מה זה תמ"א?

מה זה תמ"א (ראשי תיבות: תוכנית מתאר ארצית), מהי תוכנית מחוזית ומקומית, מה ההבדל בינה לבין תב"ע, ומדוע זה חשוב לנו? בנוסף הסבר קצר מה זה טמע.

מהי תכנית מתאר?

תכנית מתאר היא תכנית שקובעת הוראות בדבר פיתוח מקרקעין. כגון אלו אזורים ישמשו לאיזה נושא, כיצד יפותחו וכו', ללא מתן הוראות מדויקות למגרש ספציפי. יש להבדיל בין תכנית ארצית לתכנית מקומית או מחוזית. תכנית בדרג נמוך לא יכולה לסתור תכנית בדרג מעליה.

תכנית מתאר מקומית ומחוזית

תכנית מקומית נועדה לצרכי תכנון עתידי של יישוב מסוים. כגון אלו אזורים בישוב יהיו לתעסוקה, למגורים, לשימוש ציבורי וכו', הוראות ומגבלות בנייה, צפיפות, תכנון דרכים, איחוד וחלוקת מגרשים (פרצלציה) ועוד.

תכנית מחוזית דומה למקומית רק שהיא בדרג מעליה, וקובעת הוראות למחוז תכנוני במדינת ישראל בו יש מספר ישובים.

תכנית מתאר ארצית – תמ"א

כשמה כן היא, חלה על כל הארץ. היא מוגשת על ידי המועצה הארצית לתכנון ולבנייה  או הוועדה לתשתיות לאומיות לאישור הממשלה.

הוראות תוכניות מתאר ארצי נוגעות לנושאים כמו, יעוד קרקע חקלאית, מחצבים, חופי ים וכו', תוכניות לגבי הצבת תחנות חשמל, תכנון תחבורה ברמה הארצית.

תמ"א 38

התוכנית הידועה ביותר היא תמ"א 38. זוהי תכנית לחיזוק מבנים מפני רעידת אדמה. התוכנית מאפשרת חיזוק בניין קיים והוספת שטחים או הריסתו ובנייתו מחדש בתוספת שטחים על פני המותר לפי התב"ע.

מה זה תב"ע?

תב"ע הוא ראשי תיבות של "תכנית בניין עיר". זהו מסמך אישור שמגדיר יעודים וזכויות בניה במגרש מסוים, כך שיותאם למותר לפי החוק. תכנית מכילה תשריט, תקנון ונספחים. כל תכנית בנייה חייבת להיות תואמת לתב"ע ברשות המקומית.

שינוי תב"ע יכול להיות שינוי לצורך קבלת היתר להקלה או תוספת בניה כמו הוצאת מרפסת, או שינוי ייעוד מקרקעין כמו ממגורים לגן ילדים.

לא להתבלבל – מילים דומות למילה תמ"א : טמע, טמא

יש מילים שנשמעות דומה אך יש להן פרשנות שונה.

מה פירוש המילה טמע?

טמע זו מילה בשפה הערבית, שפירושה תאוותן, חמדן, רודף בצע, בעל עיניים גדולות, קמצן.

מה פירוש המילה טמא?

טמא זו מילה המסמלת אדם או חפץ שהוא מחולל או משוקץ ובאופן כללי לא קדוש ולא טהור.

דילוג לתוכן