הפקת נסח חברה מקוון

הפקת נסח חברה מקוון באינטרנט באופן ישיר ממשרד רשם החברות, מחיר כמעט חינם (10 ש"ח בלבד) – מהו תדפיס חברה מרשם החברות, מתי יש צורך בו, למי יש צורך בו, אילו נתונים ניתן ללמוד ממנו, אילו סוגים יש, איך הוא נראה, איך מאתרים חברה, מה העלות, איך מוציאים נסח?

מהו נסח חברה מקוון?

נסח חברה הוא אישור מרשם החברות מכיל מידע רב ופרטים חשובים ומהותיים על חברה:

 • שם חברה בעברית.
 • שם חברה באנגלית.
 • כתובת התאגיד.
 • עיקרי מטרות התאגיד.
 • האם החברה מוגבלת בע"מ.
 • תאריך רישום החברה.
 • מועד הגשת דו"ח אחרון.
 • הרכב ההון של החברה.
 • בעלי המניות: שם, מס' זיהוי, כתובת, פירוט החזקתם במניות.
 • דירקטורים: שם, מס' זיהוי, תאריך מינוי, כתובת.
 • שעבודים פעילים ושאים פעילים.
 • אירועים בחברה כמו שינוי תקנון.

תדפיס המופק דיגיטלית, כל עוד הוא אינו מודפס, מהווה מסמך רשמי.

הפקת נסח חברה באינטרנט לבד כמעט חינם, כיצד?

רישומי החברה אצל רשם החברות פתוחים לכלל הציבור, ולכן כל אדם יכול להוציא תדפיס רישום על כל חברה. איך מוציאים נסח חברה באינטרנט?

כל שיש לדעת הוא את מספר החברה או השם המדויק שלה. באתר רשם החברות והתאגידים יש אפשרות לקבל מידע בסיסי על חברה, או לקבל נסח מלא תמורת תשלום אגרה בסיסי שכל אדם יכול לעמוד בה 10 ₪.

הזמנת נסח חברה מרשם החברות לבד באופן ישיר אורכת מס' דקות מועט, והעלות פעוטה, כך שלא שווה להתפתות ולפנות לחברות המפרסמות כי הן עושות את השרות הנ"ל, אך גובות עמלה עבורה.

הזמנת תיק חברה

מידע נוסף ניתן לקבל בהזמנת תיק חברה (המכונה גם דיסק חברה) באתר רשם החברות. מידע זה עשוי לכלול תקנון החברה, דיווחים שונים שהוגשו לרשם החברות, עיקולים, שעבודים, החלטות וכו'.

יש לשים לב כי המידע בתיק החברה ביחס לבעלי המניות והדירקטורים של החברה, כמו גם מידע נוסף, הינו בעל אופי הצהרתי בלבד ואינו מהווה תחליף לעיון במרשם בעלי המניות ופנקס הדירקטורים בניהול החברה, הפתוחים לעיון הציבור במשרדה הרשום.

תקנון חברה

תקנון חברה הינו מסמך חוזי בין החברה לבין בעליה ובינם לבין עצמם. ונועד להסדיר את פעילותה השוטפת. על מנת לפתוח חברה ברשם החברות, עליו לכלול לפחות ארבעה סעיפים: שם החברה, מטרות החברה, אחריותם של בעלי המניות והרשומים. הון מניות (רשום ומוקצה).

כמו כן, כדאי לכלול במסמך סעיפים נוספים הנוגעים לפעולת הדירקטוריון, אופן ההצבעה בישיבות והגדרת הרוב;  מספר הדירקטורים, תפקידיהם, אופן המינויים, אופן פעולתם ואופן הצבעתם; סוגי המניות והזכויות של כל סוג; ועוד. למרות שמדובר במסמך חוזי מחייב, ניתן לתקן את התקנון בהחלטת האסיפה הכללית בהתאם לצרכים המעודכנים של בעלי המניות.

תעודת התאגדות חברה

תעודת התאגדות היא מסמך שרשם החברות מנפיק עם סיום רישום החברה המעיד על הקמתה. תעודת ההתאגדות מכילה את שם החברה בעברית ובאנגלית, מספר החברה ותאריך ההתאגדות.

לקביעת פגישת יעוץ עם יצחק גולדשטיין, עורך דין חברות ותאגידים התקשרו לטלפון: 03-5758484 או פנו במייל: main@ygoldlaw.co.il.

דילוג לתוכן