חוק הירושה בישראל

חוק הירושה בישראל הוא אבן היסוד של דיני ירושה ועיזבון. דיני אלו נלמדים גם מתקנות הירושה, פסיקות בתי המשפט לענייני משפחה, בתי משפט מחוזי ובית המשפט העליון. חוקי ירושה במדינות שונות אינם זהים. הבדלים ניתן למצוא למשל בעניין חלוקת ירושה ללא צוואה. במאמר זה נפרט מעט על מקורות דיני ירושה ועיזבון בישראל, ומה ניתן ללמוד מהם. מאת עורך דין ירושות וצוואות יצחק גולדשטיין.

חוק הירושה בישראל שונה מצרפת או ארצות הברית

במה שונה החוק בישראל מצרפת או ארצות הברית? נמנה מספר הבדלים:

החופש לצוות – דין הירושה בישראל קובע שאדם יכול לצוות את ירושתו למי שהוא רוצה, ויש לו חופש מוחלט בכך, למעט לעניין מזונות מן העיזבון. לעומת זאת דיני הירושה בחלק מהארצות בחו"ל, כמו למשל חוק הירושה בצרפת, אינו מאפשר לנשל לגמרי את היורשים הטבעיים.

מס ירושה בישראל 2021 – למרות שהיו בעבר דיבורים על החלת מס ירושה, נכון לכתיבת שורות אלו אין בישראל מס ירושה. לעומת זאת, במדינות רבות בחו"ל כמו למשל בארצות הברית או צרפת יש מס עיזבון. בדרך כלל (אך לא תמיד) מס ירושה הולך יחד עם מס מתנה, כדי למנוע תכנון מס של נתינת מתנה בחיים, כדי לא לשלם מס ירושה.

חוק הירושה – תחולה

חוק הירושה בישראל חל על כל תושב ישראל, גם אם הנכס נמצא בחו"ל. מאידך, תושב חו"ל שיש לו נכס בישראל, חל עליו דין מקום מושבו.

הדבר יוצר בעיות כיון שלפי חוקים של מדינות שונות כמו צרפת, לגבי מקרקעין חל החוק של מקום המקרקעין ולא מקום תושבות האדם. התוצאה היא כי תושב צרפת שהניח נכס מקרקעין בישראל, לפי דיני הירושה בישראל חל עליו הדין הצרפתי, ואילו לפי דיני הירושה בצרפת חל עליו הדין הישראלי.

דיני ירושה ועיזבון בישראל

החוק והתקנות הם הבסיס לדיני הירושה בישראל. בהם נקבע בין היתר:

 • ירושה ללא צוואה – ירושה על פי דין:
  • מי כשר לרשת.
  • מי פסול לרשת – למשל אדם שגרם או ניסה לגרום למותו של המנוח.
  • מי יורש את המנוח על פי דין במקרה של העדר צוואה, כיצד מתבצעת חלוקת ירושה בין יורשים ו-חלוקת ירושה בין אחים.
 • חוק ירושה על פי צוואה: סוגי צוואות (צוואה בכתב יד, צוואה בעדים, צוואה בפני רשות וצוואה בעל פה); תוקפן; מה פוסל אותן; והוראות מיוחדות בצוואות.
 • מזונות מן העזבון.
 • הוראות בעניין בקשת צו ירושה ובקשת צו קיום צוואה.
 • התנגדות לצו קיום צוואה (למשל בגין מעורבות בעריכת צוואה, השפעה בלתי הוגנת, העדר כשרות לצוות ועוד).
 • בעניין מנהל עיזבון וניהול עיזבון.
 • חלוקת עיזבון.
 • חובות העיזבון.
 • ועוד.

תיקון 12 לחוק הירושה – צוואות הדדיות – סעיף 8א

התיקון הכי מפורסם לחוק הירושה הוא תיקון 12 משנת 2005. התיקון דן באפשרות לעריכת צוואות הדדיות, אף שהדבר סותר את עיקרון חופש הציווי. למידע נוסף ראה צוואות הדדיות – מדריך מפורט.

תיקון 13 – ירושת מאומץ ומאמץ – סעיף 16

בסעיף 16 בחוק נקבע כי מי שאומץ לפי דין, הוא ויורשיו יורשים את המאמץ ואת קרובי המאמץ כאילו היה ילדו.

כמו כן המאמץ וקרוביו יורשים את המאומץ כאילו המאמץ היה הורהו.

למאומץ וצאצאיו זכות לרשת את קרוביו של המאומץ. אבל הוריו של המאומץ וסביו וצאצאיהם לא יורשים את המאומץ .

תקנות הירושה, תשנ"ח-1998

ב- תקנות הירושה, תשנ"ח-1998 נקבעו הוראות לישום חוק הירושה. בין היתר נקבעו:

 • הוראות לגבי המרשם הארצי של צוואות.
 • תפקידי הממונה הארצי.
 • הוראות לגבי הפקדת ומסירת צוואה.
 • דרך הגשת תביעות בענייני ירושה ועיזבון.
 • הגשת בקשה לצו ירושה או צו קיום צוואה, הגשת התנגדות, והעברה לבית משפט.
 • הנהלת העיזבון ושכר טרחת מנהל העיזבון.
 • טפסים שונים בנוגע לבקשת צו ירושה, צו קיום צוואה, וניהול עיזבון.

תקנות הירושה (דרכים להשקעת כספי עיזבון), תש"ס-2000

בנוסף לתקנות הירושה הכלליות ישנן תקנות הירושה (דרכים להשקעת כספי עיזבון), תש"ס-2000.

תקנות אלו, כשמן כן הן, נועדות להתוות את דרך השקעת כספי עיזבון על ידי מנהל העיזבון.

ליצירת קשר עם עורך דין ירושה צוואה ועיזבון התקשרו 03-5758484 או פנו במייל main@ygoldlaw.co.il.

דילוג לתוכן