הודעה מוקדמת

חוק הודעה מוקדמת מחייב מעסיק שמפטר או עובד מתפטר לתת הודעה תקופה לפני סיום העבודה. חשוב שההודעה תהיה בכתב ושיצויין בה תאריך ההודעה ותאריך סיום העבודה. את המכתב יש להגיש גם כאשר פיטורים או התפטרות נעשו כחוק.

תזכורת – בכל פיטורים, חובת המעסיק לערוך שימוע לפני פיטורים. מומלץ להתייעץ עם עורך דין דיני עבודה.

מהי תקופת הודעה מוקדמת?

תקופת ההודעה לעובד מפוטר או עובד אשר התפטר נקבעה בחוק, בהתאם לוותק העבודה של העובד במקום העבודה. במסגרת הוותק נכלל גם תקופות בהם עובדת נעדרה בגלל הריון, לידה או טיפולי פוריות.

התקופה משתנה בין עובד במשכורת חודשית לבין עובד בשכר יומי או שעתי.

ימי הודעה לעובד במשכורת חודשית

  • עד 6 חודשי עבודה – יום אחד לכל חודש עבודה.
  • מחודש 7 עד 12 – 6 ימים + שניים וחצי ימים לכל חודש מחודש 7 עד 12.
  • לאחר שנת עבודה – הודעה של חודש מראש.

הודעה מראש של עובד בשכר יומי או שעתי

  • בשנה ראשונה – יום אחד לכל חודש עבודה.
  • בשנה שניה – 14 יום בתוספת יום אחד לכל 2 חודשי עבודה בשנה השניה.
  • בשנה שלישית – 21 יום בתופסת יום אחד לכל 2 חודש עבודה בשנה השלישית.

פיצויים במקרה של הפרת החובה למתן הודעה מוקדמת

מעסיק שלא נתן הודעה מראש לעובד, או עובד שלא הודיע למעסיק חייבים לשלם פיצוי. גובה הפיצוי הוא השכר שהיה מגיע לעובד חייב אם היה עובד בתקופת ימי ההודעה.

בכל מקרה חשוב לבדוק בעזרת עורך דין לדיני עבודה האם לעובד מגיעות זכויות מעבר לחוק, בגין הסכם אישי, הסכם קיבוצי, או צו הרחבה.

האם ניתן לוותר על הודעה מוקדמת?

מעסיק יכול לוותר הזכות שיש לו לקבל מעובד הודעה מראש.

חלף הודעה מוקדמת

מעסיק יכול לפטר עובד מידית בתנאי שישלם לו פיצוי בגובה השכר לפי ימי ההודעה. פיצוי זה נקרא חלף הודעה מוקדמת. למעסיק אין זכות לפגוע בזכות עובד לפדות את ימי החופשה שצבר.

הפרשות סוציאליות בזמן ימי ההודעה

ימי העבודה ממתן ההודעה ועד לסיום העסקה נחשבים לעבודה רגילה. לכן הם נמנים לצורך תקופת הוותק, וכן על המעסיק להפריש הפרשות סוציאליות בתקופה זו. 

לעומת זאת בתקופת "חלף ההודעה" אין יחסי עובד מעביד, אלא רק פיצוי, ולכן תקופה זו לא נכללת בוותק, ואין הפרשות סוציאליות בתקופה זו.

הודעה מוקדמת ארוכה מהחוק

הצדדים יכולים לסכם שהמעסיק ייתן תקופת הודעה ארוכה יותר מהחוק, אך לא יותר קצרה. לעומת זאת עובד לא יכול להתחייב להאריך את תקופת ההודעה שייתן. 

אי הגעה לעבודה בזמן הודעה מוקדמת

בחוק נקבע שעובד שלא נותן הודעה מראש חייב לפצות את המעביד. מה קורה אם עובד שפוטר לא מופיע בימי ההודעה? 

העובד אינו זכאי לשכר בגין ימים אלו, אך המעסיק אינו זכאי לפיצוי, אלא אם כן יוכיח שנגרם לו נזק.

עובד יכול לנצל ימי מחלה (בכפוף לאישור רפואי) בעת תקופת ימי הודעה מקודמת.

תוכן עניינים

דילוג לתוכן