עמוד הבית >> עורך דין מקרקעין >> מדריכי מקרקעין >> טפסים רישום מקרקעין בטאבו

טפסים רישום מקרקעין בטאבו

לרשותכם טפסים נפוצים לרישום בלשכת רישום מקרקעין – הטאבו. בנוסף הסבר על מהות כל טופס.

הצהרת והתחייבות עורך דין המגיש באופן מקוון מסמכים ללשכת רישום מקרקעין כתב הצהרה והתחייבות של עורך דין להגשה מקוונת של מסמכים – הצהרת עורך דין לרישום עסקאות בטאבו.
מוגש יחד עם כל בקשה לרישום או ביצוע פעולה במקרקעין בלשכת רישום מקרקעין.
בקשה לקבלת העתקי מסמכים מתיק רישום בקשה לקבל מעת טאבו העתק של מסמכי רישום שנעשה בעבר.
טופס בקשה לרישום הערת אזהרה טופס בקשה לרישום הע"א, לדוגמה לאחר עסקת מכר מקרקעין או התחייבות להימנע מביצוע עסקה במקרקעין.
בקשת רישום הערת אזהרה החתומה ע"י כל הצדדים מוגש לרוב בעת עסקת תמ"א 38.
בקשת ביטל הערת אזהרה מוגש בסיום התחייבות. לדוגמה בעת תשלום מלוא משכנתה לבנק שעדיין לא רשם משכנתה.
שטר מכר טופס שטר מכר לצורך רישום עסקת מכר. הטופס מתאים להגשה מקוונת או ידנית.
בקשת עדכון פרטי זיהוי ברישום מקרקעין מוגש לצורך רישום פרטי זיהוי, כמו הוספת ת"ז, או שינוי דרכון זר כמו מספר דרכון ארצות הברית שהשתנה.
תצהיר תיקון טעות סופר טופס תצהיר לצורך תיקון טעות סופר ברישום מקרקעין.
בקשה לרישום במקרקעין טופס שמוגש לצורך רישומים שונים: רישום צו ירושה; רישום צו קיום צוואה; רישום הסכם חלוקת עיזבון בין יורשים; רישום הסכם שיתוף; פעול תכנון, או רישום אחר.

מסמכי מקרקעין חשובים נוספים

הפקת נסח טאבו מקוון – נסח טאבו כולל פרטי גוש, חלקה ותת חלקה.  אפשרות איתור גוש חלקה. מחיר כמעט חינם – 15 ש"ח בלבד.
הזמנת תיק בית משותף – כולל תשריט בית משפותף, תקנון, וצו רישום – מחיר 33 ש"ח בלבד.

מדוע יש צורך בטפסים מקרקעין?

טפסים לרישום בלשכת רישום מקרקעין – הטאבו, נדרשים לפי התקנות. לא ניתן להגיש בקשות רישום מכר, בקשות לרישום הערת אזהרה, רישום צו ירושה או צו קיום צוואה, ובקשות נוספות ללא טופס מותאם.

יש לזכור שלטאבו מוגשות מידי יום אלפי בקשות רישום והוא נדרש לפעול לפי הנחיות קבועות ולא כפי שנראה לרשם או בוחן העסקאות שנכון לעשות. לכן המחוקק קבע שאת הבקשות השונות יגיש עורך דין מקרקעין בטפסים המיועדים לכך.

ברוב הטפסים על המבצע לחתום בפני עורך דין מקרקעין שיאמת כי מבצע הפעולה יודע על מה הוא חותם, ומבין את פעולתו. לרוב עורך הדין יכול לחתום בשם מי שנתן לו ייפוי כוח נוטריוני או ייפוי כוח לעורך דין.

דילוג לתוכן