חלוקת רכוש בגירושין

הסכם חלוקת רכוש בגירושין – חוק יחסי ממון קובע כיצד מתחלק רכוש בין בני זוג בגירושין עם ילדים או בלי, לרבות חלוקת דירת מגורים. על מי חל חוק יחסי ממון? מה קורה כאשר יש הסכם ממון? מהו הסדר איזון משאבים? על כך להלן.

כיצד מחלקים רכוש בגירושין?

יש כללים על פיהם בית המשפט יכריע בעניין חלוקת רכוש בגירושין. 

הכלל הבסיסי הוא שיש לרכז את שווי כל הנכסים, וכל צד זכאי למחצית משווי הנכסים. אולם כאמור להלן, יש הבדל אם מדובר בזוג שנישא לפני שנת 1974 או אחריה, והאם יש נכסים שהיו לפני הנישואים או שהתקבלו בירושה או במתנה.

הסכם ממון בין בני זוג

כאשר יש הסכם ממון שנערך בין בני זוג ואושר ע"י נוטריון או בבית משפט לענייני משפחה, הדברים יחסית פשוטים. במקרה כזה החלוקה צריכה להיות לפי מה שקבעו הצדדים ביניהם בעבר, כאשר היחסים היו טובים.

כאשר יש הסכם ממון, תיתכן חלוקה לא שוויונית. הדבר קורה במיוחד כאשר אחד הצדדים הגיע עם נכסים שצבר לפני הנישואים, והוא קבע בהסכם שהם יהיו רק שלו אם הנישואים יפקעו.

הסכם חלוקת רכוש בין בני זוג

הדרך המועדפת כמובן היא חלוקה בהסכמה בין בני הזוג, ואישור ההסכם בבית המשפט. בדרך כלל אין הסכמה, ואולם עורכי דין גירושין של הצדדים מצליחים להגיע לנוסחה מוסכמת.

הסדר איזון משאבים

הסדר איזון משאבים נקבע בחוק יחסי ממון. לפי החוק אם נערך הסכם ממון שאושר ע"י נוטריון או ע"י בית המשפט, חלוקת הנכסים תהיה לפי מה שקבעו הצדדים בהסכם ממון.

אם לא נערך הסכם ממון, החלוקה תיעשה באופן שוויוני, כך שכל צד יקבל שווי מחצית הנכסים שהיו לזוג ואשר נצברו במהלך שנות הנישואים.

החלוקה השוויונית נעשית כך שאם לאחד מבני הזוג יותר נכסים מהשני, הוא חייב לתת מחצית מן ההפרש, בכסף, שווה כסף או בנכס בעין.

איזון משאבים – רכוש שנצבר במהלך הנישואים 

חוק יחסי ממון קובע שבעת גירושין, מחלקים בשווה את הנכסים המשותפים שנצברו במהלך הנישואים. הדבר נכון גם אם נכס מסוים רשום רק על שם אחד מבני הזוג. 

רכוש משותף יכול להיות דירת המגורים, חשבון בנק, וגם נכסים אחרים כמו קופות גמל, קרן השתלמות, מניות ועוד. עסק של אדם שהוקם במהלך הנישואים יחשב לרוב גם הוא כנכס משותף.

איזון משאבים – רכוש שהיה לפני הנישואים

חוק יחסי ממון קובע שרכוש שהיה לאדם לפני הנישואים, קצבה מביטוח לאומי, פיצוי או קצבה שקיבל אחד מבני הזוג בשל נזק גופני, לא יחולקו בשווה ולא יחול עליהם הסדר איזון משאבים.

חלוקת רכוש בגירושין – ירושה

חוק יחסי ממון קובע בעניין ירושה כי לא חל הסדר איזון משאבים, ואין צורך לחלק בשווה נכס שהגיע בירושה או במתנה.

ראוי לשים לב כי הכנסת הכספים לחשבון משותף, או מגורים בדירת ירושה, עלולים להוביל לטענה של כוונה לשתף בנכס.

לכן אישה שקיבלה ירושה או בעל שקיבל ירושה אינם צריכים לערב את הנכס. כספים יש להשאיר בחשבון נפרד, ודירה תושכר ללא הכנסת דמי השכירות לחשבון משותף.

כוונת שיתוף בדירת מגורים

כאמור, גם נכס שלא אמור להיות משותף, כמו נכס מלפני הנישואים או דירה בירושה, יכולה להיות טענה של שיתוף.

