ניהול עיזבון בפשיטת רגל

צו ניהול עיזבון בפשיטת רגל – כיצד ינוהל עיזבון חדל פירעון – ירושה שלילית, כלומר שאין בו די נכסים לכיסוי כל החובות? יורשים שנהגו בתום לב חבים לשלם את חובות המוריש עד לגובה הירושה. מה הדין כאשר אין בירושה די חלוקה לכלל הנושים? במקרה זה ינוהל העיזבון במסגרת הליכי חדלות פירעון.

ניהול עזבון בפשיטת רגל לפי חוק הירושה

סעיף 106 לחוק הירושה קובע כי אם במקרה של ירושה שלילית שאין בעיזבון נכסים לסילוק כל חובות העיזבון, מנהל העיזבון צריך לבקש מבית המשפט לנהל את עיזבון בפשיטת רגל.

הוראות פקודת פשיטת הרגל לעניין ניהול עיזבון בפשיטת רגל

בהתאם להוראות פקודת פשיטת הרגל, נושה של אדם שנפטר, שהיה יכול להגיש בקשת פשיטת רגל נגד החייב, יכול לבקש צו ניהול עזבון בפשיטת רגל, כלומר שהעיזבון ינוהל בהתאם לדיני פש"ר. במקרה זה יפעל מנהל העיזבון למימוש הנכסים לצורך תשלום לנושים.

דין קדימה – צו ניהול בפשיטת רגל מקנה דין קדימה לפני כל חוב אחר, להוצאות לוויה וקבורה ולהוצאות ניהול העיזבון.

עודף – ככל שנשאר עודף לאחר תשלום לכלל הנושים לרבות הצמדה וריבית, העודף יעבור ליורשי החייב.

ניהול עיזבון בחדלות פירעון

סעיפים 177, 178, 223 לחוק חדלות פירעון החדש קובעות כדלהלן:

חייב שנפטר לאחר צו פתיחת הליכים, עיזבונו ינוהל במסגרת הליכי חדלות פירעון.

חייב שנפטר כשהוא חדל פירעון אך לא ניתן צו פתיחת הליכים יחולו עליו ההוראות הבאות:

מנהל העיזבון או נושה יכול להגיש בקשה למתן צו לניהול העיזבון בהליך חדלות פירעון, כלומר לניהול העיזבון בהליך חדלות פירעון, אם היקף החובות עומד בקריטריונים. הממונה יכול למנות את מנהל העיזבון כנאמן. הליך ניהול העיזבון יעבור להליך פשיטת הרגל.

הוצאות הליך חדלות פירעון הינם בדין קדימה לשאר החובות. הוצאות הליך חדלות פירעון במקרה של עיזבון חדל פירעון כוללים בין היתר: הוצאות סבירות בגין לוויה, הוצאות ניהול העיזבון, הוצאות פעולות הנאמן לרבות אגרות ושכר נאמן.

משרד עורך דין יצחק גולדשטיין עוסק בדיני צוואות וירושות. לייעוץ התקשר 03-5758484.

דילוג לתוכן