האם ירושה שייכת לשני בני הזוג?

אשתי קיבלה ירושה ואנחנו בהליך גירושין, האם יש לי זכות לקבל חלק מהירושה? למי שייכת ירושה אותה מקבל אדם נשוי? האם ירושה שמקבל אדם נשוי היא שלו בלבד או שהיא שייכת לשני בני הזוג? האם ירושה היא חלק מהרכוש המשותף והיא תחולק בין בני הזוג בגירושין? איך מתחלקים דירה או כספי ירושה בגירושין? האם כספי ירושה מתחלקים בגירושין והאם חל עליהם איזון משאבים לפי חוק יחסי ממון? האם ירושה מתחלקת בין בני זוג? מתי לבן זוג יש זכויות בנכס שירש בן זוגו? מה צריך לעשות על מנת להימנע מחלוקת ירושה בגירושין? מהם זכויות גרושה בירושה שקיבל בן הזוג?

אנו נשאלים שוב ושוב בווריאציות שונות, שאלות אלו על חלוקת ירושה בגירושין, בין אם יש לבן או בת זוג זכויות בדירה ירושה, וכן האם כספי ירושה הם רכוש משותף. במאמר שלפניכם ננסה לעשות סדר בדברים.

מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

חלוקת ירושה בגירושין בין בני זוג כשיש הסכם ממון

על פי חוק יחסי ממון, בני זוג יכולים לערוך ביניהם הסכם ממון. הסכם ממון שנערך ואושר כדין יגבר על האמור בחוק יחסי ממון. כך הסכם ממון יכול לתת זכויות בירושת בן הזוג ומנגד הוא יכול למנוע זכויות בירושת בן הזוג אף אם נרכש נכס במשותף מכספי ירושה. אם אין הסכם ממון, הדין החל על רכוש שהתקבל בירושה ישתנה לפי שנת נישואי בני הזוג.

הכלל -נכס ירושה אינו שייך לשני בני הזוג

חלוקת ירושה בין בני זוג שנישאו לפני 1.1.1974

על בני זוג שנישאו  לפני 1.1.1974, לא חל חוק יחסי ממון אלא חזקת השיתוף, לפיה חזקה שכל רכוש משותף שנצבר על ידי בני הזוג במהלך חייהם המשותפים משותף לשניהם.

כספי ירושה – איזון משאבים ירושה

חלוקת ירושה בין בני זוג שנישאו לאחר 1.1.1974 – חלוקת רכוש לפי חוק יחסי ממון

על בני זוג שנישאו אחרי תחילת שנת 1974 חל הסדר איזון משאבים בהתאם לחוק יחסי ממון. חוק יחסי ממון קובע שכל אחד מבני הזוג זכאי לקבלת מחצית משווי כל הנכסים של בני הזוג ולכן תתבצע ביניהם חלוקה שווה. סעיף 5(א)(1) לחוק יחסי ממון קובע חזקה כי נכסים שהיו שייכים לאחד מבני הזוג טרם הנישואין או נכסים אשר התקבלו במהלך הנישואין במתנה או ירושה, לא יחולקו בין בני הזוג בעת גירושין, אלא ישתייכו אך ורק לבן הזוג אשר קיבל אותם. בני זוג יכולים להסכים בהסכם ממון שירושה שיקבלו כן תהיה משותפת.

החריג – שיתוף נכסי ירושה

חזקה זו ניתנת לסתירה מכוחו של דין אחר. בפסיקה היו פעמים שבית המשפט הורה על שיתוף בן הזוג בירושה, לאחר שהוכח שהייתה כוונה לשיתוף בנכס. אם בן הזוג שירש נוהג כמי שברצונו לשתף בנכסי הירושה, אזי לפי דין השיתוף הכללי, הירושה הופכת למשותפת. להלן מספר מקרים שעשויים להראות על כוונת שיתוף נכסי הירושה עם בן הזוג (אם אין הסכם ממון שקובע אחרת):

  • השבחת נכס בהשקעה משותפת – הוכחת לכוונת השיתוף יכולה להיות כאשר שני בני הזוג השקיעו כספים ביחד לשיפור נכס שהתקבל בירושה. השקעת כספים ביחד לשיפור הנכס מראה על כוונה שהנכס יהיה משותף. בנוסף, עצם ההשקעה, במיוחד אם מדובר בכסף רב, מקשה על הפרדת נכס הירושה מההשקעה, ואף מטעם זה הנכס יחשב למשותף.
  • מגורי בני הזוג בדירת ירושה – אם דירת ירושה שימשה למגורי בני הזוג, הדבר מהווה אינדיקציה לכוונת שיתוף בדירת ירושה.
  • רישום נכס על שם בן הזוג –רישום חציה של דירת ירושה על שמו של בן או בת הזוג, יהפוך אותה למשותפת לשני בני הזוג, אף ללא השקעה משותפת.
  • אורח חיים משותף – בני זוג שמנהלים משק בית כלכלי משותף, חשבון בנק אחד וכדומה, יתכן שבכך הם מגלים דעתם לכוונת שיתוף בכל נכסיהם.
  • כספי ירושה בחשבון משותף – יורש שהפקיד את כספי הירושה בחשבון בנק משותף מגלה רצונו לשתף את בן הזוג בכספי הירושה.
  • קניית נכס משותף מכספי ירושה – אם כספי ירושה שימשו לרכישת נכס משותף שנרשם על שם שני בני הזוג, הדבר מהווה סימן לכוונת שיתוף.

איך למנוע חלוקת ירושה בגירושין? – הפרדת רכוש ירושה

על מנת שרכוש ירושה לא יחשב לרכוש משותף יש לנהוג בהפרדה מלאה בין הנכסים המשותפים לבין דירת ירושה וכספי ירושה, ולא לערב את בן הזוג בהשקעות בנכס או בהכנסות מנכס הירושה. בצורה זו מונעים טענות של זכויות גרושה בירושה.

בנוסף, רצוי לערוך הסכם ממון שיבהיר שבמקרה של גירושין אין לבן הזוג חלק בירושה.

במקרה שאדם כותב בצוואה את רכושו לילד שלו, האם יש אפשרות שהירושה תחשב לרכוש משותף ותתחלק בין בני הזוג, כך שבן הזוג של הילד יקבל חלק בירושה? מה ניתן לעשות כדי שהירושה לא תעבוד לבן הזוג? כדי למנוע טענת שיתוף בדירת ירושה או כספי ירושה, צריך לעשות הסכם ממון בין בני זוג בו יירשם בפירוש שנכסי הירושה שייכים רק ליורש ולא לבן/בת הזוג.

בכל מקרה בו יש חשש שבעתיד תתעורר שאלה האם ירושה מתחלקת בין בני זוג, למי שייכים כספי ירושה, או מהי זכות גרושה בירושה, חשוב להתייעץ עם עו"ד כיצד לשמור על זכויותיכם.

על מנת לקבל יעוץ וטיפול מקצועי של עורך דין ירושה צוואה ועיזבון התקשרו: 03-5758484.

דילוג לתוכן