שימוע לפני פיטורים

שימוע לפני פיטורים בחברה פרטית או גוף ציבורי הוא הליך חובה על מנת שהפיטורים יהיו כדין. כיצד לערוך שיחת שימוע כדין? מהו הליך שימוע שלא כדין? מה ניתן לעשות אם ערכו לך שימוע שלא כדין או פיטורים ללא שימוע בכלל? מה הדין במקרה של עובד שמוותר על שימוע (ויתור על שימוע)? מה הדין במקרה של הליך שימוע מהיום למחר? מה גובה הפיצוי בגין אי עריכת שימוע או עריכתו שלא כדין? לכמה זמן תקף שימוע וכמה זמן אחריו אפשר לפטר? מצורף נוסח דוגמא של מכתב פיטורים לאחר שימוע לעובד (pdf, doc).

מעסיק שרוצה לפטר עובד צריך לעשות זאת לפי הספר. מעסיק שממהר לפטר עלול לעשות טעויות שיעלו לו אחר כך ביוקר. מוגש לכם מדריך מפורט ומלא בתוספת דוגמאות לטפסים, מכתבים והודעות, החל מנוסח מכתב זימון לשימוע, פרוטוקול השימוע, מכתב החלטה ולבסוף מכתב פיטורים.

אם יש לכם שאלה פנו למשרד עורך דין דיני עבודה בטלפון 03-5758484 או במייל main@ygoldlaw.co.il.

שימוע לפני פיטורים

כללי – שימוע לפני פיטורים

שימוע לעובד – מהו?

האם שימוע זה פיטורים? שימוע פירושו הליך שבו ניתנת ליחיד הזדמנות, לפני קבלת החלטה משמעותית בעניינו, להציג את טיעוניו בעניין זה בפני הגורם המחליט, כך שהוא יכול לשכנע את המחליט לשנות את החלטתו. שימוע יכול להיות לפני פיטורי עובד, לפני החלטה במכרז, בהליך פלילי לפני הגשת כתב אישום ועוד.

שימוע לפני פיטורים – מהו?

מדובר על שיחה שעל מעסיק לקיים עם עובד, כאשר המעסיק שוקל את פיטוריו ועדיין לא החליט בעניין באופן סופי. המעסיק מזמין את העובד לשיחה בה העובד יכול להעלות את הסבריו מדוע אין לפטרו. לאחר מכן המעסיק יקבל החלטה האם לפטר או לא.

חובת שימוע פיטורי התייעלות

חובת עריכת השימוע קיימת בכל מקרה, לא משנה מהי עילת הפיטורים. חובת שימוע לעובד חלה בין אם עילת הפיטורין היא מצב העסק – פיטורי התייעלות, ובין אם פיטורין עקב התנהגות העובד, בכל מקרה חובה לבצע שימוע.

גם בפיטורי התייעלות יש לבצע שימוע. בפס"ד ע"ע 378/08 אלי פרג'ון נ' חברת הדואר נקבע ע"י בית הדין הארצי לעבודה, כי גם כשסיבת הפיטורים היא צמצומים בחברה, המעביד חייב לערוך שיחה לעובד, לבחון כל מקרה לגופו, לשקול את טענות כל עובד ולנמק מדוע עובד זה ולא אחר הוא המפוטר. על המעסיק לבדוק האם ניתן לנייד את העובד לתפקיד אחר ולהימנע מפיטורים.

חובת שימוע לפני פיטורים בגין מעילה באמון

גם במקרה של טענות נגד העובד בגין מעילה באמון יש לבצע שימוע, ולשמוע האם לעובד יש הגנה ותשובה לטענות כנגדו.

יצוין כי השימוע אינו מחייב את המעסיק להמשיך בהעסקת העובד, אלא רק לשמוע את העובד ולשקול בכובד ראש את טענותיו.

מקור חובת עריכת שימוע לפני פיטורים בחברה פרטית

מה מקור החיוב לביצוע שימוע לפני פיטורים בחברה פרטית? האם יש חוק שימוע לפני פיטורים?

