הגבלות לאחר הפטר בפשיטת רגל

הגבלות לאחר צו הפטר בפשיטת רגל – חייבים רבים מקבלים הבטחות כי לאחר הליך פשיטת רגל קצר, הם יקבלו חיים חדשים, "דף חדש", ולא יישאר זכר מהעבר. האמת אינה כה פשוטה. מה קורה אחרי קבלת הפטר? האם ניתן לפתוח חשבון בנק או לקבל כרטיס אשראי?

האם צו הפטר בפשיטת רגל פוטר מכל החובות?

סעיף 69 לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם-1980 קובע כי צו הפטר בפשיטת רגל, פוטר את החייב מכל חוב שנתבע או שהיה אפשר לתבוע בהליך פשיטת הרגל למעט:

 • קנס למדינה או לרשות מקומית, או חוב שנוצר מכח התחייבות החייב להמנע מעבירה.
 • חוב שנוצר במרמה על ידי פושט הרגל.
 • חוב לפי פסק דין שחייב את פושט הרגל לשלם מזונות לבת הזוג או לביטוח לאומי, למעט מקרים מיוחדים, כמו חייב בגיל מבוגר, חייב במצב בריאותי גרוע, או אם הזכאי למזונות במצב כלכלי טוב.

האם החייב יכול לעסוק בכל תחום לאחר סיום הליך פשיטת הרגל?

חייב שהוכרז כפושט רגל אינו יכול לעסוק בתחומים הבאים עד לקבלת הפטר:

 • עריכת דין – לפי ס' 48 (3) לחוק לשכת עורכי הדין, תשכ"א-1961 חברותו בלשכה פוקעת עם הכרזתו כפושט רגל.
 • תיווך מקרקעין – בהתאם לס' 5(3) לחוק המתווכים במקרקעין, תשנ"ו-1996.
 • קבלנות – הוא עלול להימחק מפנקס הקבלנים (ס' 8(א)(1) לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט-1969).
 • קבלן כח אדם –כאמור ב' 6 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו-1996.
 • יעוץ פנסיוני- אף אם בעבר היה פושט רגל כאמור בסעיפים 9 ו-10 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), תשס"ה-2005.
 • כהונה במועצות שונות כמו מועצות מקומיות, מועצת רשות שדות תעופה ועוד.
 • הגבלה על פתיחת חברה – כאמור בסעיף 42 א לפקודת פשיטת הרגל.
 • הגבלה על ניהול חשבון אשראי.

מה קורה אחרי קבלת הפטר בחדלות פירעון? הגבלות מסוימות כמו הגבלה מלעסוק יעוץ פנסיוני, או הגבלה מלעסוק בעריכת דין, יכולות להיות אף לאחר קבלת צו הפטר בפשיטת רגל.

הגבלת עיסוק במקרה של הסדר נושים

לאחר הרפורמה בהליך פשיטת הרגל משנת 2013 קיים פתרון חלקי לחייבים. לפי הרפורמה, אדם בהליך פשיטת רגל, שניתן לגביו צו כינוס, אך טרם הוכרז כפושט רגל, יכול להציע הסדר לנושיו ולקבל הפטר לאחר 18 חודש ממתן צו הכינוס, וזאת במקום שיוכרז כפשוט רגל. במצב זה לא יחולו הגבלות העיסוק האמורות. אולם חובה לזכור, כי אין הבטחה לחייב שהוא יוכל להגיע להסדר עם נושיו ולהינצל מהכרזת פשיטת הרגל, שתגביל את עיסוקו.

רישום BDI לאחר קבלת הפטר – קבלת הלוואה לאחר הפטר

חייב שהוכרז כפושט רגל, יישאר עליו רישום שלילי המועבר לכל נותני האשראי, למשך 7 שנים לאחר קבלת צו הפטר בפשיטת רגל. גם חייב שקיבל הפטר לפני הכרזת פשיטת הרגל צפוי לרישומים שונים, כיוון שכל חייב שפתוח כנגדו תיק הוצאה לפועל, נשאר עליו רישום למשך 5 שנים. רישום שלילי מקשה מאוד ליטול הלוואות ואשראי מהבנקים.

פתיחת חשבון בנק לאחר קבלת צו הפטר בפשיטת רגל

הבנקים חייבים לאפשר לכל אדם לפתוח חשבון בנק. לכן אין בעיה בפתיחת חשבון בנק לאחר קבלת צו הפטר בפשיטת רגל. יחד עם זאת הבנקים לא יתנו ככל הנראה אשראי והלוואות, לאור הסיכון הגבוה הצפוי להם, מאדם שכבר פשט רגל פעם אחת. גם קבלת כרטיס אשראי הינה בעייתית.

כאמור, לאחר סיום הליך פשיטת רגל, דרכו של החייב אינה סוגה בשושנים. עלולות להישאר לו חובות שונים, עלולות להיות לו הגבלות עיסוק, ויישאר עליו רישום שלילי כפושט רגל לשעבר.

לפני הגשת בקשה לפשיטת רגל התייעצו עם עורך דין, לגבי ההשלכות העתידיות של המהלך.

על מנת לשמור על זכויותיכם תאמו פגישה עוד היום בטלפון 03-5758484.

דילוג לתוכן