המדבור הוא על כוונת שיתוף ספציפית בנכס. כלומר למרות שדירת ירושה אמורה להיות רק של היורש ולא של בן הזוג, מאחר שבני הזוג גרו ביחד בדירה, הרי שמתבבר שהתכוונו לשתף את בן הזוג בזכויות בדירה.

שיתוף בחובות

האם בני זוג שותפים בחובות? 

במסגרת איזון המשאבים, בני זוג חבים יחד בחובות שנצברו ביחד במהלך החיים המשותפים. חובות שנוצרו ללא ידיעת ושיתוף השני, כמו חוב בגלל הימורים או עבירות פליליות אחרות, חלים רק על בן הזוג שיצר אותם, והשני לא חייב לשלמם.

מתי מחלקים את הרכוש?

סעיף 5 של חוק יחסי ממון קובע שחלוקת הרכוש בשווה תעשה בעת פקיעת הנישואים כלומר גירושים או פטירה של אחד מבני הזוג. בעת פקיעת הנישואים עושים איזון משאבים, כך שכל אחד מקבל שווי מחצית הרכוש המשותף.

חזקת השיתוף

כאשר מדובר על בני זוג שהתחתנו לפני תחילת שנת 1974, אין להם זכויות לפי חוק יחסי ממון. אולם יש להם זכויות שניתנו בפסיקה, הנקראות חזקת השיתוף בין בני זוג. אלו זכויות שיש לבני הזוג, מתוך הנחה שהייתה כוונה לעשות שיתוף בנכסים.

חזקת השיתוף חלה עוד בתקופת הנישואים, ולא רק בעת פקיעת הנישואים.

תביעת חלוקת רכוש

תביעה לחלוקת רכוש מגישים לבית המשפט לענייני משפחה או לבית הדין הרבני. סמכות בית המשפט לענייני משפחה קיימת תמיד. לעומת זאת סמכות בית הדין הרבני (הרבנות) הוא רק סמכות נגררת בעת שהוגשה תביעת גירושין לבית הדין.

אם כבר הוגשה תביעת חלוקת הנכסים בבית המשפט, הסמכות הוקנתה לו, ואין לבית הדין סמכות בעניין, אף אם הוגשה תביעת גירושין.

את התביעה יש להגיש באמצעות עורך דין גירושין מומחה. עורך הדין יעזור לכם לגבש את רשימת הנכסים, כולל נכסים שלא חשבתם עליהם, יגיש תביעה בה יובהר מדוע אתם אמורים לזכות בחלק מהרכוש המדובר, וינהל עבורכם את התובענה לרבות גילויי מסמכים, תצהירים ועוד. עורך דין טוב יעזור לכם, במקרה שהדבר אפשרי, להגיע לפשרה טובה.

חלוקת רכוש לא שוויונית

הכלל הוא חלוקת שוויונית. יחד עם זאת בית המשפט מוסמך להורות על חלוקה לא שוויונית. השימוש בסמכות יתבצע לאור שיקולים כמו נכסים עתידיים וכושר השתכרות של בן זוג או שיערוך הנכסים במועד מוקדם לפקיעת הנכסים.

חלוקת דירה בגירושין

פעמים רבות עולה השאלה כיצד מתחלקת דירה בגירושין, ומי עוזב את הבית?

התשובה היא שדירת המגורים כמעט תמיד תחשב לרכוש משותף, אפילו אם היא רשומה על אחד מבני הזוג, ואפילו אם הוא רכש אותה לפני הנישואים. זאת בגלל חזקה של כוונת שיתוף ספציפי בדירה.

עזיבת הבית אין לה משמעות משפטית טהורה בנושא חלוקת הדירה, אבל בהחלט יש לכך השלכה פסיכולוגית משמעותית. צריך גם לשים לב, אם הבעל עזב את הבית, האישה יכולה להגיש נגדו תביעה למזונות אישה.

חלוקת רכוש בגירושין עם ילדים

בעת חלוקת הנכסים בגירושין, אין השלכה אם זה עם ילדים או בלי. העיקרון של שוויון מתקיים בכל מצב. הדבר שיש לבדוק בעת חלוקה עם ילדים, הוא שהחלוקה לא תיפגע ביציבות חייהם. כך במקרים מסוימים ההורים שוקלים ביחד שאחד ההורים ישאר בדירה, ויקבל במקום זה נכסים אחרים או כסף, כדי שהילדים ישארו בסביבה המוכרת להם.

דילוג לתוכן