התשובה היא שאין חוק שימוע לפני פיטורים, ואף חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963 אינו דן בחובת ביצוע שימוע. המקור לחובה לבצע שימוע הוא פסיקת בית הדין הארצי לעבודה. מלכתחילה זו הייתה זכות שהוכרה לעובדי המגזר הציבורי, והיא הורחבה בפסיקת בתי המשפט גם לעובדי המגזר הפרטי, ולכן כיום קיימת חובה לערוך שימוע לפני פיטורים בחברה פרטית ואין כיום הבדל בין הליך שימוע למורה לבין הליך שימוע לעובד קבלן.

מטרת שימוע לפני פיטורין

מטרת הפגישה היא לאפשר לעובד להתגונן בפני הטענות כלפיו ולנסות לשכנע שלא לפטרו. ב-דב"ע נו/31-3 מדינת ישראל נ׳ בונה, עבודה ארצי נקבע:

…"מטרת השימוע אינה רק להציג בפני העובד את הטענות כלפיו ואת הנימוקים שהביאו להליך פיטוריו. אלה, כמעט בכל המקרים, ידועים לעובד. מטרתו העיקרית של השימוע היא לאפשר לעובד להזים את הטענות כלפיו, להביא תימוכין לגרסתו, ולנסות לשכנע את העומד להכריע בגורלו שלטענות אין בסיס, או לפחות אינן כצעקתה…"

חובת תום הלב

על המעסיק חלה חובה כללית לנהוג בתום לב. מכח חובה זו אין למעסיק לפטר אם אינו צריך לפטר. כמו כן על המעסיק להתרות בעובד אם הדבר יועיל למנוע פיטורים. פיטורין שלא בתום לב יכולים לחייב את המעסיק בפיצויים לעובד שפוטר.

אופן עריכת שימוע לפני פיטורים

מכתב זימון לשימוע

מספר ימים (לפחות יומיים) לפני ביצוע השימוע יש ליתן לעובד מכתב הזמנה לשיחת שימוע לעובד לפני פיטורין ובו לכתוב כי נשקלים פיטוריו והסיבה לכך, וכי ביום עריכת השימוע הוא יוכל להשמיע את טיעוניו כנגד הפיטורים. הסיבות צריכות להיות מפורטות כדי שהעובד יוכל להתייחס אליהם ולפורכן. המעסיק לא יוכל להעלות טענות חדשות שלא כתב בזימון, ולכן רצוי שהוא יהא רחב ויכלול את מלוא הטענות כלפי העובד.

שימוע מהיום למחר

נקבע כי זימון מספר שעות לפני השימוע (או שימוע מהיום למחר) אינו מאפשר לעובד להתכונן כראוי ומנוגד לחובת תום הלב. נהוג כי המינימום הוא יומיים מראש.

דחיית שימוע בגין מחלה

האם ניתן לקיים שימוע בזמן מחלה?

אם העובד מודיע למעסיק שהוא חולה, על המעסיק לדחות את השימוע. פעמים רבות עובדים דוחים את השימוע ומוציאים אישור מחלה. למרות שהדבר מריח לא טוב, על המעסיק לדחות את השימוע ולנהוג בתום לב, אף אם העובד מרשה לעצמו לנהוג בחוסר תום לב. במקרה מסוים עובד ניצל זאת והודיע שוב ושוב על מחלה, ובית הדין קבע שהצדק היה עם המעסיק.

החלטה על פיטורים לפני שימוע

אסור שההחלטה על פיטורים תעשה טרם השימוע, שכן שימוע ללא כוונה אמיתית לשמוע את העובד וטיעוניו, אינו שימוע כדין.

עריכת השימוע בלב פתוח ונפש חפצה

כלל בסיסי ששימוע יש לערוך בלב פתוח ונפש חפצה. אין טעם ומשמעות לשימוע שנערך ל"פרוטוקול" ללא כוונה אמיתית לשמוע את העובד, ולשקול את הטיעונים שהוא מעלה. על המעסיק חלה חובה לעורך את השימוע בתום לב, וכוונה אמיתית לשמוע, ולבחון את הטיעונים והשיקולים כנגד הפיטורים.

