יחסי עובד מעביד

יחסי עובד מעביד הם שער הכניסה לדרישת זכויות לפי דיני עבודה. מתי מתקיימים יחסי עבודה בין עובד למעסיק אשר מקנים לעובד זכויות ומתי מדובר רק בפרילנסר? האם ניתן לוותר על זכויות עובד?

למה חשוב לדעת אם אדם מוגדר כ"עובד"?

חשוב לקבוע אם יש יחסי עובד מעביד מכיוון שישנם זכויות הניתנות אך רק לעובדים, כגון: חוק פיצויי פיטורים.

מתי יש יחסי עובד מעביד?

בדרך כלל יחסי עבודה נקבעים כאשר יש חוזה עבודה בעל פה ועדיף בכתב. ואולם יש מקרים בהם לא ברור האם נקרא שיש יחסי עבודה. יש גם מקרים בהם נכתב שאדם אינו עובד כאשר הוא כזה בפועל. 

לצורך בדיקת מקרים אלו, נקבעו בפסיקה מספר מבחנים כדי לקבוע מתי אדם הוא "עובד" ומתי לא.

מבחנים ליחסי עובד מעביד 

א. מבחן השליטה (הכפיפות) – כאשר המעסיק יכול לומר לעובד מה לעשות. המבחן פחות רלבנטי כיום כשיש עובדים שיודעים יותר מהמעסיק. לכן המבחן כיום הוא האם למעסיק יש זכות לומר לעובד מה לעשות.

ב. מבחן המציאות הכלכלית – האם העובד תלוי במעסיק לצורך רווחתו הכלכלית וכן לצורך הקיום הכלכלי שלו? זה המבחן שמסייע הכי טוב להבחין בין עובד שכיר לבין קבלן עצמאי. אם אינסטלאטור או עו"ד מקבל עבודה או לא עבודה, מבחינה ההכנסה שלו לא עליה הוא קם ונופל. אם הוא לא יעבוד עם א' הוא יעבוד עם ב'. שאת לעומת עובד שכיר שתלוי מאוד במעסיק.

ג. מבחן ההשתלבות – המבחן הדומיננטי ביותר בפסיקה הישראלית. יש שני שלבים במבחן ההשתלבות: הפן החיובי: האם מבצע העבודה משתלב בתוך המפעל? הפן השלילי: האם למבצע העבודה עסק משלו מחוץ למפעל? מבחן זה יוצר קושי במקרים בהם אין הגדרת מפעל, כמו העסקת עוזרת בית.

ד. המבחן המעורב – מה קורה כשאין מפעל? מה קורה כשיש סתירה בין תוצאות המבחנים האחרים? בתי המשפט לא הסתפקו במבחן ההשתלבות וחיפשו מבחן מתוחכם יותר הכולל את מבחן ההשתלבות אבל עוד כמה פרמטרים. זהו המבחן המעורב, הכולל את כל המבחנים הקודמים: כפיפות, הכוח לשכור עובד, מי מספק את כלי העבודה, צורת ניכוי מס ודיווח לביטוח לאומי.

המבחן המעורב בא כמבחן שיורי כאשר מבחן ההשתלבות לא נותן תשובה ברורה. או כאשר מבחן השתלבות נותן תשובה שנראית לא סבירה על פניה. למשל מטפלת בילדים, במקום לקרוא לה  מפעל, ביהמ"ש אומר שבמקום לקרוא למשהו שהוא לא מפעל, מפעל, נזקקים למבחנים אחרים כדי להגיע לתוצאה שנראית ראויה.

ה. מבחן התכלית – כל מקרה לגופו, כל חוק לגופו. אומר ברק בעליון: אין דבר כזה עובד במובן אוניברסאלי. יש עובד לצורך מסוים. למה שואלים אם הוא עובד? לצורך שכר מינימום, לצורך פיצויי פיטורין או לצורך שעות נוספות תגדיר את השאלה בדיוק ואז נקבע אם מדובר בעובד. 

מיהו פרילנסר (משתתף חופשי)?

יש 3 צורות התקשרות מוכרות: עובד, קבלן, והגדרת ביניים – פרילנסר. מיהו הפרילנסר ומה הזכויות שלו?

מה ההבדל בין עובד לבין פרילנסר? מבנה התעסוקה כיום שונה מבעבר. כיום נפוץ הרבה יותר העסקה בדרך של פרילנסר.

משתתף חופשי הוא לא עובד רגיל כיון שהוא לא נשכר לתקופה אלא לפרויקט והוא לא תמיד יושב אצל מזמין העבודה. יחד עם זאת הוא גם איננו קבלן, שכן לקבלן עצמאי, למשל קבלן בניין או רו"ח יש עסק, לעומת זאת  למשתתף חופשי אין עסק. 

זוהי צורת העסקה חדשה שנמצאת בין הגדרת עובד שכיר לקבלן. לפרילנס מצד אחד אין לו עסק עצמאי, משרד, עובדים וכו', אלא יש לו את כישוריו, השכלתו ורעיונותיו והוא משתמש בהם מול מעביד ומקבל על זה כסף.

ההלכה היא שמשתתף חופשי אינו נחשב לעובד ולא זכאי לזכויות.

בפסיקה נקבע שמשתף חופשי הוא אדם שמצד אחד על פי מבחן ההשתלבות, לא משתלב במפעל, לא מגיע לישיבות, לא חלק מההנהלה, יכול לקחת עבודה מתי שהוא רוצה, מצד שני אין לו עסק עצמאי. משתתף חופשי אינו עובד ולכן הוא לא זכאי לאף זכות מכוח דיני עבודה.

יחסי עובד מעביד במיקור חוץ

פעמים רבות עולה השאלה האם מתקיימים יחסי עובד מעביד במיקור חוץ. בתי המשפט קבעו כי ככלל עובדים במיקור חוץ אינם נקראים "עובדים" של חברת האם אלא של הגוף ששכר את שירותיהם. יחד עם זאת יש לבחון כל מקרה לגופו.

האם ניתן לוותר על זכויות עובד?

במקרה מסוים, בחוזה העסקה היה סעיף האומר שהצדדים מסכימים שאין יחסי עובד מעביד ביניהם. בית הדין קבע שכפי שיש חוקים לטובת עובד (כמו שכר, חופשה, שעות עבודה) שלא ניתן להתנות עליהם , קל וחומר שלא ניתן להתנות על היותו של אדם עובד.

נשמח לעמוד בכל מקרה בו נדרש סיוע עו"ד לדיני עבודה, כאשר ישנה התלבטות באשר ליחסי עובד מעביד, או תביעת זכויות.

תוכן עניינים

דילוג לתוכן