עמוד הבית >> עורך דין ליטיגציה >> עורך דין דיני עבודה >> מכתב התפטרות והודעה על התפטרות

מכתב התפטרות

רוצים לעזוב את העבודה בגלל שמצאתם חדשה או מכל סיבה אחרת? לפי חוק הודעה מוקדמת, אתה צריך לכתוב למעסיק מכתב הודעה מוקדמת על כך. מה ההבדל בינו לבין מכתב סיום העסקה? איך ומה כותבים מכתב התפטרות ותודה? לרשותכם פורמט נוסח מכתב התפטרות לדוגמא להורדה (pdf, doc, word).

אם יש לך ספקות בנוגע לזכויות המגיעות לך, רצוי להתייעץ עם עורך דין לענייני עבודה, לפני כתיבת המכתב והגשתו למעסיק.

חובת הודעה מוקדמת על סיום העבודה

למה בכלל לכתוב מכתב למעסיק על סיום העבודה? האם לא מספיקה הודעה בעל פה?

לפי חוק הודעה מוקדמת, בכל הפסקת עבודה יש לדווח לצד השני. אם המעסיק מפטר עליו להודיע לעובד ולתת לו מכתב פיטורין, וכך אם העובד מתפטר עליו להודיע למעסיק. בהודעה יש לכתוב מה מועד ההודעה ומה מועד סיום העבודה בפועל. אם יש הסכמה משותפת על סיום ההעסקה, יש לגבש יחדיו נוסח מכתב סיום עבודה בהסכמה.

מה ההבדל בינו לבין מכתב סיום העסקה?

מכתב סיום העסקה הוא מכתב שמוציא המעסיק על סיום העבודה. זאת ללא התייחסות לכך שהעובד התפטר או פוטר. לעומת זאת אם העובד מבקש להפסיק לעבוד, עליו לשלוח תחילה למעסיק מכתב הודעה על כך בהתאם לחוק הודעה מוקדמת.

איך כותבים מכתב התפטרות?

התוכן העיקרי הוא הודעה מראש על סיום העבודה ומועד סיומה בפועל. יחד עם \ את כדאי להוסיף פרטים נוספים. מאחר שהניסוח אינו פשוט בכלל, צרפנו למטה נוסח פורמט מכתב דוגמא להורדה.

כותרת מכתב הודעה על התפטרות

המכתב אמור להיות מופנה לפי העניין לחברה המעסיקה באופן כללי או למנהל של העובד או למחלקת משאבי האנוש.

הכותרת היא הודעה מוקדמת על סיום עבודה. 

לא לשכוח להוסיף תאריך הוצאת המכתב.

תודה והערכה

מומלץ לפתוח את המכתב במילות תודה והערכה והכרת טובה למעסיק, ולומר תודה באופן כללי או בנושא פרטני. אין צורך שהמכתב יהיה מרגש או דרמטי. בדרך כלל אין זה מקום לכתוב את סיבת העזיבה. זה המקום גם לבקש מכתב המלצה לעתיד.

יחד עם זאת במקרה שההתפטרות היא עקב הרעת תנאים, התעמרות בעבודה, התנכלות לעובד, הטרדה וכו', צריך שהדבר יהיה ברור, כדי שלא ישתמע אחרת אם וכאשר תגישו תביעה.

תאריך סיום עבודה בפועל

צריך לרשום מה תאריך הסיום בפועל, בהתאם לחוק הודעה מוקדמת. כדאי לכתוב שאתם רוצים לסיים לאחר שתעשו חפיפה עם מחליף.

בקשת זכויות

לבקש מהמעסיק להסדיר את כל הזכויות כמו תשלום פיצויי פיטורין, פדיון ימי חופשה וכו'.

את המכתב כדאי להגיש בדואר אלקטרוני, לאחר שיחה בעל פה בעניין. כך תהיה לכם הוכחה על הודעה מוקדמת במועד.

אם אינכם יודעים איך לכתוב הודעה מוקדמת על סיום עבודה ראו דוגמא להלן:

נוסח מכתב התפטרות לדוגמא להורדה PDF, WORD, DOC

מצ"ב נוסח מכתב התפטרות לדוגמא להורדה (PDF, DOC, WORD):

לכבוד 

___________________ 

תאריך ______________

הנדון – מכתב הודעה על סיום עבודה 

אני, ___________________, מודיע על התפטרות מחברת ________________.

אני מודה ל__________________________ על _____________________.

סיבת ההתפטרות היא _______________. (אופציונלי)

סיום העסקה הוא ביום ___________, ולכן יש _____ ימי הודעה מוקדמת.

בברכה, 

שם __________ ת"ז ______________ חתימה ___________

תוכן עניינים

דילוג לתוכן