צו הפטר בהליך פשיטת רגל

מהו צו הפטר מותנה או חלוט? מה התנאים להגשת בקשת הפטר בהליך חדלות פירעון? תוך כמה זמן ניתן לקבל פטור מחובות? והאם אחרי החלטת הפטור ניתן לפתוח פרק חדש ללא קשר לחובות הקודמים?

פקודת פשיטת הרגל עוסקת באדם שאינו יכול עוד לשלם את חובותיו. להליך פשיטת רגל שתי מטרות עיקריות: א. מנקודת מבט הנושים – כינוס לכל נכסי החייב   וחלוקתם באופן שווה והוגן בין הנושים. ב. מנקודת מבט החייב – לאפשר לו לקבל הפטר ולהתחיל דף חדש.

מהו צו הפטר חלוט ומהו צו הפטר מותנה

צו הפטר פוטר את הפושט רגל מכל חוב שהיה ניתן לתובעו בהליך פשיטת הרגל, חוץ מחוב מזונות, קנסות, וחוב שנוצר במרמה.

צו חלוט פוטר את החייב מיידית לגמרי מכל החובות שאפשר לפטור. 

צו מותנה כשמו כן הוא, מותנה בעמידת החייב בתנאים מסוימים כמו הפקדה לקופה במשך כמה שנים. כל זמן שלא התקיימו התנאים, החייב עדיין פושט רגל.

האם הליך פשיטת רגל מסתיים תמיד בהפטר לאחר 18 חודש?

אמנם הליך פשיטת רגל יכול להסתיים בהפטר, אך זה לא קורה תמיד. כך למשל יכול ההליך להתבטל: בבקשת חייב – עקב ניצולו לרעה על ידי החייב, ובבקשת נושה- אם אין תועלת לנושים. כמו כן ההליך יכול להתבטל בהצעת הסדר מטעם החייב, שקיבלה אישור בית משפט.

בעבר, לפני הרפורמה בהליך פשיטת הרגל, ההליך היה לוקח כמה שנים טובות, לפעמים אפילו 7 שנים ויותר. רק במקרים נדירים, כמו קשישים נטולי רכוש ויכולת השתכרות, היה ניתן הפטר לאלתר, בגלל חוסר התועלת לנושים מניהול ההליך.

צו הפטר – בקשת הפטר

בהתאם לרפורמה, בבקשת פשיטת רגל שהוגשה על ידי חייב, אמור להתקיים דיון לאחר 18 חודש ממועד מתן צו הכינוס. תקופה זו מיועדת לבדיקת תביעות החוב, חקירת החייב, והכנת תכנית פירעון על ידי המנהל המיוחד. בזמן הדיון בבקשת החייב לפשיטת הרגל בית המשפט יכול להחליט:

  • ליתן צו פשיטת רגל כנגד החייב.
  • לדחות את בקשת פשיטת הרגל מטעם שהוגשה בחוסר בתום לב, ובמטרה לנצל את פשיטת הרגל לרעה, או מטעם שהחייב יכול לפרוע את מלוא חובותיו.
  • הפטר לאלתר – במקרים מיוחדים ודי נדירים יינתן הפטר במועד דיון פשיטת הרגל, ויסתיים הליך פשיטת הרגל.
  • הפטר מותנה – אם החייב ונושיו מסכימים לתכנית הפירעון, החייב יכול לקבל הפטר מותנה. משמעות הדבר שההפטר מותנה בכך שהחייב יעמוד בתכנית במשך 3 שנים. כלומר 4.5 שנים ממתן צו הכינוס.
  • לדחות את ההחלטה בבקשת החייב פשיטת הרגל, בכדי לאפשר לחייב להגיע להסדר או פשרה עם נושיו.

לסיכום – רוב החייבים יסיימו את ההליך רק לאחר כ-4.5 שנים. ישנם חייבים שהליך שפיטת הרגל שלהם יימשך הרבה יותר מ-4.5 שנים. ויש מקרים מיוחדים שיסיימו אחרי 18 חודש.

פרק חדש לאחר ההפטר?

לא תמיד צו ההפטר פותח דף חדש. אם ניתן צו הפטר מותנה, יש לעמוד בתנאים על מנת לסיים עם ההליך באופן סופי. גם אם ניתן צו הפטר חלוט, על החייב ישנה תווית של פושט רגל בעבר, והבנקים לא ימהרו לתת לו אשראי והלוואות.


נוטריון ועורך דין יצחק גולדשטיין מטפל בייצוג נושים וחייבים בהליכי פשיטת רגל ובהגשת בקשות לפשיטת רגל. לקביעת פגישה, התקשרו לטלפון: 03-5758484 או פנו במייל: main@ygoldlaw.co.il.

דילוג לתוכן