טופס מש"ח (משח) – דיווח מקוון על עסקה במקרקעין

משח – כל מבצע עסקה במקרקעין צריך להגיש דיווח לאגף מיסוי מקרקעין. הדיווח נקרא הגשת טופס מש"ח או בקיצור משח. מהו טופס מש"ח? כיצד מבוצע דיווח מקוון מיסוי מקרקעין? מה קורה במקרה אי דיווח על עסקת מקרקעין במועד? מהי שומה עצמית מס שבח?

קראו עוד:

טופס מש"ח – מה זה משח?

מש"ח זה ראשי תיבות מס שבח. טופס משח זה טופס הצהרה של צדדים לעסקת המקרקעין, אותו הם מגישים לרשות מיסוי מקרקעין, לאחר ביצוע העסקה.

הצהרה על עסקה במקרקעין יכולה להיות עבור שני הצדדים ביחד או עבור כל צד בנפרד, כלומר הצהרת מוכר לבד והצהרת קונה בנפרד.

יחד עם הגשה מקוונת של משח מגישים טופס אישור פרטים בהצהרה מקוונת. טופס זה צריך להיחתם בפני עורך דין.

משח – חובת דיווח למיסוי מקרקעין

סעיפים 73 – 76 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג-1963, קובעים כי כל מוכר או רוכש זכות במקרקעין (זכות במקרקעין מוגדרת כ: בעלות; חכירה לתקופה שמעל 25 שנים; הרשאה לשימוש במקרקעין שמהווה בעצם מתן זכות בעלות או זכות חכירה) חייב להגיש הצהרה לגבי העסקה. חובת ההצהרה חלה גם במקרים שבהם מבקשים פטור מתשלום המס, וגם במקרה בו מדובר רק על הסכם שיתוף שאינו מקנה זכויות בפועל.

תוצאת אי דיווח על עסקת מקרקעין במועד – קנס

את ההצהרה יש למסור תוך 30 ימים מהיום בו בוצעה העסקה. איחור בזמן הגשת הצהרה לאגף מיסוי מקרקעין מחייב בקנס.

חובת דיווח מקוון מיסוי מקרקעין – הגשת משח

בהתאם לתיקון 76 ותיקון 84 לחוק מיסוי מקרקעין, הצהרה לפי סעיפים 73 – 76 לחוק יש להגיש באופן מקוון. גם בקשה לתיקון שומה (סעיף 85), הודעת השגה (סעיף 87) ומסמכים (סעיף 96) יש להגיש באופן מקוון.

החל מיום 1.12.2017 חלה חובת דיווח מקוון.

עורכי דין מדווחים דרך מערכת מייצגים מס שבח (שבח נט).

מי שלא מיוצג צריך להגיש הצהרה מקוונת דרך מחשב ציבורי שמיועד לכך במשרדי אגף מיסוי מקרקעין. אם ההצהרה לא מוגשת על ידי עורך דין, יכול להגיש אותה רק  המוכר או הרוכש בעצמו ולא מישהו אחר מטעמו. המוכר או הקונה יגש למשרד אגף מיסוי מקרקעין האזורי, בשעות קבלת קהל עם המסמכים הבאים: צילום הסכם מכר, תעודת זהות, נסח טאבו או אישור זכויות, ומסמכים נלווים נוספים שבידיו. עובד אגף מיסוי מקרקעין יסייע טכנית בהגשת ההצהרה המקוונת.

פרטי הצהרה במיסוי מקרקעין

הצהרה על רכישת זכות במקרקעין או הצהרה על מכירת זכות במקרקעין חייבת לכלול את העניינים הבאים: פרטי הזכות בה נעשתה עסקה; פרטי העסקה שנערכה; התמורה ששולמה בעת רכישת הזכות; תאריך הרכישה; התמורה שנקבעה עבור מכירת הזכות; תאריך המכירה; ניכויים ותוספות לצורך חישוב מס השבח; שומה עצמית מס השבח – כלומר חישוב של סכום המס שצריך לשלם, ואופן החישוב; זכאות לפטור ממס שבח או או הנחה בתשלום מס שבח או מס רכישה.

מתי אפשר להגיש הצהרה ידנית (לא מקוונת)?

כאמור, חלה חובת הגשה הצהרת מס שבח באופן מקוון למיסוי מקרקעין. עורכי דין מגישים את ההצרה דרך מערכת מייצגים מיסוי מקרקעין (שבח נט).

הצהרה ידנית (לא מקוונת), אפשר להגיש רק במקרים בלבד בודדים בהתאם לאישור אגף מיסוי מקרקעין:

  • כאשר הרוכש או המוכר לא מיוצג ע"י עו"ד, והוא הוכיח שאין באפשרותו להגיע למשרד האזורי של אגף מיסוי מקרקעין בגלל מגבלה פיזית או בגלל שהוא בחו"ל.
  • כאשר יש תקלה טכנולוגית המונעת הגשת הצהרה מקוונת. במקרה כזה תהיה הודעה באתר רשות המסים מיסוי מקרקעין שיהיה דיווח ידני לתקופה קצובה.
  • עורך דין מעל גיל מסוים יכול להגיש הצהרה לא מקוונת עבור לקוח שהוא מייצג.

מהי שומה עצמית מס שבח?

שומה עצמית מס שבח הינה שומת מס שבח כפי שנערכה על ידי מוכר מקרקעין ועל ידי רוכש מקרקעין בהתאם לחישוב מס שבח אשר מצורף להצהרה (מש"ח) – חבות מס שבח על פי עמדתו של מוכר הנכס

תשלום המס

לאחר  הגשת הצהרה למיסוי מקרקעין יש לשלם את סכום שומה עצמית מס שבח, ולעתים יש להוסיף תשלום לאחר שומה של אגף מיסוי מקרקעין. את התשלום ניתן לבצע בכרטיס אשראי באמצעות שרת התשלומים באתר רשות המסים או בבנק באמצעות שובר תשלום.

בעת ביצוע עסקה של מכירת דירה או רכישת דירה או כל נכס מקרקעין אחר, חשוב להיוועץ עם עורך דין מקרקעין על מנת לבדוק האם אתם זכאים להנחה או פטור ממס שבח או מס רכישה בהתאם לנתונים הספציפיים.

לקבלת ייעוץ ספציפי פנו ליצחק גולדשטיין, משרד עורכי דין מקרקעין, בטלפון 03-5758484 או במייל main@ygoldlaw.co.il.


כל הזכויות לתוכן האתר שמורות לבעליו. תוכן האתר אינו מהווה יעוץ משפטי, אינו מקיים יחסי עורך דין לקוח, ואינו מהווה תחליף להתייעצות פרטנית עם עורך דין העוסק בתחום. המסתמך/ת על המידע שבאתר עושה זאת על אחריותו/ה בלבד. בכל מקרה יש להיוועץ עם עורך דין ולא להסתמך על מקורות מידע כלליים. קריאה באתר מהווה הסכמה לתנאים אלו.