עמוד הבית >> נוטריון >> אישור נוטריוני >> אישור נוטריוני להסכם ממון

אישור נוטריוני להסכם ממון

אישור הסכם ממון אצל נוטריון – לפי חוק יחסי ממון כדי לתת תוקף להסכם לפני הנישואין יש לאמת אותו בפני נוטריון או בפני בית המשפט ענייני משפחה. הסכם לאחר הנישואין ניתן לאשר רק בפני בית המשפט. מה המחיר לשנת 2023?

מהו הסכם ממון ומדוע הוא נדרש?

איזון משאבים בין בני זוג

חוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג-1973 קובע הסדר איזון משאבים בין בני זוג שלא ערכו ביניהם הסכם ממון. משמעות הדבר שבעת פקיעת הנישואין עקב גירושין או פטירה, זכאי כל אחד מבני הזוג במחצית הנכסים שהיו להם ערב פקיעת הנישואין, למעט נכסים שהיו להם לפני הנישואין או שהגיעו להם במתנה או ירושה בתקופה בה היו נשואים. בפסיקה עדכנית של בית המשפט העליון ישנה החמרה, שגם לגבי נכסים שהיו לאחד מבני הזוג טרם הנישואין ישנה לעתים חזקה של כוונת שיתוף ספציפית, כמו למשל בנוגע לדירה בה התגוררו בני הזוג.

מדוע נדרש אישור נוטריוני להסכם ממון?

לכן חשוב ביותר לערוך הסכמי ממון. רק הסכם בין בני זוג המוכן בהתאם לחוק יחסי ממון, ומקבל אישור של בית המשפט או נוטריון (אם נעשה לפני הנישואין) יכול למנוע את איזון המשאבים כאמור.

הסכם שלא קיבל אישור כאמור, הינו לא רק חסר ראיה לחתימה מרצון, אלא גם חסר תוקף. על פי החוק, רק הסכם שאושר על יד בית המשפט או נוטריון יש בכוחו למנוע איזון משאבים בהתאם לחוק יחסי ממון.

אישור הסכם ממון בפני נוטריון

הסכם ממון בין לפני הנישואין ובין לאחר הנישואין, צריך לקבל אישור של בית משפט לענייני משפחה, או בית דין דתי שיש לו את סמכות השיפוט בעניין בני הזוג בנושאי נישואין וגירושין. רק אישור כחוק נותן תוקף לחוזה לפי חוק יחסי ממון. גם שינוי של הסכם מצריך את אישור בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני.

בית המשפט המאשר את ההסכם או בית דין המאשר את ההסכם לא יתנו אישורם להסכם אלא אחרי שנוכחו שבני הזוג חתמו על ההסכם מרצונם החופשי, וכשהם מבינים את משמעות ההסכם ותוצאותיו.

למרות האמור, הסכם לפני הנישואין וכן הסכם בשעת הנישואין עצמם ניתן לאשר גם באימות חתימה של רושם הנישואין.

אישור נוטריון להסכם ממון

תיקון מס' 6 חוק הנוטריונים, תשל"ו-1976 משנת תשנ"ה-1995, הוסיף לסמכויות הנוטריון את הסמכות לאמת הסכמי ממון בין בני זוג, לפני הנישואין: "7. … (11)  לאמת הסכם ממון בין בני זוג, שנכרת לפני הנישואין."

במקביל באותו מועד, תוקן (תיקון 2) גם חוק יחסי ממון, במסגרתו נקבע בסעיף 2 (ג1) כי: "(ג1) הסכם ממון שנכרת לפני הנישואין יכול שיאומת בידי נוטריון לפי חוק הנוטריונים, תשל"ו-1976, ובלבד שהנוטריון נוכח שבני הזוג הניצבים בפניו עשו את ההסכם בהסכמה חופשית ובהבינם את משמעותו ותוצאותיו."

חשוב לציין כי הסכם כזה המאומת על ידי נוטריון יכול לכלול רק הוראות לגבי רכוש וממון ולא לגבי משמורת על ילדים, ביקורים, מזונות ועוד נושאים אישיים שנקבעו למקרה של פרידה.

באימות הנוטריון להסכם הממון לפני הנישואין נכתב כי הוא מאשר שבני הזוג חתמו על ההסכם בנוכחות הנוטריון, לאחר שהוא הסביר להם את תוכן ההסכם, ונוכח שבני הזוג עשו את ההסכם מרצונם החופשי והם מבינים את משמעות ההסכם ותוצאותיו.

כמה עולה אישור נוטריון להסכם ממון

אגרת אימות הסכם ממון אצל נוטריון לפי סעיף 2(ג1) בחוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל"ג – 1973 עולה 394 ₪ בתוספת מע"מ. כל העתק נוסף עולה 68 ₪ בתוספת מע"מ


עורך דין ונוטריון יצחק גולדשטיין מאשר ועורך את כלל האישורים הנוטריונים, כמו אישור נוטריון לתרגום, אישור נוטריון על הסכם ממון, אימות חתימת ייפוי כוח נוטריוני, ועוד.

מרבית האישורים הנוטריוניים ניתנים בשרדנו ביום הפניה.

לקבלת אישור נוטריון במהירות ומקצועיות עם שירות מצוין, חייגו לטלפון: 03-5758484 או פנו למייל: main@ygoldlaw.co.il.

דילוג לתוכן