האם בן זוג פרוד יורש?

האם בן זוג פרוד יורש?

זכויות בני זוג פרודים – האם בן זוג פרוד יורש על פי חוק הירושה? בכל מקרה ההמלצה הגורפת היא לעשות צוואה, אך אם אין צוואה, האם בן זוג שלא היה בקשר עשרות שנים עם המנוח זכאי לרשת אותו?

זכות הירושה של בן זוג

חוק הירושה מקנה זכויות ירושה רבות לבן זוג. להרחבה ראה מאמרנו ירושת בן זוג – חלוקת ירושה בין בן זוג וילדים.

האם בן זוג פרוד יורש?

השאלה היא האם כל בן זוג יורש את בן הזוג לאחר הפטירה? האם זו הייתה כוונת המנוח שבן הזוג שלא חי איתו עשרות שנים ירש אותו?

חוק הירושה לא חילק בין בני זוג שהיו חיים בזוגיות מלאה שלום ואושר, לבין בני זוג שחיו בנפרד שנים ארוכות. הסיבה היא שיש קושי להבחין בין מקרים שונים, וחזקה על בני זוג בנפרד שיתגרשו או לכל הפחות יערכו צוואה. אולם מה במקרה בו היה קושי להתגרש או לכתוב צוואה.

בתיק עמ"ש 38845-10-12 פלונית נ' ל.א. (להלן – "עניין ל.א.") פסק בית המשפט המחוזי בתל אביב כי הגדרת "בן זוג" בסעיפים 10 ו-11 לחוק הירושה, כוונתו למי שהיה נשוי למוריש בשעת פטירת המוריש, ללא הבחנה האם היה פרוד או לא.

אשה שעזבה את בעלה ולא שבה – לא תירש את בעלה

למרות האמור, במספר פסקי דין תקדימיים בתי המשפט קבעו כי בן זוג פרוד לא יורש. כך למשל בתיק תע (חי') 12601-03-09 פלונית נ' פלוני בית המשפט לענייני משפחה בחיפה קבע בעניינה של אישה שעזבה את בעלה ולא שבה, כי היא לא תירש את בעלה המנוח.

בן זוג פרוד שיש לו ילדים מאשה אחרת – לא ירש את אשתו

בתיק תמש (י-ם) 57918-06-15 ע.ח.פ.‏ נ' ר.פ ניתן צו ירושה שבעלה של המנוחה ובתה יורשים אותה בחלקים שווים. המבקשת, בת המנוחה, ביקשה לבטל את צו הירושה, ולקבוע שבעל המנוחה לא יורש אותה. לטענתה בני הזוג היו פרודים, ורק בגלל מצבה הנפשי של המנוחה, היא לא יזמה הליך גירושין. המשיב טען מנגד, שאף שהייתה לו זוגיות עם אשה אחרת ואף היו לו ילדים ממנה, הרי שלא נפרד מהמנוחה עד לפטירה.

בית המשפט לענייני משפחה קבע כי מאחר שבית הדין הרבני היה ודאי מחייב בגט במקרה דנן הרי שיש לראות את בני הזוג כגרושים לעניין הירושה. בית המשפט לא מסמתך רק על פי תעודת נישואין אלא גם בחינה ראייתית האם היה ניתן גט.

כיצד פסק זה מסתדר עם פסק המחוזי בעניין ל.א.? בית המשפט מתייחס לסתירה לכאורה בין פסקי הדין, ומאבחן כדלהלן. בעניין ל.א. בנוח והיורשת היו נשואים באופן פורמאלי, אך פרודים יותר מ-30 שנה לפני הפטירה. מאחר שהמנוח לא נתן גט למרות שנחתם הסכם גירושין, הוא "אשם", ולכן אין מקום לרציונאל שלא יצא חוטא נשכר. לעומת זאת במקרה דנן המשיב הוא החוטא בכך שחי עם אחרת והוליד ממנה ילדים. על מנת שלא יצא חוטא נשכר, נכון שהוא לא ירש מאומה.

על מנת לקבל יעוץ וטיפול מקצועי של עורך דין ירושה צוואה ועיזבון התקשרו: 03-5758484.

תוכן עניינים
דילוג לתוכן