זכויות עובדים בחדלות פירעון מעסיק

זכויות עובדים בפירוק חברה – כיצד תשמרו על זכויותיכם כעובדים ששכרם מולן? מתי כדאי לבקש פירוק חברה? המעסיק פשט רגל, איך תגישו תביעת חוב עובד בפירוק חברה ותקבלו את כל המגיע לכם במהירות? על כך וכן מידע מפורט אודות ייצוג עובדים בהליך פירוק חברה או פשיטת רגל – במאמר שלפניכם. צרו קשר עם עורך דין דיני עבודה.

עובדים רבים לא מודעים לזכויות רבות המגיעות להם בעת חדלות פירעון של המעסיק, בין אם מדובר בפשיטת רגל, פירוק חברה, פירוק עמותה.

דין קדימה לשכר עבודה – אחת הזכויות במקרה חדלות פירעון של מעסיק היא, ששכר העבודה הינו חוב בדין קדימה, כלומר קודם לתשלום חובות אחרים.

ביטוח זכויות עובדים בפשיטת רגל ופירוק תאגיד – זכות נוספת לעובד שכנגד מעסיקו ניתן צו פשיטת רגל או פירוק חברה, שהוא זכאי לקבל מביטוח לאומי גמלת שכר עבודה ופיצויי פיטורין.

דרישת פירוק חברה או פירוק עמותה כמנוף לקבלת זכויות עובדים

עובדים שאינם מקבלים את שכרם או את הזכויות הסוציאליות המגיעות להם, יכולים לדרוש פירוק חברה, פירוק עמותה או פשיטת רגל כנגד המעסיק. במקרה זה או שהמעסיק ימצא לפתע מהיכן לשלם את המגיע להם, או שהחברה או העמותה תפורק, והעובדים יקבלו את המגיע להם מביטוח לאומי ומנכסי החברה.

בדרך כלל זו פרוצדורה מורכבת, אך משרדנו נותן שירות החוסך מכם את כל העבודה. משרדנו יעשה עבורכם הכל, דרישת פירוק חברה, הגשת תביעת חוב, ודאגה שתקבלו את המגיע לכם.

ביטוח לאומי זכויות עובדים בפשיטת רגל ופירוק חברה

פרק ח' לחוק הביטוח הלאומי (סעיפים 180 – 194) עוסק בביטוח זכויות עובדים בפשיטת רגל וכן זכויות עובדים בפירוק חברה, פירוק עמותה או תאגיד אחר (ביטוח חדלות פירעון). בהתאם לחוק, עובד שמעסיקו פשט את הרגל או שהתפרקה החברה שעבד בה זכאי לתשלום שכר העבודה ופיצויי פיטורין שמעסיקו נשאר חייב לו. כן זכאי העובד שביטוח לאומי יעביר כספים לקופת גמל שלא הופקד בה כספים ע"י המעסיק.

הגמלה כוללת את שלושת התשלומים האלה:

 • שכר עבודה.
 • פיצויי פיטורין.
 • תשלומים לקופות הגמל של העובד, שהמעסיק היה אמור להעביר ולא העביר.

הגמלה אינה ניתנת להעברה או לעיקול.

הסכום המירבי לתשלום שכר העבודה ופיצויי הפיטורים

הסכום המקסימאלי לעובד שנגד מעסיקו ניתן צו פירוק/פשיטת רגל נכון לשנת 2018:

 • שכר עבודה ופיצויי פיטורין – 112,762 ₪.
 • תשלומים לקופות גמל – 17,348 ₪.

לעובד החבר באגודה שיתופית הגמלה המקסימלית נמוכה יותר.

תנאי זכאות לקבלת גמלה לעובד מביטוח לאומי

על מנת לקבל גמלה מביטוח לאומי בעת חדלות פירעון של המעסיק יש לעמוד ב-3 תנאים.

א. עובד שכיר

מבקש הגמלה הוא עובד שכיר של מעסיק שפשט רגל או עובד של חברה או עמותה שניתן כנגדה צו פירוק.

גם שאריו של עובד זכאים לגמלה בגין שכר עבודה ופיצויי פיטורין, אם העובד נפטר לפני ששולמה לו הגמלה.

עצמאי, בעל שליטה בחברה (בתנאים מסוימים) עובדים זרים ועובדי מהשטחים ששוהים בארץ שלא כחוק, לא זכאים לגמלה.

ב. חדלות פירעון של המעסיק

עובד זכאי לגמלה רק אם המעסיק הוכרז כחדל פירעון. כלומר, ביחיד הוא הוכרז כפושט רגל, ובחברה, שותפות או עמותה ניתן צו פירוק. בנוסף בית המשפט מינה בעל תפקיד, הווה אומר, נאמן, מנהל מיוחד או מפרק, לניהול הליך הפירוק או פשיטת הרגל.

