אישור אפוסטיל

חותמת אפוסטיל באנגלית (APOSTILLEׂ) – על מנת שמסמך רשמי ישראלי (למשל תעודת לידה או תרגום נוטריוני) יוכר במדינה זרה, הוא טעון אימות אישור אפוסטיל משרד החוץ או משרד המשפטים (פקיד בית משפט). אישור זה הינו בעצם תעודה הניתנת בהתאם לאמנת האג, והוא מוכר במדינות החברות באותה אמנה (מרבית מדינות העולם החופשי חברות באמנה זו). מה ההבדל בין אפוסטיל לנוטריון?

מאמר נוסף שעשוי לעניין אותך: מחירון נוטריון 2024

מה זה חותמת אפוסטיל (APOSTILLEׂ) ?

אישור האפוסטיל מבית המשפט או אישור אפוסטיל במשרד החוץ הוא אישור רשמי של מדינת ישראל על אמיתות המסמך, וכשהוא ניתן על אישורים נוטריוניים הוא מייתר את הצורך באימות ע"י משרד החוץ.

חותמת האפוסטיל באנגלית נראית כמדבקה בגב המסמך, בו חותם פקיד משרד החוץ או פקיד בית משפט כי המסמך מאושר עפ"י האמנה.

באמנה חברות מדינות רבות וביניהן מדינות כמו ארצות הברית, בריטניה, צרפת, גרמניה, רוסיה ועוד. אך יש מדינות שאינן חברות באמנה כמו למשל קנדה. רשימת המדינות החברות באמנה מאתר לשכת עורכי הדין.

מי מפיק אישור זה, וכיצד הוא מופק?

קיימים שני סוגים של מסמכים ציבוריים מוכרים להם ניתן לצרף אישור APOSTILLE: מסמכים ציבוריים שהוצאו ע"י אחת מרשויות המדינה (למשל אימות תעודת לידה), ואישורים נוטריונים. אישור 2 סוגי מסמכים אלו נעשים במקומות שונים כמפורט להלן.

אפוסטיל משרד החוץ – אישור מסמכים ציבוריים

מסמכים ציבוריים הינם למשל מסמכים ציבוריים שהוצאו ע"י רשות ציבורית במדינה, כגון תעודת השכלה ממשרד החינוך, תעודת לידה, תעודת נישואין מאת משרד הפנים או מסמכים רשמיים שונים שהוצאו ע"י אחת מרשויות המדינה.

כדי לקבל חותמת אפוסטיל במשרד החוץ, המסמך חייב להיות מאושר תחילה בחתימת פקיד של הרשות מפיקת המסמך.

כאשר נדרשת הכרה בתוקפו של מסמך ציבורי במדינה שונה מזו שבה הוצא, יש להמציא את האישור הערוך על ידי משרד החוץ, המאמת על גבי המסמך הציבורי את נכונות החתימה, ומאשר כי מדובר בתעודה מקורית של רשות מוסמכת.

אפוסטיל בית משפט  אישור לאישור נוטריוני

מסמך שאינו ציבורי, כגון תרגום נוטריוני, צוואה, חוזה או יפוי כוח, יכול להיות מוכר כמסמך רשמי רק אם אושר ע"י נוטריון מוסמך בישראל.

אישור נוטריוני הוא מסמך מוכר ורשמי המוכר באחת מהארצות החברות באמנה אם הוא נושא אישור אפוסטיל בית משפט.

אישור אפוסטיל לאישור נוטריוני ניתן על ידי פקיד בית משפט שהוסמך לכך, והוא מהווה אישור לחתימת הנוטריון על גבי המסמך, ואישור כי הנוטריון נמצא ברשימת הנוטריונים ומוסמך ליתן אישורים נוטריונים.

תעודת אפוסטיל מוכרת לפי האמנה כאימות מספיק במדינות שחברות באמנה. תעודת זו מספיקה כדי שמדינה בה רוצים להציג את המסמך תכיר בתוקף המסמכים שמאושרים באישור נוטריוני באותה מדינה בה נוצרו.

ישראל חברה באמנה, ולפיכך בתי המשפט בישראל מאמתים אישורים נוטריונים המיועדים למדינה החברה באמנה בתעודת אפוסטיל בית משפט.

תהליך קבלת אישור אפוסטיל משרד החוץ או חותמת אפוסטיל בית משפט

האישור יינתן רק למסמך המאושר: מסמך ציבורי צריך להיות חתום ע"י פקיד הרשות שהפיקה את המסמך, והוא מאומת במשרד החוץ לאחר תשלום אגרה. 

מסמך שאינו ציבורי צריך להיות מאושר בחותם נוטריון, והוא יאושר רק לאחר שפקיד בית המשפט יוודא כי שמו של הנוטריון מופיע ברשימת הנוטריונים המוסמכים. לאחר בדיקת המסמך וחתימתו, ולאחר תשלום אגרה ינפיק פקיד בית המשפט את האישור בנוסח ובצורה שנקבעו באמנה, וידביק אותו על האישור הנוטריוני.

חותמת אפוסטיל

המצב לפני אמנת האג – והמצב מול מדינות שאינן חברות באמנה

לפני אמנת האג, והמצב גם כיום מול מדינות שאינן חברות באמנת אפוסטיל – נדרשים אישורים רבים כדי לאשר מסמך ציבורי.

כך למשל, על מנת לתת תוקף למסמכים ציבוריים במדינה זרה, התעודה הציבורית תאומת ברשות שהפיקה אותה, משרד החוץ יאמת את חתימת הרשות, ונציג דיפלומטי של המדינה בה מבוקש להשתמש במסמך יאמת את חתימת משרד החוץ.

על מנת לאמת אישור נוטריוני, צריך להוסיף גם אימות פקיד בית משפט על חתימת הנוטריון לפני אישור משרד החוץ.

אמנת האג – ביטול הצורך באימות מסמכי חוץ ציבוריים

במטרה למנוע ההליכים הארוכים והמייגעים לאישור מסמכים, חתמו מדינות רבות ביום 5.10.1961 על אמנת האג בעניין אפוסטיל.

אמנה בינלאומית זו מבטלת את הצורך באימות המסורבל של מסמכי חוץ ציבוריים.

האמנה קובעת כי המדינות החתומות עליה יסתפקו בחתימת פקיד מורשה מטעם המדינה על "תעודה לפי האמנה", הנקראת APOSTILLE.

האישור דומה במעמדו לחותם נוטריון, אלא שבשונה מאישור נוטריון לו תוקף במדינה בה הופק בלבד, הרי שלאישור יש תוקף משפטי בין המדינות החברות.

על האמנה חתומות ארצות הברית, רוב מדינות אירופה, וכן מדינות נוספות באמריקה הלטינית, אפריקה, ואסיה. מדינת ישראל חברה באמנה, ובשנת 1977 התקינה תקנות ליישומה (תקנות לביצוע אמנת האג (ביטול אימות מסמכי חוץ ציבוריים), תשל"ז-1977).

על פי התקנות והאמנה יש תוקף לאישור אפוסטיל באנגלית שניתן במדינת ישראל במדינות החברות באמנה, וכן יש תוקף בישראל לאישור שניתן במדינות החברות באמנה.

משרדו של עו"ד ונוטריון יצחק גולדשטיין מטפל בכל סוגי האישורים הנוטריונים, לרבות יפוי כוח נוטריוני, אישורי העתקי מסמכים, אישור תרגום נוטריוני, אישור הצהרת מתרגם ועוד.

משרדנו ערוך לספק את האישורים במהירות, מקצועיות ובשירות מצוין.

דילוג לתוכן