חופשת לידה

עובדת שילדה מקבלת חופשת לידה, וכן תשלום עבור החופשה מביטוח לאומי.

משך תקופת חופשת לידה

בהתאם לחוק עבודת נשים:

  • עובדת יותר משנה אצל אותו מעסיק יכולה לצאת לחופשה של 26 שבועות.
  • עובדת אצל אותו מעסיק פחות משנה מקבלת חופשה של 15 שבועות.
  • מתוך משך החופשה לה היא זכאית, עובדת יכולה לקחת עוד לפני הלידה, 7 שבועות חופשה.

תשלום דמי לידה מביטוח לאומי

עובדת מקבלת מביטוח לאומי דמי לידה בגובה השכר הממוצע שקיבלה לפני הלידה, למשך תקופה כדלהלן:

  • עובדת שעבדה ושולם בגינה לביטוח לאומי 10 חודשים או יותר מתוך 14 החודשים שטרם הלידה, או ב-15 חודשים מתוך 22 חודשים שקדמו ללידה, מקבלת דמי לידה למשך 15 שבועות. 
  • מי שעבדה 6 חודשים מתוך 14 שקדמו ללידה, מקבלת דמי לידה למשך 8 שבועות.

פיטורים במהלך חופשת לידה

למעסיק אסור לפטר עובדת במהלך חופשה שלאחר לידה או 60 יום לאחר סיומה. הוא גם לא יכול למנוע מעובדת לצאת לחופשה זו.

עובדת שפוטרה שלא כחוק במהלך חופשת לידה, יכולה להגיש בעזרת עורך דין לדיני עבודה תביעה נגד המעסיק.

חופש לידה אחרי הפלה

עובדת מקבלת את החופשה גם אם ילדה חי בשבוע מוקדם או תינוק מת ח"ו לאחר שבוע 22. 

חופשת לידה לבן זוג

יולדת יכולה לחלק את החופשה עם בעלה, כך שהיא תקצר את החופשה ובן הזוג יקבל חופשה במקומה. זאת החל מסיום 6 שבועות מהלידה. חפיפה של חופשת האב והאם יכולה להיות עד שבוע.

זכויות סוציאליות במהלך חופשת לידה

האם בחופשה של לידה צוברים זכויות סוציאליות וימי חופש?

  • חופשה שנתית – העובדת אינה צוברת ימי חופשה בתקופה זו.
  • ימי מחלה – העובדת צוברת ימי מחלה בתקופה זו.
  • תשלום פנסיה וקרן השתלמות – המעסיק חייב לשלם רק עבור התקופה הבסיסית ולא בימי הארכת החופשה.
  • וותק לפיצויי פיטורים – התקופה הבסיסית מתווספת לצורך חישוב תקופת הוותק. בגין התקופה הנוספת יחושבו עד 14 ימים בלבד.

שעת הנקה

זכותה של יולדת שחזרה מהחופשה לקבל שעת הנקה למשך 4 חודשים.

חופשת לידה בלידת תאומים

מי שילדה תאומים או יותר מקבלת הארכה לתקופת החופשה וכן לתקופה בה מקבלת דמי לידה מביטוח לאומי. התקופה מוארכת ב-3 שבועות לכל תינוק נוסף.

אשפוז האם או התינוק

במקרה של אשפוז האמא או התינוק אחרי לידה 15 יום לפחות, האמא מקבלת חופשת לידה ודמי לידה לתקופת האשפוז. 

דילוג לתוכן