מינוי נאמן בצוואה

מינוי נאמן והקדש פרטי בצוואה – צוואה אינה חייבת להיות מסמך בנאלי שהורד מהאינטרנט, אך אינו מקדם אתכם למטרה הרצויה. פעמים רבות השקעת מחשבה בעריכת הצוואה, תביא אתכם לפתרונות יצירתיים. פתרונות כאלה הם למשל, צוואה הדדית, צוואת יורש אחר יורש,  או מינוי נאמן בצוואה. במאמר זה נדון בעניין יצירת נאמנות בצוואה ומינוי נאמן בצוואה באמצעות הקדש פרטי בצוואה, שמהווה פתרון לבעיות רבות.

למה צריך הוראות נאמנות והקדש פרטי בצוואה?

ניקח לדוגמה אדם שהמצווה מעוניין לדאוג לו, אך לא סומך עליו. בעת עריכת צוואה הוא יוצר נאמנות כאשר אותו אדם הוא הנהנה, ואילו אדם אחר הוא הנאמן שידאג לנהנה באמצעות נכסים מסוימים.

מקרה נוסף אדם שמשאיר נכסים רבים ורוצה שיישארו לדורות אחריו ולא רק לילדיו ונכדיו. הוא יוצר נאמנות בה עורך דינו מתמנה כנאמן על הנכסים, הקרן תמשיך להניב פירות ומפירותיהם ייהנו הצאצאים. דבר זה אי אפשר לעשות ללא נאמנות, כיון שבצוואה ניתן להוריש רק ליורש ראשון, וליורש אחר יורש, אך לא לסדרה של יורשים. כמו כן בצוואה לא ניתן להוריש לאדם לא ידוע, ואילו בהקדש הדבר אפשרי בהחלט.

בפסיקה נקבע כי גם צוואה בה נקבעו הוראות מהותיות כהקדש, אך לא נכתב במפורש שזו נאמנות והקדש, יחולו עליה הוראות אלו.

שימו לב – חשוב שההקדש יעשה דווקא בצוואה ולא לפני כן, כדי שהמוריש יוכל ליהנות מהנכסים ולשנות את ההוראות עד לאריכות ימיו.

מהו מינוי נאמן בצוואה?

נאמנות משמעותה זיקה לנכס, הקובעת שהנאמן צריך להחזיק נכס או לפעול בנכס לטובת נהנה או לטובת מטרה אחרת. פירות הנאמנות או נכס שנקנה בחילוף נכס הנאמנות, גם הם הופכים לנכסי הנאמנות.

נאמנות יכולה להיווצר על פי חוק, בחוזה של הנהנה עם הנאמן או על ידי כתב הקדש.

על הנאמן חלות חובות לדאוג לנהנה, בהתאם להוראות חוק הנאמנות, תשל"ט-1979.

דיווח על נאמנות – יש לדווח לרשויות המיסים על דבר הנאמנות.

מה ההבדל בין נאמנות להקדש?

הקדש הוא סוג של נאמנות. ההבדל הוא בעיקר בצורת היצירה. הקדש נעשה באופן חד צדדי (כמו הקדש בצוואה) ללא הסכם עם הנהנה, לעומת נאמנות שנעשית על פי הסכם.

מה ההבדל בין הקדש פרטי לציבורי?

הקדש פרטי נעשה בדרך לטובת בני המשפחה והוא דומה לנאמנות רגילה, בהבדל שהוא נוצר ללא מעורבות הנהנה, וכשההקדש קיים יוצר ההקדש אינו מעורב בדרך כלל בניהול ההקדש.

הקדש ציבורי הוא לטובת מטרה ציבורית, ויש עליו פיקוח של רשם ההקדשות שהוא חלק מרשות התאגידים שבמשרד המשפטים.

יצירת נאמנות בצוואה באמצעות כתב הקדש

כאמור, אחת הדרכים ליצור נאמנות, היא בדרך של הקדש. כלומר יוצר הנאמנות מקים הקדש, בהתאם להוראות שלו בכתב. ההקדש הוא נאמנות לטובת משפחתו של יוצר הנאמנות או לטובת מטרה ציבורית, הכל בהתאם להוראות כתב ההקדש.

הקדש נוצר אך ורק בכתב הקדש בו ירשמו מטרות ההקדש, נכסיו ותנאיו.

כתב הקדש נעשה באחת מהצורות הבאות:

  • כתב שנחתם ע"י יוצר ההקדש לפני נוטריון.
  • צוואה בה נקבע הקדש (בכל צוואה למעט צוואה בעל פה).
  • הוראות במוטב חברת ביטוח.

תחילת ההקדש היא כאשר השליטה בנכסי ההקדש עוברת לידי הנאמן. אחרי שנוצר ההקדש, ניתן להוסיף עליו נכסים, אך לא לשנות את תנאי ההקדש, לבטלו או לגרוע מנכסיו, אלא אם כן יוצר ההקדש שמר לעצמו זכות לעשות כן, או שניתנה הסכמת הנהנים לכך.

יוצר ההקדש רשאי לחזור בו לפני תחילתו, דהיינו לפני העברת השליטה בנכסים לידי הנאמן. מצווה רשאי לשנות או לבטל את צוואתו, אף אם נכתב בה הקדש.

מתוך התחשבות ברצון המצווה, לא ניתן להעביר, להמחות או לשעבד זכות של נהנה בהקדש, אלא למקרים מיוחדים כמו מזונות או מסים.

מינוי נאמן להקדש בצוואה

נאמן של הקדש מתמנה לפי הוראות כתב ההקדש. אם אין הוראות בכתב ההקדש, או שהנאמן לא רוצה או לא יכול למלא את תפקידו, בית המשפט ימנה נאמן אחר.

לא יתמנה לתפקיד נאמן אדם שהוא פסול דין, קטין או פושט רגל.

הנהנה עצמו לא יהיה הנאמן, אלא אם כן הדבר הותר בכתב ההקדש.

שינוי הוראות ההקדש

בית המשפט יכול לתת הוראות שונות לניהול ההקדש, לרבות בסטייה מהוראות ההקדש, למשל, שימוש בנכסי ההקדש לצרכים חיוניים של הנהנה או התלויים בנהנה.

בית המשפט יכול לשנות הוראה בהקדש, כגון בשינוי נסיבות. כן יכול לבטל הקדש, שמטרותיו הוגשמו, או שלא ניתן להשיגן.

על מנת לקבל יעוץ וטיפול מקצועי של עורך דין ירושה צוואה ועיזבון התקשרו: 03-5758484 או פנו במייל main@ygoldlaw.co.il.

תוכן עניינים

דילוג לתוכן