עמוד הבית >> עורך דין מקרקעין >> מדריכי מקרקעין >> איחור במסירת דירה מקבלן

איחור במסירת דירה מקבלן

עשיתם את עסקת חייכם, אך לא קיבלת את הדירה בזמן? לפי סעיף 5 לחוק המכר דירות מגיע לכם פיצוי בגין איחור במסירת דירה מקבלן, לפי דמי שכירות מוגדלים. חשוב שתפעלו לקבלת זכויות המגיעות לכם, ולא תשתכנעו מתירוצים שונים ומשונים לעיכוב כמו קורונה, כוח עליון, אשמת צדדי ג' וכיו"ב. משרד עורכי דין יצחק גולדשטיין יסייע לכם לקבל את המגיע לכם.

איחור במסירת דירה מקבלן

איחור במסירת דירה מקבלן עלול לגרום נזק רציני במיוחד מאחר שהעסקה הזאת אחת מהעסקאות החשובות ביותר שאדם עושה בחייו, בן מבחינת שווי העסקה ובן מבחינת השלכותיה על מצבו הכלכלי ואיכות החיים.

לצערנו קבלנים רבים מאחרים במסירת הדירה דבר שיוצר גלגל שלג וקשים. מצד אחד הרוכשים נאלצים לשלם תשלומי שכירות ומצד שני נאלצים לשלם לקבלן על הדירה החדשה ולפעמים לשלם גם תשלומי משכנתא במקביל. המחוקק היה ער למצב הרגיש הזה והטיל על הקבלנים אחריות מוגברת לפצות את הרוכשים בגין איחור במסירה.

סעיף 5 לחוק המכר דירות

המחוקק ביקש לאזן את כוח הקבלן מול הרוכש הקטן, ולכן חייב את הקבלן לשלם לרוכש דמי שכירות, אם המסירה מתעכבת. סעיף 5 לחוק המכר דירות קובע כי אם הקבלן או היזם לא מסר את הדירה לקונה בחלוף 60 יום ממועד המסירה הקבוע בחוזה המכר, הקונה זכאי לפיצויים של דמי שכירות אף ללא הוכחת נזק. תשומת לב כי על הקבלן לשלם דמי שכירות החל מהיום הראשון לאיחור.

גובה הפיצויים נחלק לשתי תקופות. בתקופה הראשונה של 8 שמונה חודשים מתחילת האיחור – הפיצוי הינו בשיעור של פי 1.5 מדמי שכירות של דירה דומה באותו אזור. בתקופה שתחילתה תשעה חודשים לאחר המועד החוזי ואילך הפיצוי הינו בשיעור של פי 1.25.

את דמי השכירות על המוכר לשלם מיד בסוף כל חודש.

חשוב לשים לב כי חוק המכר דירות קובע שהצדדים רשאים להסכים כי הפיצוי לא יחול אם האיחור נגרם מסיבות שלא היו בשליטת המוכר, ואשר הסיכון להתרחשותן ותוצאותיהן לא מוטלות עליו.

איחור במסירה עקב כוח עליון

הסכמי מכר רבים עם קבלנים ויזמים קובעים כי הקבלן רשאי לאחר את המסירה אם האיחור נגרם בנסיבות שאינן בשליטתו. בדרך כלל הקבלן טוען שמדובר באיחור מוצדק שנובע מכוח עליון או סיבה בלתי צפויה אחרת שלא הייתה תלויה בו.

התירוצים הרגילים של קבלנים הינן מחסור בחומרי בנייה, מחסור בכוח אדם, בעיות ברשת החשמל, שביתות, קורונה, באשמת הרשות המקומית, משרד השיכון והבינוי ו/או גופים אחרים שהיו צריכים לבצע עבודות, וכדומה.

בתי המשפט קבעו שהסעיף אינו סעיף סל. על הקבלן הנטל להוכיח בראיות, שבאמת האיחור לא היה צפוי ולא היה בשליטתו.

איחור במסירת דירה עקב שינויים

מקרה נוסף של איחור במסירת דירה מקבלן הוא בגלל ביצוע שינויים בדירה. אמנם בד"כ קבלן מאפשר לקונה לערוך שינויים בדירה תמורת תשלום, אך כל שינוי יעכב במקביל את המסירה.

כאשר מגישים תביעה בגין איחור במסירת הדירה, חשוב לשים לב האם טענת הקבלן לאיחור בגלל שינויים בדירה מתקבלת על הדעת. כך למשל האם הוספה של מספר נקודות חשמל, צבע שונה בקיר או שינוי בברז מצדיק איחור במסירה בשבועות וחודשים.

