עמוד הבית >> עורך דין ירושות וצוואות >> צו ירושה >> מה ההבדל בין צו ירושה וצו קיום צוואה?

מה ההבדל בין צו ירושה וצו קיום צוואה?

קבלת צו ירושה או צו קיום צוואה הכרחית על מנת שניתן יהיה לחלק את רכוש המוריש (העזבון) ליורשים השונים. מה ההבדל ביניהם ואיך מוציאים אותם?

מה זה צו ירושה וצו קיום צוואה?

בסעיף 2 לחוק הירושה, תשכ"ה-1965 (להלן: "החוק"), נקבעו 2 צורות בהן מחלקים עזבון:

מה ההבדל בין צו ירושה וצו קיום צוואה?

 • כאשר יש צוואה, צריך להוציא "צו קיום צוואה" כדי לחלק את העיזבון. לאחר שרשם הירושה, בית הדין הרבי או בית המשפט לענייני משפחה יאשרו את הצוואה, העיזבון יחולק לפי הוראות הצוואה.
 • אם אין צוואה – מוציאים "צו ירושה", ואז העזבון יחולק ליורשים על פי דין לפי הוראות חוק הירושה.

איך מוציאים צו ירושה או צו קיום צוואה?

הסמכות להוצאת הצווים מסורה לרשם הירושה או בית הדין הרבני (הרבנות). אם התיק עובר רשם הירושה לבית המשפט למשפחה, הוא יכול ליתן צו. לכן את הבקשה למתן צו יש להגיש לאחד מהשניים:

 • לרשם הירושה במחוז בו התגורר המנוח ערב פטירתו. בדרך ככל ההגשה מקוונת באתר הרשם, למעט מקרים מיוחדים בהם נדרשת הגשת מסמכים פיזית.
 • לבית הדין הרבני.

מה תוכן הצווים?

 • תוכן צו ירושה – פרטי המוריש, היורשים וחלקם היחסי בעיזבון. למשל הורה שהשאיר 2 ילדים ובן זוג, ואין צוואה, בן הזוג יקבל 50%, וכל ילד 25%?
 • תוכן צו קיום צוואה – פרטי המוריש, הצוואה ואישור תקפות הצוואה. הוראות החלוקה נמצאות בתוך הצוואה.

התנגדות לצו קיום צוואה או צו ירושה

אחרי שהבקשה למתן צו מוגשת לרשם הירושה, האפוטרופוס הכללי עורך פרסום של הבקשה (יחד עם בקשות נוספות) בעיתונות. מי שמעוניין יכול להגיש התנגדות למתן צו, תוך 14 יום מהפרסום.

העברת הבקשה למתן צו לבית המשפט

הבקשה למתן צווים מגישים לרשם הירושות. סעיף 67א לחוק הירושה, מפרט רשימה של מקרים בהם על הרשם להעביר את הבקשה לבית המשפט למשפחה כדי שידון ויכריע בה.

 • הוגשה התנגדות לבקשה.
 • המדינה או אחד ממוסדותיה הם צד לבקשה.
 • היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו מצאו לנכון לפתוח בהליך בעניין הבקשה או להצטרף להליך.
 • האפוטרופוס הכללי מייצג בבקשה מי שמונה לו אפוטרופוס, קטין או נפקד.
 • הצוואה נשוא הבקשה הינה צוואה בעל פה.
 • קיים פגם או ליקוי בצוואה נשוא הבקשה.
 • על הירושה חלות הוראות פרק ז' לחוק.
 • הרשם לענייני ירושה ראה לנכון להעביר את הבקשה לבית המשפט.

הליך הבקשה לצווי ירושה או קיום צוואה

הליך אישור הבקשה כולל מספר אבני דרך:

 • הוכחת הפטירה – באמצעות תעודת פטירה. אם יש תעודת פטירה במשרד הפנים, מספיק לציין שקיימת תעודה.
 • צוואה – יש לשלוח את הצוואה המקורית לרשם.
 • הודעה ליורשים.
 • ייפוי כוח.
 • אגרת בקשה למתן צו ואגרת פרסום.

תיקון וביטול צו קיום צוואה או צו ירושה

בסעיף 72 לחוק הירושה נקבע כי "מעוניין בדבר" יכול לבקש מנותן הצו, לאחר שכבר ניתן צו, לתקנו או לבטלו באחת מהסיבות:

 • עובדות שלא היו בפניו בעת מתן הצו.
 • טענות שלא נטענו בפניו בעת מתן הצו.

 לפי הפסיקה יש 3 תנאים להפעלת סמכות לפי סעיף 72:

 • עובדה או טענה שלא הובאה בפני בית המשפט או הרשם טרם מתן הצו.
 • האם אילו הרשם או בית המשפט היו מודעים לעובדה או לטענה, היה ניתן צו שונה?
 • האם היה ניתן להביא את העובדה או הטענה לפני מתן הצו והאם הדבר הועלה בהזדמנות הראשונה שניתן? 
תוכן עניינים
דילוג לתוכן