ירושת בן זוג – חלוקת ירושה בין בן זוג וילדים

ירושת בן זוג – האם אישה יורשת את בעלה? כיצד מבוצעת חלוקת ירושה בין בן זוג וילדים? בחלוקת ירושה בין יורשים, לבן הזוג זכויות עודפות בירושה על פני יורשים אחרים. יתרה מכך, לבן הזוג כל כך הרבה זכויות עד שהוא יכול כמעט לרוקן את העיזבון במקרה שנושל מהירושה. מהי זכות הירושה של בן זוג כאשר אין צוואה? עו"ד לענייני ירושה יצחק גולדשטיין מסביר:

ירושת בן זוג

חלוקת ירושה בין בן זוג וילדים אינה דומה לחלוקת ירושה בין אחים. אם המנוח השאיר ילדים, נכדים או הורים – הם מקבלים חצי ובן הזוג חצי. אם המנוח השאיר רק אחים, אחיינים או סבים – הם מקבלים שליש, ובן הזוג שני שליש.

לבן זוג זכויות עודפות בין השאר במיטלטלין ובדירה במקרים מסוימים המפורטים להלן.

הערה מקדימה: פעמים רבות בני זוג עורכים צוואה הדדית, ובה הם קובעים שבן הזוג ירש את כל העיזבון ורק לאחר מכן, בהוראת יורש אחר יורש, ירשו ילדיהם את העיזבון. האמור להלן הנו למקרה שאין צוואה כאמור.

נישול בן זוג מהירושה

פעמים שאחד מבני הזוג עורך צוואה ובה הוא מנשל מהירושה את בן זוגו. במקרה זה בן הזוג שבחיים ודאי יגיש התנגדות לצו קיום צוואה, ויטען כי הצוואה אינה תקפה מטעמים שונים, כגון שערכה כאשר המנוח לא היה כשיר, או עקב השפעה בלתי הוגנת או מעורבות בעריכת צוואה. אולם גם אם ההתנגדות לא תצליח, עם יעוץ משפטי טוב, בן הזוג יכול לקבל נתח הגון מאוד מירושת בן הזוג.

איזון משאבים, הסכם ממון וחזקת השיתוף

הזכות הראשונה העומדת לבן הזוג, עוד לפני זכות הירושה של בן זוג, היא זכות לאיזון משאבים בהתאם לחזקת השיתוף או לחוק יחסי ממון. איזון המשאבים מזכה את בן הזוג שבחיים עד חצי מנכסי העיזבון, וזאת כתלות בשאלה מהם היחסים הניתנים לאיזון. כמובן שטענה זו כדאי להעלות רק כאשר בן הזוג שנפטר הוא בעל נכסים רבים יותר מאשר בן הזוג שבחיים. זכות זאת לא פוגעת בזכויותיו של בן הזוג לקבל חלק בירושה.

בן הזוג זכאי למגיע לו גם לפי הסכם ממון, ללא שהדבר יפגע בחלקו בירושה. 

הדבר נעשה בתביעה לאיזון משאבים אשר מוגשת נגד היורשים, ובמקרה שטרם ניתן צו ירושה, ימונה מנהל עיזבון זמני, אשר כנגדו תוגש התביעה. כדאי גם להגיש בקשה לסעדים זמניים.

ירושת מיטלטלין על ידי בן הזוג

בן הזוג נוטל את המיטלטלין, כולל מכונית נוסעים. תנאי לכך שהמיטלטלין שייכים למשק הבית המשותף של בני הזוג. הסיבה היא שהמחוקק דאג לבן הזוג שיוכל להמשיך לחיות את חייו ולכן יש לדאוג שמיטלטלין ששימשו אותו ימשיכו להיות שלו.

לאור התנאי שהמיטלטלין היו שייכים למשק הבית המשותף, בן הזוג אינו זכאי לרשת לבדו מיטלטלין שנרכשו לשם השקעה ולא לשימוש השוטף של הבית.

ירושת מיטלטלין על ידי בן הזוג – כאשר יש צוואה

המוריש יכול להתנות על זכות הירושה של בן הזוג למיטלטלין, ובמקרה זה בן הזוג לא יקבל אותם.

מזונות מן העיזבון

בן זוג של המנוח זכאי למזונות בכל תקופת אלמנותו. בית המשפט יכול לקבוע מענק חד פעמי במקום מזונות אלו.

זכות מגורים בדירה

בהתאם להוראות סעיפים 108 ו-115 לחוק הירושה, בן זוג יכול לדרוש במקרים מסוימים זכות מגורים בדירה בה התגורר עם המנוח.

חלוקת ירושה בין בן זוג וילדים – ירושת בן זוג בשאר העיזבון

– אם למוריש יש ילדים או צאצאיהם או הורים – בן הזוג נוטל מחצית מהעיזבון, וכל השאר את המחצית השניה.

יש לשים לב שברוב המקרים מחצית מהרכוש המשותף שייך בכל מקרה לבן הזוג שבחיים, ומהמחצית שהייתה של המנוח, בן הזוג שבחיים נוטל 50% וכל שאר היורשים נוטלים 50%. כלומר כל השאר נוטלים רבע מכלל הנכסים המשותפים.

– אם למוריש אחים או צאצאיהם או הורי הורים – בן זוג נוטל שני שליש מהעיזבון, ושאר היורשים שליש. אם ערב הפטירה, בני הזוג היו נשואים לפחות 3 שנים, וגרו באותה דירה, בן-הזוג יטול את כל חלקו של המוריש באותה דירה, ושני שליש מהנותר משאר העזבון.

– אם המנוח לא השאיר קרוב מן המנויים לעיל, יורש בן הזוג את כל העזבון.

ירושת דירה ללא צוואה

כאמור, בן הזוג יורש את דירת בן הזוג בהתקיים 3 תנאים:

  • אין למוריש ילדים או צאצאיהם או הורים.
  • ערב הפטירה, היו בני הזוג נשואים לפחות שלוש שנים.
  • בני הזוג גרו באותה דירה.

ירושת בן זוג – כתובה

המגיע לבן-זוג מכח קשר האישות, לרבות על פי כתובה, ינוכה מחלקו בעזבון.

זכות הירושה של בן הזוג – סיכום

חלוקת ירושה בין בן זוג וילדים מעניקה לבן זוג זכויות ירושה עדיפות משאר היורשים. מומלץ לבת זוג או לבן הזוג לקבל יעוץ משפטי ותכנון מראש כיצד לשמור על זכויות אלו.

אולי יעניין אותך גם:

על מנת לקבל שירות אישי מעורך דין ירושה מקצועי התקשרו: 03-5758484.

תוכן עניינים
דילוג לתוכן