איך לא לשלם מס הכנסה?

איך לא לשלם מס הכנסה? זו אמנם כותרת מחייבת. חבל שהרבה אנשים לא יודעים שיש דרכים חוקיות לגמרי, איך לא לשלם מס הכנסה או לשלם פחות. נטל המס בישראל הוא מהגבוהים בעולם. אם לוקחים בחשבון את מע"מ, מס פרוגרסיבי לפי מדרגות, מס יסף, מס בריאות, ביטוח לאומי, ואחר כך עוד מע"מ כשבאים להשתמש בכסף, הרי שהנטל המס הוא קרוב ל-80%. לכן כל שיטה להפחתת מיסים כחוק תתקבל בברכה. קבלו את הטיפים שכולם חייבים לדעת (חלקם מתאימים גם לשכירים וחלקם רק לעצמאים ופרילנסרים).

1. הקדמת ההוצאות ואיחור ההכנסות

עצמאים ופרילנסרים נותני שירותים מדווחים בדרך כלל על בסיס מזומן. כלומר הכנסה מוכרת בזמן קבלת הכסף. הוצאה מוכרת בזמן הוצאת הכסף.

לכן ניתן לאזן בים השנים או לדחות מס הכנסה ע"י דחיית הכנסה לשנה הבאה, ולעומת זאת תשלום הוצאות בסוף השנה הנוכחית.

ההוצאות יכולות להיות מסוגים רבים לדוגמא מכשירי כתיבה, הוצאות פרסום, ביטוח מקצועי, דמי חבר, תשלום רשם החברות.

2. הוצאות רכב

חשוב לבדוק האם בעזק הספציפי ניתן להכיר בהוצאות רכב במלואם או חלקם. כך לגבי אחזקה ישירה של הרכב וכן לגבי הוצאות דלק, חניה, מוניות וכו'.

3. הוצאות ביגוד

יש מקצועות בהם ניתן להכיר בהוצאות ביגוד. כך למשל עורכי דין שקונה חליפה, ההוצאה תוכר לו עבור העסק.

4. הפקדה לקרן השתלמות

חובה על כל עצמאי או שכיר להכיר את הכלי של קרן השתלמות. הוא כנראה אחד מתכנוני המס הכי טובים שעדיין נשארו. הפקדה לקרן ההשתלמות עד התקרה המוכרת, לא תחשב בהכנסה החייבת. זאת ועוד הרווחים הנצברים בקרן פטורים ממס על הבורסה, מס רווחי הון ומיסוי דיבידנדים.

יש לדעת כי לא ניתן למשוך את הקרן למשך 6 שנים מהקמתה. לכן רצוי להפקיד לקרן הכי ותיקה, כך ניתן למשוך מיד לאחר שבתחילה השנה שאחרי ההפקדה.

5. הפקדה לקרן פנסיה

הפקדה לקרן פנסיה היא חובה הן לשכרי והן לעצמאי. יחד עם זאת מדובר בתכנון מס מעולה, שכן סכום ההפקדה לא מחויב במס.

6. הוצאות מוכרות

אחזקת אתר, קורס מקצועי, ספרות מקצועית, ייעוץ עסקי, רואה חשבון, רכישת סחורה למכירה בעסק, תחזוקה ומשלוחים.

7. הוצאות מוכרות לעצמאי העובד מהבית

פרילנסרים ועצמאים יכולים להכיר בהוצאות הבית עד סכום מסוים.  ארנונה – 25% מהתשלום.  חשמל – כ-25% מהתשלום. טלפון – הוצאות טלפון מוכרות באופן חלקי, אך אם יש קו לעסק בלבד, כל התשלום עבורו יוכר. אינטרנט ומחשב – הכרה מלאה בהוצאה.

8. עצמאי או חברה?

מעבר למבנה של חברה במקום עצמאי יכולה לחסוך מס רב. נכון לשנת 2021 מס חברות הוא 23%. על דיבידנד לבעל שליטה יש מס של 30%. אם הוא יחליט שלא למשוך דיבידנד, יוכל להשקיע את הרווחים חזרה בעסק וליהנות מריבית דריבית. לשם השוואה מס הכנסה מירבי הוא 47%, ומעל סכום מסוים משולם עוד 3% מס יסף.

מעבר לחברה חוסך גם תשלומי ביטוח לאומי ומס בריאות, שכן אדם עצמאי צריך לשלם תשלומים אלו עד תקרה מסוימת, אך חברה פטורה מכך.

9. נקודות זיכוי

נקודת זיכוי היא הפחתה (זיכוי) של סכום מס הכנסה על הכנסה חייבת. הנקודות ניתנות לפי מאפיינים אישיים המצדיקים הפחתת נטל המס. נקודת זיכוי היא סכום "מקוזז מהמס לאותה שנה". נקודות הזיכוי של כל עובד נקבעות לפי הפרטים שהוא ממלא בטופס 101. רק במקרים בודדים נדרש אישור פקיד השומה.

