רישום מכר

העברת זכויות בטאבו מקוון – רישום מכר מקרקעין או דירה בטאבו הוא השלמת עסקה מקרקעין בהתאם לחוק המקרקעין שקובע כי עסקה במקרקעין טעונה רישום והיא נגרמת ברישום. הרישום נותן לקונה מעמד בעלים וכוח לא רק כלפי המוכר אלא כלפי כל העולם, והוא קודם לרישום שיעשה אחריו.

יש נכסים שלא ניתן לרשום בלשכת רישום מקרקעין – טאבו, אלא רק לבצע העברת זכויות ברשות מקרקעי ישראל (רמ"י) או בחברה משכנת.

בקשה לרישום מכר

לפי החוק עסקת מקרקעין מסתיים ברישום בטאבו. רישום מכר מאפשר העברת זכות הבעלות במקרקעין שרשומים בטאבו או מרשם הבתים המשותפים.

משמעות רישום בעלות על נכס בטאבו היא כי החתום הינו הבעלים היחידים של הנכס, והוא יכול לעשות בו כרצונו וככל העולה על רוחו, כמובן בכפוף להגבלות כאלו ואחרות על פי חוק ודין.

רישום מכר מקוון

שירות זה מאפשר הגשת בקשה מקוונת לרישום העברת זכויות בעלות במקרקעין הרשומים בפנקסי המקרקעין. הגשה מקוונת מיועדת רק לעורכי דין החברים בלשכת עורכי הדין, בעלי כרטיס חכם המתאים להגשת מסמכים לטאבו.

רישום טאבו לא מקוון

הגשה לא מקוונת נעשית ע"י עורך דין שאינו יכול להגיש באופן מקוון, או כאשר יש דרישה של הטאבו להגיש מסמכים באופן פיזי. שירות זה מאפשר הגשת בקשה ידנית לרישום העברת זכויות בעלות במקרקעין הרשומים בפנקסי המקרקעין.

מסמכים נדרשים לרישום מכר

המסמכים הנדרשים לצורך רישום העברת זכויות בנכס בטאבו:

  • אישור מס רכישה – ניתן לאחר תשלום מס רכישה ע"י הקונה, לרשות מיסוי מקרקעין.
  • אישור מס שבח – לאחר תשלום מקדמה ע"י הקונה או תשלום מלא של מס השבח ע"י המוכר.
  • אישור מס רכוש – נדרש כאשר מדובר על קרקע שנרכשה לפני שנים רבות.
  • אישור עירייה – כולל העדר חבות במס שבח והיטל השבחה.
  • שטר מכר – עליו חתומים הצדדים ומאושרים ע"י עו"ד.
  • פרוטוקול חברה – כאשר חברה הינה צד לעסקה.
  • ייפוי כוח – כאשר מסמכים נחתמו ע"י ייפוי כוח.
  • שטרי משכנתא – כאשר ישנה משכנתא.
  • תשלום אגרה.

כמה זמן לוקח רישום דירה בטאבו?

כמה זמן לוקח לרשום דירה בטאבו בהנחה שהכל תקין ואין עיכובים משפטיים? התשובה היא שתלוי באיזו לשכת רישום מקרקעין ובעומס שיש בלשכה. בעבר זה היה לוקח לפחות שלושה שבועות.

היום כאשר מגישים את הבקשה לרישום מכר על שם הקונה באופן מקוון, ואין קבלת קהל בלשכות שיוצרות עומס, זמן סביר לרישום בטאבו הוא אפילו תוך יום או יומיים. זאת כמובן בתנאי שאין עיקולים, הערות אזהרה, תיקוני זיהוי וכיו"ב, ובתנאי שכל המסמכים הוגשו כנדרש במערכת האונליין של עורכי הדין המורשים בטאבו.

שוב, לפעמים ישנו עומס בלתי צפוי ואז העברת דירה בטאבו מתארכת.

דילוג לתוכן