איחור במסירת דירה ראויה למגורים – טופס 4

נציין כי מסירת הדירה צריכה להיות כאשר היא ראויה למגורים. כל מסירה בצורה אחרת תחשב לאיחור במסירה. על קבלן להתאים את הדירה לפי המפרט הטכני שנחתם, לפי חוקי התכנון והבנייה והתקנות השונות, ולמסור אותה לאחר קבלת טופס 4 המאפשר קבלת שירותי חשמל, מים וטלפון לפי חוק התכנון והבניה.

איחור בתשלום אחרון עקב איחור במסירה

קונים רבים שואלים האם ניתן לאחר או לדחות את התשלום האחרון כאשר הקבלן מעוניין למסור להם דירה שאינה ראויה למגורים. האם תתקבל טענת הקבלן שהקונה הפר את החוזה.

בית המשפט העליון קבע כי על פי סעיף 23 לחוק המכר, החיוב  למסור את הממכר והחיוב לשלם את התשלום האחרון הם חיובים מקבילים שיש לקיימם בד בבד. לכן כל עוד המוכר לא מוסר את הדירה כראוי אין חובה לשלם את התשלום האחרון. לא יתכן שהקונה יאלץ לשלם את התשלום האחרון כאשר הדירה לא עומדת לרשותו, כשהיא בנויה בהתאם לחוזה ולהוראות הדין, וכשהיא ראויה למגורים.

פיצוי בגין איחור במסירת דירה מקבלן

מהו הפיצוי המגיע לקונה בגין מסירת הדירה באיחור?

כאמור על הקבלן לשלם דמי שכירות מוגדלים וזאת ללא הוכחת נזק.

בנוסף הקונה יכול לתבוע את המוכר בגין עילות של נזקים אחרים. כך למשל אם המוכר חייב את הקונה בריבית או חיובים אחרים שלא כדין, ניתן לתבוע השבת אותם חיובים. אם הקבלן מסר דירה ובה ליקויי בניה, ניתן לתבוע אותו בגין ליקויי בנייה.

תביעה בגין ליקויי בניה

תביעה בגין ליקויי בניה היא דבר נפוץ בתביעות נגד קבלנים. בכל קבלת דירה מקבלן מומלץ להסתייע בחברת בדק בית שתבדוק את הדירה האם יש בה ליקויים, והאם היא מתאימה למפרט הטכני, לחוקי התכנון והבנייה ולתקנות השונות לבניית בתים. במקרים רבים על הקבלן לבצע תיקונים, ואם אינו מתקן אפשר לתבוע אותו בסכומים שבדרך כלל מגיעים לעשרות או מאות אלפי ש"ח.

תביעת פיצוי בעזרת עורך דין

לסיכום, בכל מקרה של איחור במסירה של דירה מקבלן אל תקבלו את תירוצי הקבלן כמובנים מאליהם. פנו אל עורך דין מקרקעין מומחה לתביעות בגין איחור במסירת דירה כדי שיסביר לכם את הזכויות המגיעות לכם, ידרוש אותן בשמכם מהקבלן ובמקרה הצורך יגיש נגדו תביעה.

עשוי לעניין אותך:

בדרך כלל הקבלנים אינם מודים באשמה. יש להם תירוצים וסיבות שונות, כמו עיכוב בגלל קשיי אספקת חומרי בניה, מחסור בעובדים, קורונה ועוד. ברוב הפעמים התירוצים אינם נכונים. לכן אסור לקבל את דברי הקבלן כמובן מאליו. עליכם לעמוד על הפיצוי המגיע לכם, ובמקרה הצורך להגיש תביעה.

סעיף 5 לחוק המכר דירות קבוע פיצוי של דמי שכירות מוגדלים, ללא הוכחת נזק. בנוסף ניתן לתבוע נזקים נוספים כמפורט באתר.

עו"ד אבי גולדשטיין

עורך דין אבי גולדשטיין – עורך דין משנת 2012, מוסמך במנהל עסקים (MBA) מטעם אוניברסיטת תל אביב, יו"ר (משותף) של ועדת ירושה במחוז תל אביב של לשכת עורכי הדין. עוסק במשפט אזרחי-מסחרי, בדגש על מקרקעין, ירושות, צוואות ועיזבונות, וניהול תיקי ליטיגציה מורכבים.

תוכן עניינים
דילוג לתוכן