מי יכול להגיש בקשה לפשיטת רגל

הליך פשיטת הרגל יכול להיפתח בבקשת נושה או בבקשת חייב לפשיטת רגל במטרה לקבל הפטר מחובות בסוף ההליך. מהם תנאים לפשיטת רגל שעל החייב לעמוד על מנת להגיש בקשה לפשיטת רגל?

הליך בקשה לפשיטת רגל חייב – בקשת חייב

מרבית הליכי פשיטת הרגל נפתחים לבקשת החייב. חייב שרואה שאינו יכול לעמוד בתשלום חובותיו מגיש את הבקשה על מנת לקבל הפטר בסוף התהליך ולפתוח 'דף חדש' בחייו.

במסגרת ההליך בית המשפט ממנה מנהל מיוחד או נאמן, אשר מרכז את נכסי החייב, בודק את נסיבות הסתבכותו הכלכלית, ובונה תכנית פירעון. התכנית מובאת לדיון פשיטת הרגל. אם בית המשפט מאשר את תכנית הפירעון, החייב יכול לקבל צו הפטר מותנה בעמידתו ביעדים במשך 3 שנים. אולם על חייב המעוניין להיכנס להליך לעמוד במספר תנאים לפשיטת רגל

התנאים להגשת בקשת פשיטת רגל על ידי חייב

מיהו חייב שיכול להגיש בקשה לפשיטת רגל? חייב, לעניין פקודת פשיטת הרגל:

  • בן שמונה עשרה שנה ומעלה, או פחות אם לדעת בית המשפט סביר הוא שהנושים נשאו ונתנו עמו כאילו מלאו לו 18.
  • בזמן מעשה פשיטת רגל הייתה לו אחת מהזיקות הבאות לישראל: הוא היה גר בישראל; היה גר כרגיל בישראל; היה לו מקום מגורים בישראל; ניהל עסקים בישראל אפילו ע"י מורשה; היה חבר בחבר-בני-אדם או בשותפות שניהלו עסקים בישראל.

תשומת לב כי אין חובה שהחייב הוא אזרח ישראל או תושב ישראל.

גובה החוב להגשת בקשה לפשיטת רגל

תנאי בסיסי להגשת בקשת פשיטת רגל על ידי חייב – שחובותיו אינם פחות מ-17,307 ₪ (נכון לשנת 2018);

פרטים שעל החייב לצרף לבקשה

על החייב לצרף לבקשה:

  • בבקשת החייב הוא צריך לפרט מדוע אינו יכול לעמוד בתשלום חובותיו.
  • דו"ח מאומת בתצהיר המתייחס לזמן הגשת הבקשה לפש"ר ולתקופה שכוללת את שנת המסים האחרונה ואחת לפניה, ערוך  בהתאם לטופס שנקבע בתקנות.
  •  פרטים אודות נכסיו, לרבות מניות וזכויות בתאגיד.
  • פרטים אודות הכנסות החייב, הוצאותיו וחובותיו. יש לציין את פרטי הנושים והערובות שקבילו ממנו.
  • פרטים אודות נכסי, הכנסות, הוצאות וחובות של בן הזוג, ילדיו הקטינים, וילדיו הבגירים הגרים עימו. יש לציין גם מניות וזכויות בתאגיד.
  • כתב ויתור סודיות מופנה לכונס הרשמי.

החלטת בית המשפט

חשוב לציין כי גם אם החייב עמד בתנאים לבקשת פשיטת רגל, בית המשפט יכול להחליט כי אינו מתאים להליך ולבטלו.


נוטריון ועורך דין יצחק גולדשטיין מטפל בייצוג נושים וחייבים בהליכי פשיטת רגל ובהגשת בקשות לפשיטת רגל. לקביעת פגישה, התקשרו לטלפון: 03-5758484 או פנו במייל: main@ygoldlaw.co.il.

דילוג לתוכן