מזונות מן העיזבון

מזונות מן העיזבון הם תשלומי מזונות ל-בן זוגו, ילדיו או הוריו של המנוח, והם מגיעים הן כשהירושה היא מכח הדין ואף כשהירושה היא מכח צוואה. הוראה בצוואה ששוללת או שהיא מגבילה את הזכות למזונות – בטלה.

מי זכאי לקבל מזונות מן העיזבון?

הזכות למזונות אלו היא אישית ולא ניתן לעקל אותה, להעביר אותה או להוריש אותה. מי יכול לבקש מזונות מהעיזבון?

מזונות אלמנה מן העזבון – בן זוג או בת זוג של המנוח זכאים למזונות לאורך כל תקופת האלמנות. אולם בית המשפט יכול להעניק מענק חד פעמי לאלמנתו של המנוח אם נראה לבית המשפט לעשות כן בנסיבות הענין, לאחר שבחן את זכויותיהם של ילדי המנוח.

עם זאת, במקרה שערב פטירת המנוח נשללה מבן הזוג הזכות למזונות, הוא לא זכאי לקבלם מהעיזבון.

מזונות מן העזבון לידוע בציבור – ידוע בציבור זכאי למזונות כמו בן זוג נשוי, אם לפני הפטירה הוא חי עם המנוח בצורה של ניהול משק בית משותף, ולא היו נשואים לאחרים.

ילדי המנוח – ילדי המנוח זכאים למזונות עד גיל 18. בהגדרת ילד לעניין מזונות יבוא גם ילד שנולד לאחר פטירת המנוח, ילד שנולד מחוץ לנישואין, ילד מאומץ כדין, נכד של המנוח שהתייתם לפני פטירת המנוח, או שהמנוח היה דואג לפרנסו והוריו לא יכולים לדאוג למזונותיו.

ילד נכה – ילד נכה זכאי למזונות אלו במשך כל תקופת נכותו.

ילד חולה נפש – ילד חולה נפש זכאי למזונות כל זמן שהוא חולה נפש.

ילד בגיר – ילד בגיר זכאי עד גיל 23, אם בית המשפט ראה שיש לקבוע לו מזונות.

הורי המנוח – הורי המנוח זכאים אף הם עד מלוא אריכות ימיהם, אם המנוח הוא זה שדאג לפרנסם לפני פטירתו.

שיקולי בית המשפט בקביעת מזונות מן העיזבון

בית המשפט יקבע את המזונות בין השאר בהתאם לשיקולים הבאים:

  • שוויו של העיזבון.
  • המנה שאמור לקבל הזכאי.
  • רמת החיים של המנוח ושל מקבל המזונות.
  • הרכוש וההכנסות שיש למקבל המזונות ממקורות שונים.
  • זכויות שמגיע לבן הזוג בגין קשר אישות, כמו כתובה.

אם יש כמה זכאים ואין בעיזבון מספיק לכולם, בית המשפט יקבע חלוקה ביניהם, או שיפסוק למי שהכי נצרך.

תשלום מתחדש או תשלום חד פעמי

בית המשפט יכול לקבוע מזונות באמצעות הקצאות חוזרות ונשנות, או בתשלום חד-פעמי. אם נקבעו הקצאות חוזרות, בית המשפט יכול להבטיח את המזונות באמצעות הפקדה, השקעה, ביטוח או דרך אחרת שיקבע. כל צד, יכול בכל עת, לבקש לשנות את דרך התשלום או לבקש את החלפתו בתשלום חד פעמי.

שינוי חיוב מזונות מן העיזבון

אם התגלו עובדות שלא היו ידועים בעת קביעת מזונות מן העזבון, או השתנו נסיבות, יכול מקבל המזונות לבקש הגדלתה, והיורשים יכולים לבקש הפחתתה או להחזיר תשלום חד פעמי שבוצע.

מזונות זמניים

החל מפטירת המנוח ועד לבירור הבקשה , ניתן לבקש מזונות זמניים. את הבקשה יש להגיש לבית המשפט טרם חלוקת העיזבון. אם הבקשה הוגשה באיחור, בית המשפט יכול לדון בה תוך 6 חודשים מהחלוקה, אם ראה שנכון לעשות כך בנסיבות העניין. קביעת המזונות יכולה להיות גם לגבי תקופה מלפני הבקשה, החל ממועד הפטירה.

מתי כדאי לבקש מזונות מן העיזבון?

כדאי לבקש מזונות כאשר נושלת מהירושה באמצעות הצוואה, וזו הדרך שלך לקבל משהו מהעיזבון. 

כדאי לך לבקש מזונות אם חלקך בעיזבון אינו גדול, ועל ידי כך תגדיל את החלק שתקבל.

במקרה שחלוקת העיזבון אורכת זמן רב, כדאי לבקש מזונות זמניים.

לסיכום, חלוקת ירושה בין על פי צוואה ובין אם על פי דין עשויה להיות אתגרת ומלאת הפתעות. עורך דין ירושה וצוואה מומלץ יכול לתת לכם רעיונות ופתרונות חדשניים ומעניינים. הוא גם יכול לעזור להביא להסכמות והבנות בתוך המשפחה כדי למנוע סכסוכי ירושה בין אחים.


מקורות: סעיפים 56 – 65 לחוק הירושה, תשכ"ה-1965.

דילוג לתוכן