צוואה בעדים – כל המידע

אחד מהצורות לעריכת צוואות, היא עריכת צוואה בפני שני עדים, אשר מוכיחים את אמיתות הציווי ושהיא נעשתה מרצונו החופשי של המצווה.

עדי הצוואה אינם צריכים לדעת את תוכן הציווי, אלא רק לתת עדות למעשה עריכת הצוואה.

כשרות עדים לצוואה

עד בצוואה צריך להיות:

 • מעל גיל 18 ושאינו פסול דין.
 • הוא אינו נהנה מן הצוואה.

עריכת צוואה בפני עורך דין

האם עורך דין שעורך את הצוואה יכול להיות עד שלה? התשובה היא שעורך דין שעורך צוואות יכול להיות עד לאותה צוואות, ובלבד שאין לו אינטרסים אחרים בירושה.

צורת עריכת צוואה בעדים

התנאים לצוואה תקינה הם:

 • להיות בכתב.
 • יצוין בה תאריך עריכתה.
 • המצווה יצהיר בפני עדיו שזו צוואתו.
 • לאחר מכן הצוואה תיחתם ביד המצווה בפני שני העדים (כדאי שהמצווה יחתום על כל עמוד).
 • סמוך לאחר חתימת המצווה, יאשרו עדי הצוואה בחתימת ידם על פני הצוואה שהמצווה הצהיר וחתם כאמור.

תוכן צוואה בפני עדים

תוכן הציווי נעשה בהתאם לרצונו של המצווה. בן היתר רצוי וכדאי לכלול את הנושאים הבאים:

 • לצוות את רכוש העיזבון כולו או חלקו לזוכה או כמה זוכים.
 • לצוות נכסים ספיציפים לאנשים מסוימים.
 • להורות גם על מינוי וזהות מנהל עיזבון.
 • לתת הוראות בדבר הקדש פרטי או מינוי נאמן לנכסים.
 • הוראת יורש אחר יורש – לצוות את הרכוש לאחרים, אחרי פטירת היורש הראשון.
 • יורש במקום יורש – להורות כי במקרים מסוימים לא ירש פלוני אלא אלמוני.
 • הוראות על תרומות שונות.
 • צוואות הדדיות.

צוואה בעדים

פגמים בצוואה

צוואה שערוכה לפי דרישות חוק הירושה ואין בצורתה פגם – חזקה שהיא תקפה, והטוען כנגדה עליו להביא ראיה.

צוואה שיש בצורתה פגם או חסר – סעיף 25 לחוק הירושה קובע כי אם אפשר לדעת בבירור את רצון המצווה, בידי בית המשפט להתגבר על פגמים בצוואות ובלבד שעמדה בתנאים בסיסיים. לעניין ציווי לפני עדים נקבע שאם נעשתה בכתב והמצווה הביאה בפני שני עדיו, הרי שהתקיימו מרכיבי היסוד של הצוואה. במקרה זה, אם ברור לבית המשפט כי היא משקפת את רצון הנפטר, רשאי בית המשפט, בהחלטה מנומקת, לקיימה אף אם נפל פגם בפרט מן הפרטים המפורטים לעיל.

למידע נוסף:

על מנת לקבל יעוף וטיפול מקצועי של עורך דין צוואות התקשרו: 03-5758484.

דילוג לתוכן