עורך דין שימוע לעובד – יצוג על ידי עורך דין בהליך שימוע לפני פיטורים

עובד יכול לדרוש כי במהלך השימוע יהיה נוכח עורך דינו.

פרוטוקול שימוע לפני פיטורים

בשימוע עצמו, המעסיק יעלה שוב את סיבת הפיטורים, ולאחר מכן העובד יסביר מדוע אין לפטרו.

על המעסיק לערוך פרוטוקול של ישיבת השימוע. נקבע כי אי עריכת פרוטוקול יכולה להוביל לספק אם בכלל נערך שימוע.

הקלטת שיחת שימוע

מומלץ גם לערוך, בידיעת העובד, הקלטה של שיחת השימוע.

החלטה על פיטורים לאחר השימוע

לאחר השימוע יחליט המעסיק על סמך כל השיקולים העומדים לפניו, לרבות טיעוני העובד, האם לפטר את העובד. בשיקוליו על המעסיק לשקול לא רק את טיעוני העובד אלא גם את גילו, הוותק שלו בחברה, מצבו האישי, ומצבו הכלכלי.

נוסח מכתב פיטורים לאחר שימוע

מכתב הפיטורים יפרט את הסיבות לפיטורים, שהם אותם סיבות שנכתבו בזימון לשימוע, תוך אזכור טענות העובד שנשקלו ואף על פי כן הוחלט לפטרו. דוגמא למכתב פיטורים נמצאת בסוף המאמר.

כמה זמן סביר אחרי שימוע מקבלים מכתב פיטורים?

את ההחלטה על פיטורים או על קבלת טענות העובד ואי פיטוריו יש לתת זמן סביר לאחר שימוע. כמה זמן אחרי שימוע אפשר לפטר?

אין לתת מכתב פיטורים מיד בסיום השימוע, מאחר שזה מלמד כי השימוע לא היה כנה ואמיתי, וכי טענות העובד לא נשקלו כראוי. מצד שני אין לעכב את מכתב הפיטורים יתר על המידה, שכן עלולה להיות ציפייה של העובד שלא יפוטר, וכן שינוי נסיבות.

תוקף הליך שימוע לפני פיטורים

לכמה זמן תקף שימוע?

פעמים שנעשה לעובד שימוע, אולם לאחר מכן הוחלט שלא לפטרו, ואחרי תקופת קצרה מחליט המעסיק שכן לפטרו. לכמה זמן תקף שימוע? האם חובה לערוך שימוע חדש? מה התקופה שלאחריה נדרש שימוע חדש?

התשובה לשאלות אלו שאין כללים ברורים ומדויקים. כמה ימים אין בעיה להסתמך על השימוע הקודם, אולם לכמה חודשים זה לא תקין, מאחר שדברים השתנו וכן מאחר שנוצר אצל העובד מצג שטענותיו התקבלו.

שימוע שלא כדין מהו?

שימוע שלא כדין הוא בעיקר שימוע שנערך בחוסר תום לב, ל"פרוטוקול בלבד" ללא לב פתוח ונפש חפצה. סימנים לשימוע שלא כדין יכולים להיות: זימון בהתראה קצרה; אי נתינת זמן לטעון; אוירה מתוחה; מכתב פיטורים שניתן מיד בסיום השימוע וכיו"ב.

משמעות הליך שימוע לא תקין זהה לאי עריכת שימוע בכלל ולכן דומה למקרה של פיטורים לפני שימוע.

מה לעשות במקרה פיטורים ללא שימוע או שימוע שלא כדין?

עובד שפוטר ללא שימוע, או לאחר שיחת שימוע שלא כדין יכול להגיש תביעה לביטול הפיטורין, אם הוא חושב שהדבר ימנע את פיטוריו. בהרבה מקרים התביעה לא תועיל אם אין מאחוריה טיעונים טובים. אך אם יש טענות טובות שהיה אסור לבצע את המהלך, כמו למשל פיטורי עובדת בהריון, רצוי מאוד להגיש תביעה בעזרת עורך דין לדיני עבודה. 

עובד שנפגע מפיטורים שלא כדין, כמו עריכת שימוע שלא כדין או למראית עין, יכול להגיש תביעה בבית הדין לפסוק פיצוי בגין פיטורים אסורים שלא כדין או תביעה להחזיר אותו לעבודה.