אם טרם הוצא צו כנגד המעסיק, העובדים צריכים להתארגן ולהגיש נגד המעסיק בקשה למתן צו פירוק או פשיטת רגל. את הבקשה למתן צו כנגד המעסיק מומלץ להגיש בעזרת עורך דין מטעמכם.

ג. חוב של המעסיק

עובד זכאי לגמלה, רק אם יש למעסיק אחד מהחובות שלהלן כלפיו:

 • שכר עבודה שלא שולם על ידי המעסיק.
 • פיצויי פיטורין שאין להם כיסוי בקופת הגמל.
 • תשלומים לקופות הגמל שהמעסיק היה אמור להעביר ולא העביר.

חשוב להגיש את תביעת החוב כך שתכלול את כל רכיבי החוב כלפיכם. עורך דין שזהו תחום עיסוקו יבדוק לעומק את כל הנתונים שלך, וידרוש עבורך את מלוא הזכויות המגיעות לך.

כיצד להגיש תביעת חוב עובד לביטוח לאומי

תביעת חוב עובד לביטוח לאומי צריך להגיש לבעל תפקיד, דהיינו המפרק, הנאמן או המנהל מיוחד לנכסי החייב, בתוך 6 חודשים ממועד פרסום הצו. לא ניתן להגיש את תביעת החוב ישירות לביטוח לאומי.

את התביעה מגישים בטופס שנקרא "תביעה לתשלום חוב שכר עבודה ופיצויי פיטורין בפשיטת רגל ופירוק תאגיד". לתביעה יש לצרף מסמכים להוכחת החוב.

בדיקת תביעת החוב על ידי בעל התפקיד ועל ידי הביטוח לאומי יכולה לקחת זמן רב. לכן צריך להגיש את תביעת החוב לבעל התפקיד במהירות. כן חשוב מאוד למלא את הפרטים בצורה ברורה ומדויקת, על מנת להקל ולזרז את הבדיקה.

רשימת מסמכים בסיסית בהגשת תביעת חוב מטעם עובד

 • תביעה לתשלום חוב שכר עבודה ופיצויי פיטורין
 • 3 תלושי משכורת אחרונים.
 • תדפיס אודות כספי פיצויי פיטורין בקרן הפנסיה או קופת גמל.
 • מכתב פיטורים
 • אישור ביטוח לאומי על רצף בעבודה.
 • אישור ניהול חשבון.

כן כדאי לצרף כל מסמך אחר להוכחת תביעת החוב.

משרדנו מגיש תביעת חוב מפורטת ומבוססת על מסמכים, בנוסף לטופס הבסיסי.

בדיקת תביעת חוב מטעם עובד בפירוק חברה

תביעת החוב של העובד נבדקת על ידי בעל התפקיד, המפרק, המנהל המיוחד או הנאמן. לאחר אישור בעל התפקיד, תביעת החוב מטעם העובד מועברת לביטוח לאומי, לבדיקה נוספת, לחישוב הפרשי ההצמדה ולביצוע התשלום. לאחר אישור ביטוח לאומי, התשלום יועבר לחשבון הבנק של העובד.

אם בית המשפט לא ממנה בעל תפקיד, כונס הנכסים הרשמי הינו בעל התפקיד. במקרה כזה הכונס הרשמי ממנה בעל תפקיד לבדיקת תביעות חוב של עובדים, וכל עובד שמגיש תביעת חוב יתבקש לשלם אגרת בדיקה בסך 309 ₪.

באופן רשמי בעל תפקיד צריך לבדוק את התביעה תוך 90 יום. פעמים רבות הזמן מתארך. כמו כן, הבדיקה לוקחת זמן רב בביטוח לאומי, עקב עומס. התהליך כולו עלול לקחת שנה / שנתיים. לכן, עליכם לוודא שתביעת החוב נבדקת בהקדם.

איך לזרז את בדיקת תביעת החוב, ואיך לקבל את הכסף מהר?

בדיקת תביעת החוב על ידי בעל התפקיד ועל ידי הביטוח לאומי יכולה לקחת זמן רב. לכן עליכם לפעול בדרך הבאה:

 1. לוודא שניתן צו פירוק או פשיטת רגל כנגד המעסיק. אם לא ניתן, לדאוג לכך באמצעות עורך דין מטעמכם.
 2. למלא את תביעת החוב בצורה נכונה ומדויקת. כמו כן לכלול את מלוא האסמכתאות על מנת להקל ולזרז את הבדיקה.
 3. להגיש את תביעת החוב לבעל התפקיד במהירות האפשרית, ולשלם אגרת בדיקת תביעת חוב.
 4. לוודא עם בעל התפקיד שהוא בדק את תביעת החוב. את פרטי בעל התפקיד תמצאו באתר הכונס הרשמי.
 5. להמציא לו במהירות כל אישור או מסמך הנדרש.
 6. לבדוק עם ביטוח לאומי שהם בדקו את תביעת החוב.
 7. לוודא עם ביטוח לאומי העברת הכסף לחשבונכם.

