הרעת תנאים

עובד שמתפטר עקב הרעת תנאים זכאי לקבל פיצויי פיטורין. מה זה הרעת תנאים? האם יש חובת הודעה מוקדמת בכזה מקרה? על כך ועוד להלן.

מה זה הרעת תנאים?

כאשר מעסיק משנה לרעה את תנאי העבודה באופן חד צדדי, זה נחשב להרעת תנאים. זה יכול להיות הורדת שכר, שינוי שעות עבודה, שינוי תפקיד, הרחקת מקום העבודה וכו'. במקרים אלו עובד יכול להתפטר ולבקש לקבל פיצויי פיטורין כאילו פיטרו אותו.

פיצויי פיטורין בגין הרעת תנאים

לפי סעיף 11(א) לחוק פיצויי פיטורים, עובד שהתפטר בגלל "הרעה מוחשית" בתנאי העבודה, ההתפטרות היא בדין פיטורין, כך שהוא זכאי לפיצויי פיטורין. תנאי לכך הוא שהעובד עבד אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה לפחות במשך שנה.

לפני ההתפטרות על העובד לשלוח מכתב התראה על ההרעה וכי יאלץ להתפטר אם המצב לא יתוקן. אם המעסיק מתקן את המצב, העובד לא יכול להתפטר בדין מפוטר. אם מדובר על שינוי שהמעסיק לא יכול לתקנו, אין צורך בשליחת מכתב התראה.

בכל מקרה על העובד לתת הודעה מוקדמת על התפטרות.

מה הגדרת הרעה מוחשית?

להלן מספר דוגמאות:

 • אי תשלום שכר או עיכוב משמעותי בתשלום השכר.
 • אי תשלום דמי הבראה, חופשה שנתית וכו'.
 • הרחקת מקום העבודה.
 • התקנת מצלמות ופגיעה בפרטיות העובד.
 • שינוי מהותי בשעות העבודה.
 • הפחתה בשכר.
 • הפחתת שעות.
 • הרעה בתנאים הפיזיים של מקום העבודה.
 • יחס משפיל במקום העבודה.
 • הטרדה מינית במקום העבודה.
 • שינוי שעות עבודה לעובד.
 • .

הרעת תנאים הודעה מוקדמת

גם כאשר עובד מתפטר עקב פגיעה בתנאים הוא חייב לתת למעסיק הודעה מוקדמת על התפטרות.

עובד שלא מסר למעסיק הודעה מוקדמת חייב לשלם למעסיק פיצויים בגובה השכר הרגיל לו היו זכאי אילו עבד בתקופת ההודעה המוקדמת. המעסיק רשאי לנכות סכום זה מכספים המגיעים מהמעסיק לעובד.

מכתב התראה על הרעת תנאים

מכתב התראה על הרעת תנאים הוא מכתב שעובד שולח למעסיק. במכתב על העובד לפרט את תאני העבודה שנפגעו והורעו באופן מוחשי. על העובד ליתן למעסיק אפשרות לתקן את הדרוש תיקון ולהחזיר את המצב לקדמותו מבחינת תנאי ההעסקה. אם המעסיק יתקן, העובד לא יכול עוד להתפטר בדין מפוטר. אם המעסיק לא יתקן, תהיה זו עילת תביעה.

תביעה בעזרת עורך דין 

בכל מקרה של פגיעה בדיני העבודה לפי חוק, צו הרחבה או הסכם קיבוצי, על העובד לפנות אל עורך דיני עבודה על מנת לברר את זכויותיו. במקרה הצורך יש להגיש תביעה אל בית הדין לדיני עבודה על מנת למצות את הזכויות המגיעות.

דילוג לתוכן