ניתן למוטב.

אם ניתן צו קיום לצוואה מאוחרת להוראת המוטבים בה קיים אזכור לגבי הפוליסה, היא גוברת על המוטבים הרשומים בפוליסה. ניתן לכתוב בצוואה הוראות לגבי הפנסיה ולכתוב בפרטי המוטבים בפנסיה שהמוטבים הם  כפי שיקבע בצוואה.

בפס"ד בימ"ש עליון בע"מ 8540-15 פלוני נ' פלונית נקבע כי הוראת צוואה אף באופן כללי, גוברת על הוראת המוטב בפוליסה.

קופת גמל עם יתרה נמוכה

עם זאת, במקרה של חשבונות קופת גמל שבה יתרה נמוכה בהם לא נקבעו מוטבים, ישנן הוראות של משרד האוצר, הקובע שבן זוגו, הוריו, או ילדיו של הנפטר יכולים לפנות לקופה בבקשת משיכה מבלי להמציא לקופה צו ירושה או צו לקיום צוואה, אם היתרה של הכספים בחשבונו של העמית שנפטר לא עולה על 8,000 ש"ח כאשר הוגשה בקשה למשוך כספים ועברו מינימום 3 שנים מפטירת העמית. יש להדגיש כי על פי הוראות החוק, משיכת כספים בדרך זו אפשרית רק במקרה של קופות גמל, ולא בקרנות פנסיה או ביטוחי מנהלים.

ירושת פנסיה – חשיבות קביעת המוטבים ושינויים

במקרה מסוים, פלוני היה נשוי שנים רבות לאלמונית. לאחר שהצדדים נפרדו ולפני שניתן גט פלוני נפטר. למרות שבצוואתו הוא נישל את אלמונית מהירושה, הרי שלגבי הפוליסות קבע בית המשפט כי היא זכאית לחלקים בהם, אף שברור שזה לא "רצון המת". כך גם במקרה שאדם פתח פוליסה לפני נישואיו, ורשם כמוטבים את אחיו, ושכח לאחר מכן לתקן ולרשום את ילדיו. הנהנים הרשומים בפוליסות, גוברים על ההוראות הכלליות של הצוואה ועל הוראות חוק הירושה, ובכך למעשה תיפגע המטרה של קיום "רצון המת".

לאור האמור לעיל אין לזלזל ברישום המוטבים. יש לזכור כי הכספים בפוליסות אינם חלק מעיזבון המנוח וצוואה אינה חלה על הפוליסות, לכן מומלץ להקפיד בכל תכנית פנסיה או פוליסה, לרשום את המוטבים הרצויים. מי שרוצה שיחולו הוראות הצוואה, צריך למסור עותק מהצוואה לכל חברה שמנהלת את הכספים שלו (פנסיה ביטוח גמל) ולהורות לאותה חברה שעליה לפעול לפי צוואה מסוימת זאת. אדם שרוצה שרכושו יגיע לידי מישהו מסוים, צריך להדגיש זאת במוטבים בפוליסות השונות שלו.

מוטבים כספי קרן פנסיה של נפטר

כדאי לציין כי ישנה בעיה בעניין מוטבים בפוליסה, כיון שבניגוד לצוואה אשר נפסלת אם נכתבה תחת לחץ או השפעה בלתי הוגנת או אי הבנת משמעות הצוואה, הרי שהמוטבים בפוליסה אינם נפגעים במצב דומה, ולכן הדבר יכול להביא ללחץ או השפעה על אדם לשנות את המוטבים, ובכך לעקוף את דיני הירושה.

בעיה נוספת נוצרת כאשר המנוח נותן הוראות סותרות לגבי הכספים המצויים בפוליסות על שמו. למשל, כאשר המנוח רושם נהנים מסוימים בפוליסה ואולם בצוואתו הוא מציין במפורש כי הנהנים בכספי אותה הפוליסה יהיו יורשים אחרים, והוא לא דיווח לחברה המחזיקה בפוליסה על שינוי המוטבים בזכויותיו.

לאור האמור, בכדי למנוע סכסוכים ובעיות, כדאי לוודא בעת עריכת הצוואה האם המוטבים בפוליסות הם מי שהמוריש מעוניין באמת שיקבל את הכספים.


משרדו של עו"ד ונוטריון יצחק גולדשטיין מתמחה במגוון שירותים משפטיים הקשורים לשמירת העושר המשפחתי, לרבות עריכת צוואה, בקשה לקיום צוואה, התנגדות לצוואה, ניהול עיזבון, עריכת הסכמי חלוקת עיזבון, ניהול הליכים בבית המשפט לענייני משפחה ואצל הרשם לענייני ירושה, וליווי משפטי אישי ומסור.

הידע והניסיון המשפטי והכלכלי של משרדנו עומד לרשות לקוחותיו בתיקי עיזבון בהם מעורבים בדרך כלל היבטים עסקיים ומסחריים בקנה מידה משמעותי.

אם אתם מחפשים עורך דין מקצועי ושירות מצוין בתחומי הירושה, הצוואות והעיזבון, משרדנו עומד לרשותכם.

דילוג לתוכן