איסור אפליה בעבודה

איסור אפליה בעבודה – אסור להפלות על אדם על רקע עדתי, מגדרי או אחר כמו דת, גזע, השקפות, הריון וכיו"ב. כל אדם זכאי לשוויון בהתייחסות אליו ובהזדמנויות שניתנות לו. 

אסור להפלות אדם (להתייחס אליו בצורה שונה) על בסיס מין, נטייה מינית, מעמד אישי, הריון, הפריה חוץ גופית, טיפולי פוריות, גזע, גיל, הורות, דת, לאום, ארץ מוצא, השקפה, תמיכה במפלגה או שירות מילואים, הן בעת קבלה לעבודה, הן בתנאי עבודה, הן בקידום בעבודה, הכשרות מקצועיות, פיטורים, הטבות ותשלומים הניתנים לעובד בקשר לפרישה מהעבודה.

חוק שוויון הזדמנויות בעבודה אוסר אפליה כלומר התייחסות שונה לאדם בנושאי עבודה כלשהו רק בגלל שונות שיש בו שאינה רלבנטית לתפקיד.

מדוע נוצרת אפליה בעבודה?

אפליה נוצרת בדרך כלל עקב דעות קדומות בקשר לקבוצה מסוימת כמו דת כלשהי, אחד המינים, עדה וכו'. במקרים אחרים האפליה היא על רקע כלכלי או אינטרס אחר, כאשר מעסיק משער ששכירת עובד מסוים תועיל פחות בגלל חופשות שיאלץ לקחת וכיו"ב. למעסיק אסור להעסיק בתנאים לא הוגנים או לפטר עובד רק על רקע השתייכות לקבוצה כלשהי.

איסור אפליה בעבודה כשאין הרבה עובדים

חוק שוויון הזדמנויות בעבודה אוסר להפלות במקום שיש 6 עובדים. יחד עם זאת יש איסור אפליה גם במקומות שיש פחות עובדים, וזאת על בסיס חוק יסוד כבוד האדם וחירותו והעקרון הכללי של חובת תום הלב.

חוק כבוד יסוד האדם וחירותו

החוק קובע שיש לכבד את האדם וחירותו. אין לפגוע בחייו, גופו, כבודו, רכושו של אדם. אפליה אסורה בין השאר משום שהיא פוגעת בכבודו או קניינו של אדם.

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

קובע שיש להגן ולכבד חירות אדם שיש לו מוגבלות. יש לאפשר לו השתתפות שוויונית ופעילה בחברה ובכל תחומי החיים. יש לאפשר לו לחיות בכבוד תוך מיצוי יכולותיו.

חוק שוויון הזדמנויות בעבודה

אוסר אפליה של מועמד לעבודה או עובד.

חוק שכר שווה לעובד ולעובדת – החוק מחייב לשלם לעובד ועובדת באותו תפקיד, שכר זהה ותנאים נלווים זהים.

מתי אפליה מותרת?

אם היחס השונה רלבנטי, זו אפליה מותרת. כך למשל מותר למעסיק לקבל לעבודה בתכנות רק עובד שלמד תחום זה. כך גם אפשר להבין אי קבלת עובד מבוגר לעבודה פיזית מאוד.

מה לעשות אם יש אפליה בעבודה?

במקרה כזה עליכם לפנות אל עורך דין לעבודה בדביל שיתרה במעסיק ובמקרה הצורך יגיש תביעה לתיקון העוול ולמתן פיצוי מתאים והולם.

תוכן עניינים

דילוג לתוכן