ערעור על הכרעה בתביעת חוב בפירוק חברה

אם תביעת החוב נדחתה או לא אושרה במלואה, ניתן לפנות לבית המשפט המחוזי המטפל בתיק הפירוק או פשיטת הרגל, תוך 45 יום מקבלת ההכרעה ולהגיש ערעור על החלטת הנאמן או המפרק.

תביעה לתשלום לקרן פנסיה

תביעת חוב עובד בגין תשלומים שהמעסיק לא העביר לקרן פנסיה או קופת גמל, יש להגיש לקרן או הקופה עצמה.

בדרך כלל, העובד לא צריך להגיש את תביעת החוב, שכן החברה המנהלת את הקרן מגישה תביעה בשם העובד.

הפרשי הצמדה וניכויי חובה מגמלה לעובד

ביטוח לאומי מוסיף לשכר העבודה ופיצויי פיטורין הפרשי הצמדה מהמועד בו נוצר החוב ועד ליום בו הוא מעביר את התשלום. לא מתווספים הפרשי ריבית.

מהגמלה מנוכה לפי החוק: מס הכנסה, דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות. יחד עם זאת, לאחר קבלת הגמלה ניתן לפנות למס הכנסה, לבצע תיאום מס ולבקש החזר מס שנוכה ביתר.

גמלה בגין תביעת חוב לתשלום שכר העבודה

ביטוח לאומי משלם שכר עבודה, שהמעביד חייב, עד לתקופה של 12 חודשים.

רכיבי השכר לחישוב שכר העבודה הם רכיבי שכר המופיעים בתלוש, ומוגדרים בחוק הגנת השכר כשכר עבודה, לרבות: משכורת; דמי הודעה מוקדמת; שעות נוספות; פרמיה; עמלות; מענקים; תוספת מאמץ; הוצאות נסיעה; תוספת מחלקה ומקצועית. הפרש שכר – לשנה האחרונה; פדיון חופשה – לפי תלוש שכר אחרון, עד למקסימום הניתן לצבירה. דמי הבראה – שנתיים האחרונות. ביגוד – לשנה אחרונה. משכורת 13 – לשנה האחרונה.

רכיבי שכר שאינם עונים להגדרת "שכר עבודה" לא מחושבים לצורך תשלום שכר העבודה. לדוגמה: החזר הוצאות, אחזקת רכב וטלפון ופדיון ימי מחלה.

גמלה בגין תביעת חוב לתשלום פיצויי פיטורין

רכיבי השכר לצורך חישוב פיצויי פיטורין: משכורת, תוספות כמו ותק, משפחה, יוקר, מקצועית, ורכיבי שכר אחרים, שנקבעו בחוק ובפסיקה. משכורת 13 לא מחושבת לצורך פיצויי פיטורין.

השכר לצורך חישוב פיצויי פיטורין לא יהיה נמוך משכר מינימום.

חישוב גמלת פיצוי הפיטורין

 • יש לחשב את פיצוי הפיטורין המגיעים לעובד – משכורת אחרונה * מספר חודשי העבודה : 12.
 • הפחתת הסכום המופקד לעובד לפיצויי פיטורין בביטוח מנהלים, קרן פנסיה או קופת גמל.
 • השלמת ביטוח לאומי מלוא הפיצויים המגיעים או יותר בהתאם להסכם קיבוצי.

תביעת חוב בגין אי תשלום לקרן פנסיה

עובד שהמעסיק שלו לא העביר לקרן פנסיה, ביטוח מנהלים או קופת הגמל את כספי המעסיק או כספים שנוכו משכרו, לפי הסכם קיבוצי או חוזה העבודה, ביטוח לאומי ישלם כספים אלה לקרן פנסיה של העובד.

סיכום

ראינו את זכויות העובדים לאחר סגירת מקום העבודה. במקרה של פירוק חברה יש דין קדימה לשכר עבודה.  כמו כן חוק ביטוח לאומי מקנה ביטוח זכויות לעובדים בפשיטת רגל ופירוק תאגיד.

הליכי תביעת חוב מטעם עובד במקרה שהמעסיק פשט רגל יכולים לקחת זמן רב, אם הם לא מנוהלים נכון.

משרדנו יעזור לכם לזירוז ההליכים וקבלת הכסף המגיע לכם, ויחסוך מכם את כל הטרחה סביב העניין. תביעת החוב שתוגש בשמכם תכלול את מלוא החוב המגיע לכם, ואנו נדאג לשמור על זכויותיכם.

עו"ד יצחק גולדשטיין הינו עורך דין ותיק בעל למעלה מ-30 שנות ניסיון בייצוג בנקים, נושים, פשיטות רגל ופירוקים, יצוג עובדים בהליך פירוק חברה או פשיטת רגל. משרדנו דואג לעובדים לקבל את כל המגיע להם בהליכי פירוק חברה או פשיטת רגל.

לייעוץ משפטי / לקביעת פגישה התקשר עכשיו: 03-5758484.

דילוג לתוכן