צוואה בכתב יד – צוואה ללא עדים

האם צוואה ללא עדים תקפה?

עריכת צוואה בכתב יד, הנקראת גם צוואה ללא עדים, היא אחת מ-4 הדרכים הכשרות לכתוב צוואה המוכרות על פי חוק הירושה בישראל. היתרון של צוואה הנערכת ע"י כתיבת המצווה שזו האפשרות היחידה לערוך צוואה תקפה ללא נוכחות עדים. על מנת שרצון המצווה יהא  ברור, הצוואה צריכה לכלול תאריך להיות כתובה כולה בכתב ידו של המצווה וחתומה על יד המצווה.

כיצד לערוך צוואה ללא עדים?

צוואה זו צריכה לעמוד במספר תנאים:

  • כתב יד – צריך שכל הצוואה תכתב באמצעות כתיבת המצווה בלבד, ולא הדפסה או כתב יד של מישהו אחר.
  • תאריך – בצוואה ייכתב תאריך כתיבתה.
  • חתימת המצווה – הצוואה תיחתם על יד המצווה. כדאי לחתום בכל עמוד.

תוכן צוואת כתב יד

  • בצוואה המצווה יכול לצוות, לזוכה אחד או לכמה זוכים, חלקים מן העיזבון או את כל העיזבון.
  • בצוואה המצווה יכול להורות על מינוי מנהל העזבון וזהותו (אף שהחלטה בעניינים אלו תהיה בסופו של יום של בית המשפט, הוא יתחשב גם ברצון המצווה).

פגמים בצוואת כתב יד

  • צוואה שנערכה בהתאם להוראות חוק הירושה ואין פגם בצורתה – חזקה שהינה תקפה, ומי שטוען נגדה צריך להביא ראיה לטענותיו.
  • צוואת כתב יד שיש פגם בצורתה – בס' 25 לחוק הירושה נקבע שצוואה שנעשתה כולה בכתב ידו של המצווה, הרי שהתקיים רכיב יסוד בצוואה. לכן במקרה כזה, אם לבית המשפט ברור שהצוואה משקפת את רצונו של המנוח, בית המשפט יכול, בהחלטה עם נימוק, לקיים אותה אפילו כאשר חסר חתימה או תאריך. הסיבה לכך, שהעיקר הוא לקיים רצון המת, ולכן גם במקרה של פגם טכני, כל זמן שלא נפל פגם מהותי, לבית המשפט שיקול דעת האם להכשיר הצוואה.

צוואה ללא עדים – יתרונות

יתרונה של צוואת בכתיבת המצווה היא האפשרות לערוך צוואה לבד ללא צורך ביעוץ עו"ד ועדים.

צוואה ללא עדים – חסרונות

למרות הנוחות של צוואה שנערכת בכתיבת המצווה, יש לה חסרון עיקרי והוא העדר הוכחה חד משמעית על רצון המצווה מאחר שאין עדים להעיד על אמיתותה, והמצווה עצמו אינו בחיים. לכן יורשים רבים מערערים על צוואה שנערכה ללא עדים בכתב יד המצווה.

חסרון נוסף היא האפשרות שתעלה טענה כי עורך הצוואה לא היה כשיר לערוך צוואה – פסילת צוואה בגין העדר כשרות לצוות.

חסרון נוסף הוא האפשרות שהיא תערך שלא בהתאם להוראות החוק ולכן לא יהיה לה תוקף.

חסרון נוסף הוא שעל כותב הצוואה להכיר היטב את הדברים שיש לכתוב בה כמו פרטים מדויקים של היורשים ושל הנכסים. כמו כן צריך לשים לב שניסוח הצוואה צריך להיות בלשון ציווי, ואילו לשון בקשה לא נחשבת לצוואה. כמו כן סגנון הדברים צריך להיות ברור וחד ולא משתמע לכמה פנים. כמו כן בצוואה צריך לכתוב למי מורישים ולא רק מי לא יורש.

צוואה הדדית בכתב יד – חסרון נוסף של צוואה שנעשית באמצעות כתיבת המצווה הוא אם היא צוואה הדדית. במקרה זה על בני הזוג שעורכים צוואה הדדית בכתב יד, להכיר היטב את הוראות סעיף 8 לחוק הירושה הדן בעניין צוואה הדדית. לצוואה הדדית השלכות רבות ומרחיקות לכת על החופש לצוות ועל היכולת להורות מי ירש את רכושכם לאחר אריכות ימיכם. למידע נוסף אודות צוואה הדדית.

ביטול צוואה בכתב יד

ביטול צוואת בכתיבת המצווה נעשה באותו אופן שמבוטל כל צוואה אחרת. למידע מפורט אודות הליך ביטול צוואה ראה: ביטול צוואה ושינוי צוואה – כיצד?

על מנת לקבל יעוץ וטיפול מקצועי של עורך דין צוואה, ירושה ועיזבון התקשרו: 03-5758484.

עשוי לעניין אותך:

דילוג לתוכן