גובה הפיצוי בגין אי עריכת שימוע לפני פיטורים

אין קנה מידה מדויק שנקבע לגובה הפיצוי בגין אי עריכת שימוע. מקובל שהטווח הוא בין חודש ל-12 חודשי משכורת, תלוי בפרמטרים הספציפיים של כל מקרה.

אי התייצבות לשימוע

האם אי התייצבות לשימוע ללא הודעה מראש משמעותה הסכמה לפיטורים? האם המשמעות היא התפטרות? והאם מקרה זה ניתן לשלוח מכתב פיטורים לעובד?

בפס"ד ע"ע 6294-01-14 חמסי נ' בבילון בע"מ נקבע כי משמעות אי התייצבות היא ויתור של העובד על זכות הטיעון, ולעיתים אף הסכמה לפיטורים, אך אין משמעותה התפטרות אלא פיטורים. כמו כן נקבע כי סחבת מצד העובד ועמימות האם הוא מגיע לשימוע הינה התנהלות חסרת תום לב מצידו.

צורת השימוע – האם ישנה דרך אחת לערוך שימוע לפני פיטורין?

בית המשפט קבע במספר פסקי דין כי אין צורה מדויקת לעריכת שימוע טרם הפיטורין. ב-ע"ע 554/09 צבר ברזל הספקה ושיווק מתכת בע"מ נ׳ שמיר נקבע כי חובת השימוע אינה לפי כללי טקס מדויקים, ונקבעת לפי נסיבות כל מקרה לגופו. כך לדוגמה מקרה פשוט למקרה בו יש עובדות רבות שיש לבודקן. עוד נקבע כי לא כל פגם יש בו כדי לחייב פיצוי.

בע"ע (ארצי) 23402-09-15 ברד נ׳ קנסטו בע"מ נקבע כי שימוע יכול להיעשות במספר דרכים, אך בכולם צריכה להיות מכנה משותף הכולל בין היתר ידוע של העובד על כך שנשקלים פיטוריו, עם הנימוקים לכך, זמן מספיק מראש, על מנת שיוכל להתכונן לשימוע; בחינת טענות העובד בלב פתוח ונפש חפצה; ומתן אפשרות לעובד להיות מיוצג בשימוע.

ויתור על שימוע – עובד שמוותר על שימוע לפני פיטורים

מה דינו של עובד שמוותר על שימוע לפני פיטורין?

במקרה של ויתור על זכות שימוע על ידי העובד, המעסיק עדיין חשוף לטענות בעתיד מדוע לא שמע את עמדתו, ולכן יש להחתים את העובד על כך שיש לו זכות לשימוע וכי הוא ביקש מעצמו שלא לערוך שימוע.

שימוע לאחר פיטורים

בפסיקה נקבע כי אף שיש לערוך שיחה טרם הפיטורים, הרי שעריכת השימוע לאחר מכן אינה מזכה את העובד בפיצוי. כך במקרה בו המעסיק לא ערך שימוע לפני פיטורין, ולאחר מכן נודע לו שהיה עליו חובה לערוך לעובד שימוע, הוא מזמין אותו לשימוע, ואם העובד יסרב לכך בטענה כי זהו שימוע פסול, טענתו תידחה מחוסר תום לב. כמובן שעל המעסיק לנהוג בשימוע לאחר פיטורים כמו במקרה רגיל, לבחון את טענות העובד וככל שלא יקבלן להודיע לו על כך במכתב חדש.

פיטורים ללא שימוע בתקופת ניסיון

בפסיקה נקבע כי גם פיטורים בתקופת ניסיון יש לעשות בתום לב ומסיבות טובות. יחד עם זאת נקבע (דיון נג/40-3 (ארצי) חברת איסטרוניקס נ' הדה גרפונקל) כי: "אכן נפסק לא אחת כי: "…אמות המידה ל'אי התאמה' לצורכי פיטורים ותום לב הנדרש בפיטורי עובד הם שונים בתקופת הניסיון שלו מאלה שבהם היה ל'עובד קבוע'. בתקופת הניסיון די בספק סביר, בתום לב, לאי התאמתו של העובד לתפקידו, בעוד ששעה שהפך לעובד קבוע שומה על המעביד להוכיח את אותה אי התאמה ומה הביא את המעביד להגיע למסקנתו".

