תנאים בצוואה

תנאים בצוואה – מוריש יכול לכתוב בצוואתו תנאים שונים, שאם יתקיימו יקבל היורש את חלקו ואחרת לא יקבל או תנאים המפקיעים ממנו את הירושה. מהם סוגי התנאים השונים, ומתי להשתמש בהם?

ראינו שיש אפשרות להכניס בצוואה הוראות שונות. כך למשל הוראה של יורש אחר יורש הקובעת כי לאחר פטירת היורש הראשון, היורש השני מקבל את הירושה והיא לא עוברת ליורשיו של היורש הראשון. כך גם הוראה של יורש במקום יורש, הקובעת שאם היורש הראשון לא יזכה, כגון שהוא נפטר, יקבל היורש השני את הירושה.

ישנם הוראות מיוחדות נוספות שאפשר להכניס בצוואה, וכדאי לכלול אותם בצוואה בהתאם לצורך. כך הם התנאים הקבועים בסעיפים 43 ו-44 לחוק הירושה.

יורש על תנאי דוחה

סעיף 43 לחוק הירושה קובע כי ניתן להתנות את קבלת הירושה. ניתן להתנות את קבלת הירושה בהתקיימות תנאי או בהגעת מועד מסוים. עד להתקיימות התנאי או לא הגעת המועד, ינוהל העיזבון בינתיים על ידי מנהל עיזבון. אם יתברר שהתנאי לא יכול להתקיים עוד, והמצווה לא קבע מי יזכה, יזכו באותו חלק היורשים על פי דין.

יורש על תנאי מפסיק

סעיף 44 לחוק הירושה קובע שניתן להתנות שיורש יחדל מלזכות בירושה, בהתקיים תנאי או בהגעת מועד מסוים. לאחר התקיימות התנאי או הגעת המועד יעבור החלק בירושה, למי שהמצווה קבע בצוואתו, ואם לא קבע, ליורשים על פי הדין.

תנאים בצוואה – נטל ההוכחה

בפסיקה נקבע כי ההבדל העיקרי בין התנאים הוא נטל ההוכחה. ביורש על תנאי דוחה נטל ההוכחה הוא על המבקש לירש. עליו להוכיח שהתנאי התקיים והוא זכאי לרשת את המנוח. לעומת זאת בתנאי מפסיק, היורש כבר קיבל חלקו, והמבקש לקחת ממנו צריך להוכיח שהתקיים התנאי המפסיק.

ביטול תנאים בצוואה – תנאי לא סביר

למרות שניתן להתנות את הירושה על פי צוואה בתנאים, עדיין לא ניתן להתנות צוואה בתנאים לא סבירים. התנאת קבלת הירושה לאחר גיל מסוים נחשבת לתנאי סביר, אך התנאתה בגירושין נחשבת לתנאי לא סביר, וכנראה שבית המשפט יבטל את התנאי.

חיובי יורש

המצווה יכול להורות בצוואה שיורש יהא חייב לעשות דבר מסוים, או להימנע מלעשות דבר מסוים במה שהוא קיבל מהעיזבון.

על מנת לקבל יעוץ וטיפול מקצועי של עורך דין ירושות וצוואות התקשרו עכשיו: 03-5758484.


משרדו של עו"ד ונוטריון יצחק גולדשטיין מתמחה במגוון שירותים משפטיים הקשורים לשמירת העושר המשפחתי, לרבות עריכת צוואה, בקשה לצו ירושה, בקשה לקיום צוואה, התנגדות לצוואה, ניהול עיזבון, עריכת הסכמי חלוקת עיזבון והסתלקות מעיזבון, ניהול הליכים בבית המשפט לענייני משפחה ואצל הרשם לענייני ירושה, וליווי משפטי אישי ומסור.

הידע והניסיון המשפטי והכלכלי של משרדנו עומד לרשות לקוחותיו בתיקי עיזבון בהם מעורבים בדרך כלל היבטים עסקיים ומסחריים בקנה מידה משמעותי.

אם אתם מחפשים עורך דין ירושה מקצועי ושירות מצוין בתחומי הצוואות והעיזבון, משרדנו עומד לרשותכם.

תוכן עניינים

דילוג לתוכן