מכתב פיטורים

בעת פיטורי עובד, לאחר עריכת שימוע כדין, יש לתת לו מכתב פיטורים עם הודעה מוקדמת על סיום ההעסקה. זאת לפי סעיף 2(א) לחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס"א-2001.

הודעה מוקדמת לעובד מחייבת מתן הודעה מספיק זמן מראש. אצל עובד במשכורת חודשית מעל שנת עבודה, יש חובה למסור לו את ההודעה לפחות חודש לפני סיום העבודה.

חשוב לזכור לא לפטר לפני עריכת שימוע לפני פיטורים.

תוכן מכתב פיטורים

במכתב יש לציין את הפרטים הבאים:

 • לציין את עובדת השימוע שהתקיים.
 • תאריך הוצאת המכתב ותאריך סיום ההעסקה.
 • אם המעסיק מוותר על נוכחות העובד בתקופת הביניים, יש לציין זאת במכתב.
 • לציין אם הפיטורים נעשו מאילוץ ארגוני ולא בשל תפקוד העובד.
 • להודות לעובד על תרומתו, ולאחל לו הצלחה בהמשך.
 • לפרט אודות תשלומים המגיעים לעובד, כמו גובה הפיצויים, תשלומים בגין ימי חופשה ועוד. לפרט אילו מהתשלומים יתקבלו דרך קופות, קרנות וכו', ואילו בתשלום מאת המעסיק.
 • דרישת מהעובד להשיב ציוד, כמו רכב, טלפון, מחשב נייד, מפתחות וכו'.
 • לציין הסכם סודיות עליו חתם העובד.

חשיבות מכתב סיום העסקה – הודעה מוקדמת

מדובר במסמך שחשוב מאוד לעובד ממספר סיבות:

 • המכתב מגדיר בדיוק את מועד סיום ההעסקה. כך המעסיק והעובד יידעו בבירור מתי מסתיימים יחסי עובד מעביד ביניהם, ומתי העובד אינו נדרש עוד להגיע למקום העבודה.
 • פניה ללשכת התעסוקה – באמצעות המכתב העובד יכול לבקש אבטלה מהמוסד לביטוח לאומי.
 • המכתב  מבטיח את זכות העובד לקבל פיצויי פיטורין.

איך שולחים מכתב פיטורים?

חוק הודעה מוקדמת קובע כי את המכתב צריך לתת לעובד בכתב. לא ברור האם משלוח המכתב במייל או הודעת וואטסאפ נחשב להודעה בכתב. ולכן חשוב לתת גם מכתב מודפס.

מכתב פיטורים לדוגמא

תאריך __________

לכבוד: ___________

נושא: מכתב פיטורים לאחר שימוע – הודעה על סיום העסקה בארגון

בעקבות שיחת השימוע שהתקיימה לך ביום _________, אנו מודיעים לך לצערנו על סיום יחסי עובד מעביד.

הפסקת העסקתך בחברה תיכנס לתוקף בתום תקופת ההודעה המוקדמת, ביום __________.

הנך מתבקש / לא מתבקש להמשיך לעבוד עד ליום כניסת הפיטורים לתוקף ביום ____________.

הודעה זו היא גם הודעה מוקדמת בפיטורים לפי החוק.

מחלקת השכר תשלח לך חשבון סופי עם כל הזכויות המגיעות לך.

אנו מאחלים לך הצלחה בהמשך.

בכבוד רב,

______________

דילוג לתוכן