צוואה נוטריונית – צוואה בפני רשות

צוואה נוטריונית – אחת מהצוואות התקפות שמומלץ לעשות הינה צוואה בפני נוטריון [צוואה בפני רשות] – הנקראת גם צוואה נוטריונית. מדוע היא מומלצת, וכיצד עורכים אותה? להלן התשובות:

צוואה בפני נוטריון – צוואה בפני רשות

צוואה בפני רשות – אחת מארבע הדרכים לכתוב צוואה תקפה, היא צוואה בפני רשות כמו בית המשפט או רשם הירושה. לעניין זה יש לנוטריון כוח דומה לשל שופט.

נוטריון יכול לבחון את רצונו של המצווה ולתת תוקף לצוואה.

אופן עריכת צוואה בפני רשות

צוואה בפני רשות נערכת באחד משני האופנים הבאים:

  • המצווה אומר את דברי הצוואה בעל פה בפני נוטריון, שופט, רשם הירושה או בית דין דתי. הדברים יכתבו על ידי בית המשפט.
  • המצווה מגיש בכתב את דברי הצוואה לנוטריון, שופט, רשם הירושה או בית דין דתי.

דברי הצוואה הכתובים יקראו על ידי המצווה או תוקרא בפני המצווה, אשר יצהיר שזו צוואתו. הנוטריון, שופט, רשם הירושה או בית דין דתי, יאשר בחתימתו על הצוואה שהיא הוקראה בפני המצווה והוא הצהיר שזו צוואתו.

אם הצוואה נכתבה בלשון שהמצווה אינו מכיר, יקראו בפניו תרגום לשפה שהוא מכיר, והמתרגם יאשר על הצוואה.        

צוואה בפני רשות אפשר להפקידה אצל הרשם לענייני ירושה.

צוואה בפני נוטריון היא ראיה לכאורה שהמצווה הרשום בה עשה את הצוואה ביום ובמקום הרשומים בה.

יתרונות צוואה נוטריונית

לצוואה נוטריונית יתרון חשוב, בתוקף הרב שניתן לצוואה.

בכל צוואה קיים חשש שאדם המרגיש עצמו מקופח יגיש התנגדות לצוואה וינסה לבטלה.

היתרון של צוואה זו, כיון שניתן עליה אישור הנוטריון, שהיא ראיה לכאורה לנכונות, עד שלא יוכח אחרת.

הכשרת צוואה נוטריונית שנפל בה פגם

בית המשפט לא ממהר לפסול צוואה, אם מוכח שזהו רצון המצווה. לכן אם התקיימו רכיבי יסוד של הצוואה, ולבית המשפט ברור שזהו רצונו החופשי והאמיתי של המצווה, הוא יכול בהחלטה מנומקת להכשיר את הצוואה.

בצוואה בפני רשות, חובה לכל הפחות שהצוואה נאמרה לפני הרשות או הוגשה לרשות, על ידי המצווה עצמו.

פסילת צוואה נוטריונית

פסילת צוואה נוטריונית קשה יותר מצוואה אחרת, מכיון שכבר יש אישור נוטריון שהצוואה נערכה מרצונו של המצווה.

אולם ניתן לפסול צוואה זו  אם יוכח שלא היה זה רצונו האמיתי של המצווה, כגון שנעשתה תחת לחץ, איום או הטעיה.

כן ניתן לפסול צוואה זו אם נפל פגם מהותי ובסיסי בדרך עריכתה. דוגמא לכך, הצוואה לא הובאה לרשות על ידי המצווה, אלא על ידי אדם אחר, והמצווה לא הצהיר שזו צוואתו.

אישור רופא לצורך צוואה נוטריונית

אם המצווה מאושפז בבית חולים או מרותק למיטה, הנוטריון לא ייתן אישור על הצוואה אלא אם כן תוצג בפניו תעודה של רופא המאשר כי בדק את החולה באותו יום והוא בהכרה מלאה, דעה צלולה, אחראי על מעשיו וכשיר לעשות פעולה בפני נוטריון. את התעודה יש לצרף לאישור שישמר ביד הנוטריון.

צוואה נוטריונית מחיר

עלות צוואה נוטריונית נקבע בתקנות הנוטריונים כדלהלן:

עבור חותם ראשון ישולם 242 ₪

עבור כל חותם נוסף (למשל בצוואה הדדית) ישולם 123 ₪

אם ניתן באותו מעמד יותר מאישור אחד לאותה צוואה, לכל אישור ישולם 74 ₪.

יודגש – המחיר הוא לאישור הצוואה בהתאם לתעריף משרד המשפטים. בנוסף למחיר האישור הנוטריוני יש לשלם על עריכת צוואה מקצועית ע"י עו"ד.

אולי יעניין אותך גם:

על מנת לקבל יעוץ וטיפול מקצועי של עורך דין צוואות ירושות ועזבון התקשרו: 03-5758484.

דילוג לתוכן