ערכה השנתי של נקודת זיכוי הוא 2,676 ש"ח ושוויה החודשי הוא 223 ש"ח נכון לשנת 2022.

ישנם פרמטרים שונים הקובעים את מספר נקודות הזיכוי. בין היתר זיכוי לתושב ישראל, לנשים, לנוער עובד, לפי מספר ילדים ולפי הגילאים שלהם, בגין בן זוג שלא עובד, בגין לימודים, בגין שירות צבאי או שירות לאומי, בגין ילד מוגבל, נקודות לעולה חדש ועוד.

10. מדרגות מס הכנסה

חיוב מס הכנסה נקבע לפי מדרגות. ככל שהשכר גבוה יותר על המדרגה הגבוהה יותר יש מס גבוה יותר. כך:

  • – מדרגה 1 – על הכנסה חודשית שעד 6,450 ₪ ישולם 10% מס הכנסה.
  • – מדרגה 2 – על השכר שבין מדרגה 1 ועד 9,240 ₪ ישולם 14%.
  • – מדרגה 3 – על השכר שבין מדרגה 2 ועד 14,840 ₪ ישולם 20%.
  • – מדרגה 4 – על השכר שבין מדרגה 3 ועד 20,620 ₪ ישולם 31%.
  • – מדרגה 5 – על השכר שבין מדרגה 4 ועד 42,910 ש"י ישולם 35%.
  • – מדרגה 6 – על השכר שמעל מדרגה 5 ישולם 47%.
  • מס יסף – בנוסף על שכר שנתי שמעל 663,240 ₪ ישולם עוד 3%.

11. חופשה מעבודה

אם לא עבדתם כל השנה, אתם זכאים להחזר מס.  הסיבה לכך היא בגלל ששיעור ההכנסה השנתית שלכם נמוך יותר ממה שחושב בתלוש השכר, ולכן יש לחשב את המס מחדש לפי מדרגות מס הכנסה נמוכות יותר.

12. תרומות

מי שתורם למוסד ציבורי שקיבל אישור לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, מעל מ-200 ₪ ₪ לשנה, זכאי לזיכוי ממס הכנסה בשיעור של 35% מסך התרומה .

13. החזר מס הכנסה

אם אתם מתאימים לאחד המקרים המפורטים לעיל, תגישו דו"ח מס שנתי אפילו שאתם שכירים. את החזר המס תקבלו יחד עם תוספת נחמדה של ריבית והצמדה.

14. מענק עבודה – מס הכנסה שלילי

עובדים בני 23 ומעלה עם ילדים, או בני 55 ומעלה ללא ילדים, עשויים להיות זכאים למענק עבודה ב- תעריף ממוצע של 4,000 ₪. הזכאות נקבעת לפי שכר העובד, בהתאם לפרמטרים שונים כגון גילו, האם יש ילדים, האם הוא הורה יחיד ועוד.

15. נכות

סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה קובע פטור ממס על הכנסת יחיד, המתקיים באחד מהתנאים הבאים:

עיוור;  נכה בשיעור של 100%; נכות בשיעור של 90% לפחות לפי חישוב מיוחד (שיעור נכות מחושב מליקויים במספר איברים, ובתנאי ששיעור הנכות הכולל עולה על 100%).

16. מגורים בפריפריה

תושבים שגרים לפחות שנה ברצף ביישוב מרשימת היישובים שקבעה המדינה, זכאים לזיכוי ממס הכנסה מיגיעה אישית עד לתקרה שנקבעה לכך. לתושבים בהתנחלויות בקו העימות זכות למענק ביטחון עבור בניית ממ"ד בדירתם.

17. הוצאה מוכרת

הוצאות שונות של העסק מפחיתות את ההכנסה החייבת במס הכנסה. ישנן הוצאות שלמרות שהן הוצאות לצורך ייצור הכנסה, לא יוכרו במלואן אלא רק בחלקן, כמו למשל אחזקת רכב.

ישנן הוצאות אשר מופחתות במשך כמה שנים כמו שיפוץ מבנה תעשיה, רכישת ריהוט משרדי או מחשבים.

18. הטבות לתושבים חוזרים

תושבים שחוזרים לישראל לאחר שהות בחו"ל לפחות 6 שנים רצופות זכאים להטבות מס שונות. כך לדוגמה ישנו פטור למספר שנים על הכנסות ממשלח יד בחו"ל, ועל הכנסה פסיבית הנובעת מנכסים שנרכשו בעת השהיה בחו"ל.

אולי יעניין אתכם גם: 

דילוג לתוכן