להלן יוצגו דוגמאות למסמכים חשובים בהליך שימוע לפני פיטורין:

  • זימון לשימוע – דוגמא
  • פרוטוקול שימוע לפני פיטורים – דוגמא
  • החלטה לאחר שימוע – דוגמא
  • מכתב פיטורים – דוגמא

נוסח מכתב זימון לשימוע לעובד – דוגמא (pdf, doc)

המעסיק ______________________                                                               תאריך:__________

לכבוד

____________

בדואר רשום / מסירה אישית

הנידון: הזמנה לשיחת שימוע

עובד/ת נכבד/ה,

הנך מוזמן/ת לשיחת שימוע אשר תתקיים ביום _______ בשעה_______ בפני  ________ ב _________.

מטרת השימוע היא לשקול את המשך העסקתך וזאת מהטעמים הבאים:

  1. ____________________________
  2. ____________________________

אם אינך יכול/ה להגיע לשיחת השימוע במועד שנקבע, עליך ליצור קשר בשביל לקבוע מועד קרוב אחר.

לידיעתך, בשימוע יכול להשתתף מלווה מטעמך. הנך רשאי להגיב לנטען בכתב ולצרף מסמכים התומכים בטיעוניך.

השימוע יתנהל בלב פתוח, ונשקול את טענותיך / בקשותיך ככל האפשר.

                                                                                                         בברכה,

שם_______תפקיד________

נוסח פרוטוקול שימוע – דוגמא

פרוטוקול שימוע

שם העובד:_________________

תפקיד: __________ תחילת עבודה: ______________

תאריך שימוע:______________

נוכחים

  1. שם: _______________ תפקיד: _______________
  2. שם: _______________ תפקיד: _______________

דברי פתיחה ע"י _________________:

נמסר לעובד כי נשקלים פיטוריו מהנימוקים הבאים:_________________________.

טענות העובד: ______________________________________________

דברי סיכום: _______________________________________________

הודעה לעובד כי טיעוניו ישקלו, והחלטה תימסר לו בהמשך תוך _____________ ימים.

על החתום,

__________________                                    ___________________

שם ותפקיד                                                                העובד

העתק מהפרוטוקול ימסר לעובד

החלטה לאחר שימוע – דוגמא

המעסיק ______________________                                                               תאריך__________

לכבוד

_______________

בדואר רשום / מסירה אישית

הנידון: החלטה לאחר שימוע

שם העובד:____________

השימוע התקיים בתאריך:_______________

ההחלטה: _______________________________________________

בברכה,

שם_______תפקיד______

מכתב פיטורים לאחר שימוע – דוגמא (pdf,doc)

המעסיק ______________________                                                               תאריך__________

לכבוד

______________

בדואר רשום / מסירה אישית

הנדון: מכתב פיטורים

בהמשך להודעת זימון לשימוע אשר קיבלת ביום _______________ ובהמשך לישיבת השימוע שהתקיימה ביום __________________, הננו להודיעך כדלהלן:

הסיבות מטעמן נשקלו פיטוריך: ______________________________.

בשימוע טענת כי __________________________________.

טיעוניך נשקלו.

לפי החלטת החברה מיום ___________________, הוחלט על פיטוריך. הרינו להודיעך על סיום עבודתך.

יום הודעה על הפיטורים ________________.

יום סיום העסקה ________________.

כל זכויותיך ישולמו לפי חוק.

אנו מאחלים לך הצלחה בהמשך הדרך.

בברכה,

שם_______תפקיד______


לקבלת ייעוץ מאת עורך דין שימוע לעובד, פנו ליצחק גולדשטיין, משרד עורכי דין חברות ותאגידים, בטלפון 03-5758484 או במייל main@ygoldlaw.co.il.

קבלו סיכום תוכן העניינים שהיה במאמר:

תוכן עניינים
דילוג לתוכן