יורש שנפטר – איך מתחלקת ירושה?

יורש שנפטר לפני או אחרי המוריש הוא אחד המקרים הסבוכים בחלוקת ירושה ועיזבון. מי מקבל את החלק של הנפטר, האם יורשיו לפי חוק או לפי צוואה או שמא צאצאיו ללא כל קשר למה שכתב בצוואתו? על כך במאמר שלהלן מאת עורך דין צוואות וירושות יצחק גולדשטיין.

יורש שנפטר לפני המוריש

סעיף 49 לחוק הירושה קובע כדלהלן:

  1. יורש שמת לפני המוריש

"זוכה על-פי צוואה שמת לפני המצווה, ולא קבע המצווה אדם אחר שיזכה במקומו – אם בשעת מות המצווה נשארו צאצאים של אותו זוכה, יזכו הם לפי כללי החלוקה שבירושה על-פי דין; בכל מקרה אחר הוראת הצוואה לטובת אותו זוכה מתבטלת."

אם מי שיורש על פי צוואה נפטר לפני פטירת המוריש יכול להיות שיש בצוואה הוראה של יורש במקום יורש, לפיה אדם יירש אם היורש לא יהיה בחיים. ויתכן גם מקרה בו לא נכתב בצווה דבר בעניין זה.

הוראת יורש במקום יורש בצוואה – אם המצווה הורה שאדם אחר יירש אם היורש הראשון נפטר, זו הוראה שנקראת "יורש במקום יורש". הוראת הצוואה היא שקובעת ולכן היורש השני יקבל במקום הראשון את חלקו.

אם לא הייתה הוראה של יורש במקום יורש, מה שקובע זה סעיף 49 לחוק הירושה. החוק מורה שאם היורש שנפטר השאיר אחריו צאצאים, הם יקבלו את המנה של היורש בהתאם לכללי ירושה על פי דין. אם היורש לא השאיר צאצאים, הוראות הצוואה לטובת היורש מתבטלת ושאר היורשים זוכים בחלקו.

יורש שנפטר לאחר המוריש

סעיף 70 לחוק הירושה קובע:

  1. שינויים לאחר מות המוריש

"(א) מת יורש אחרי מות המוריש ולפני מתן הצו, או שחל באותה תקופה שינוי אחר, יפרט הצו את הפרטים האמורים בסעיף 69 כמצבם בזמן מתן הצו.

(ב) נתמנה מנהל עזבון, יצויין הדבר בצו-הירושה או בצו-הקיום."

מקרה של יורש שנפטר אחרי פטירת המוריש מעוררת קושי באופן זה שלא ברור איזו בקשה להגיש קודם למתן צו ירושה. הרי אם יצא צו ירושה בעניינו של המוריש הראשון, לא יוגדר מיהם כל הזוכים, שכן יש לו יורש שטרם ניתן צו ירושה בעניינו.

כאשר מגישים בקשה למתן צו ירושה ברבנות, בית הדין הרבני דורש כי קודם יוגשו צווי ירושה של היורשים שנפטרו, ורק לאחר מכן יצא צו ירושה של המוריש.

אצל רשם הירושה ניתן להגיש בקשה למתן צו ירושה גם ללא שניתן צו ירושה ליורש שמת. במקרה כזה לא יירשם בצו הירושה כל היורשים הסופיים, אלא בגין חלקו של היורש שנפטר יירשם כי היורשים של אותו חלק הם יורשיו של פלוני שנפטר.

בכל מקרה בו אתם נתקלים בשאלה בעניין חלוקה עקב שינויים לפני או אחרת פטירת המוריש, וכן קושי בהוצאת צו ירושה או צו קיום צוואה, אתם מוזמנים לפנות למשרד יצחק גולדשטיין נוטריון ועורכי דין לדיני צוואות וירושות.

דילוג לתוכן