פיטורים בהריון

מה דין פיטורים בהריון? החל מהיום הראשון לעבודתך אסור למעסיק לפטר אותך בסיבת ההריון. בנוסף, אין לפטר עובדת בהריון המועסקת למעלה מ-6 חודשים באותו מקום עבודה תחת אותו מעסיק בגין כל סיבה אחרת אלא בהוראת הממונה על חוק עבודת נשים. פיטורי עובדת בתקופת ההריון שלא כדין מזכים את העובדת בהגשת תביעה לפיצויים מהמעסיק וכן להגשת תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה כנגד המעסיק. מה לגבי פיטורין אחרי לידה? כל המידע בהרחבה על פיטורי עובדת בהריון ואחרי לידה במאמר הבא.

האם מותר לפטר אישה בתחילת הריון?

פיטורי אישה בכל שלב משלבי תקופת ההריון בגלל הריונה אסורים לפי חוק. לאחר תקופה של 6 חודשי עבודה אצל אותו מעסיק אין לפטר את העובדת מכל סיבה שהיא. 

חובת קבלת היתר פיטורי עובדת בהריון מאת הממונה על חוק עבודת נשים נדרשת גם אם הודעת הפיטורין ניתנה לפני תום 6 חודשי עבודה אך הפיטורין נכנסים לתוקף לאחר פרק זמן של 6 חודשי עבודה. בנוסף, אף המעסיק לא ידע על הריונה של העובדת בעת ההחלטה על הפיטורין הוא עדיין נדרש להיתר. 

מה לגבי פיטורי עובדת בהריון ללא היתר? פיטורין אלו דינם כלא היו ובטלים מעיקרם כשזכאות העובדת נותרת בעינה כשהייתה לפני הודעת הפיטורין.

פיטורי עובדת בהריון שלא כדין

עובדת שפוטרה במהלך הריונה שלא כדין זכאית לנקוט בכמה הליכים כנגד המעסיק:

  • בשלב הראשון בכוחה להגיש תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה כנגד המעסיק.
  • בשלב הבא היא רשאית להגיש תביעה לקבלת פיצויים כנגד מעסיקה. גובה הפיצויים יחושב על פי גובה השכר והטבות השונות להן הייתה זכאית העובדת טרם פוטרה כביכול נמשכו יחסי העובד – מעביד כרגיל.

חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה וחוק עבודת נשים

ישנו הבדל בין עובדת שפוטרה טרם מלאו 6 חודשים להתחלת עבודתה אצל המעסיק – שכן זכאותה לתבוע פיצויים נובעת מכוח חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה לבין עובדת שפוטרה לאחר 6 חודשי עבודה וזכאית לפעול לקבלת פיצויים מכוח חוק עבודת נשים בנוסף לתביעת פיצויים מתוקף חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה.

מתי יש להודיע למעסיק על הריון?

מבחינה חוקית אין צורך בדיווח למעסיק על הריון עד לחודש החמישי להריון מאז חלה חובת דיווח על העובדת. ההיגיון מאחורי קביעה זו הינו כי נדרש פרק זמן הולם עבור המעסיק למציאת כוח מחליף לעובדת העתידה לצאת לחופשת לידה.

זימון לשימוע לפני פיטורין במהלך הריון

על פי פסק הדין האזורי לעבודה אין מניעה מצד המעסיק לזמן עובדת לשימוע ובלבד שלא יוגש מכתב פיטורין לעובדת או שתפוטר בפועל אלא אם כן הושג היתר מהממונה על חוק עבודת נשים.

פיטורין במהלך חופשת לידה

חל איסור מוחלט לפטר עובדת במהלך חופשת הלידה ואין כל היתר לעשות זאת.

פיטורי עובדת אחרי לידה

פיטורין אחרי לידה אסורים במשך 60 יום לאחר סיומה של חופשת הלידה אלא אם כן קיבל המעסיק היתר מהממונה על חוק עבודת נשים. כמו כן אין לצמצם או לפגוע בגובה השכר או היקף המשרה של העובדת בתקופה זו אלא בהיתר מהממונה.

היתר מזרוע העבודה לפיטורי עובדת בתקופה שלאחר הלידה יינתן במקרה בו סיבת הפיטורין אינה קשורה בלידה או בחופשת הלידה ובנוסף, המעסיק פשט רגל או שהעסק חדל מלפעול.

עו"ד לתביעה פיטורין בהריון או לאחר הלידה 

בכל פנייה לתביעת פיצויים מהמעסיק בגין פיטורי עובדת בהריון או לאחר לידה מומלץ להסתייע בלווי מקצועי של עורך דין מומחה בתחום דיני עבודה הבקיא בסעיפי החוק ומכיר את הנידון המשפטי היטב להגדלת שיעור סיכויי ההצלחה של התיק המשפטי.

דילוג לתוכן