עמוד הבית >> עורך דין ליטיגציה >> עורך דין דיני עבודה >> סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים

סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים

סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים הוא שם קוד בעניין הפקדת פיצויי פיטורים לעובד. הוא נוגע בשאלה החשובה האם עובד שהתפטר יקבל פיצויי פיטורים. האם הוא חל אוטומטית? האם כדאי לחתום על סעיף 14 לאחר מספר שנות עבודה? האם הוא חובה? האם הוא חל אוטומטית?

עשוי לעניין אותך:

הוראת סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים

כדי להבין את ההשלכות נלך לבסיס. בסעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים נקבע:

"תשלום לקופת תגמולים, לקרן פנסיה או לקרן כיוצא באלה, לא יבוא במקום פיצויי פיטורים אלא אם נקבע כך בהסכם הקיבוצי החל על המעסיק והעובד ובמידה שנקבע, או אם תשלום כאמור אושר על ידי שר העבודה ובמידה שאושר".

למעשה החוק מאפשר למעסיק להפריש סכום קבוע כל חודש עבור פיצויי פיטורים, במקום תשלום בעת הפיטורין, וזאת אם נקבע בהסכם קיבוצי או קיבל אישור שר העבודה.

צו הרחבה בנושא ביטוח פנסיוני

בשנת 2008 הוציא שרה העבודה צו ההרחבה בנושא הביטוח הפנסיוני, שמחייב את כל המעסיקים. הצו משנת 2008 מחיל הסדר פנסיה חובה. בצו חויבו מעסיקים להפריש כל חודש חלק מהפיצויים, לפחות 6% מהשכר החודשי. 

על כספים אלו הוחל ס' 14. התוצאה היא שהכספים האלו יהיו תחליף לפיצויים. לכן מעסיקים לא ידרשו המעסיקים להפריש שנית בגינם. הסדר זה חל אוטומטית ללא צורך בהסכם בין המעסיק לעובד.

בנוסף מעסיק יכול להפריש 8.33% ואז לא לשלם מאומה בעת פיטורים.

עיקול כספי פנסיה כשיש סעיף 14

האם ניתן לעקל כספי פיצויים בגין חוב של המעסיק? 

כספים המופקדים לקצבה או לפיצויי פיטורים, מוגנים מעיקול בגין חוב של המעסיק.

בגין חוב של העובד ניתן לעקל כספים לקצבה רק מעל המינימום הקבוע בחוק למחיה חודשית.

תחליף לפיצויי הפיטורים

הפרשות לפי ס' 14, לקרן פנסיה, קופת גמל או ביטוח מנהלים, הם תחליף לפיצויי פיטורים. אם המעסיק מפריש 8.33% מהשכר הדבר פוטר אותו להשלים פיצויים. אם הפריש חלקית, הוא פטור חלקית.

קבלת פיצויים גם בהתפטרות

כספים שהופרשו לקופה, לפי ס' 14, שייכים לעובד גם במקרה שהתפטר, ולא רק אם פוטר. זאת למעט מקרה שהעובד עשה מעשים פליליים כנגד המעסיק.

פיצויים במקרה פשיטת רגל של המעסיק

בזכות ס' 14, אם המעסיק פשט רגל, העובד יקבל את הכסף כיון שהוא כבר הופרש לקופה.

האם כדאי לחתום על סעיף 14 לאחר מספר שנות עבודה?

כיום נושא זה פחות נתון למו"מ בגלל שיש חובת הפרשה של 6% לפיצויים.

לגבי ההפרש, נרשמו לעיל היתרונות והחסרונות שיש למעסיק ולעובד בקשר לס' 14: 

  • העובד שיודע שכל חודש מופקד עבורו כסף, והוא אינו תלוי במצב הכלכלי של המעסיק. 
  • העובד יקבל את הפיצויים לא רק אם פוטר, אלא גם אם התפטר.
  • המעסיק לא יידרש להשלים את דמי הפיצויים, אילו המשכורת תעלה או אם הסכום שהופקד ירד עקב ירידה בשוק ההון (אג"ח ומניות).

תוכן עניינים

דילוג לתוכן