מזונות אישה

אישה נשואה יכולה להגיש תביעת מזונות נגד בעלה כל עוד הם נשואים, אך אינה יכולה להגיש תביעה רטרואקטיבית. אם הוא אינו משלם ניתן לפתוח תיק הוצאה לפועל או להגשת תביעת מזונות בביטוח לאומי.

מזונות אישה לפי הדין הדתי

הדין העברי מחייב בעל לזון את אשתו, כל עוד הם נשואים. זאת למעט מקרים בודדים כמו בוגדת, אשה שעזבה את הבית, או שיכולה לכלכל עצמה מעבודתה.

לאחר גירושין האישה לא זכאית לדמי מזונות.

מזונות מעוכבת גט

בית דין רבני או בית משפט לענייני משפחה, יכולים לחייב בעל המסרב לגרש את אשתו למרות הוראת בית הדין, במזונות אשתו מעוכבת גט. זאת אף אם לא היה חל חיוב תשלום ללא העיכוב. 

תביעת מזונות

את התביעה יש להגיש לבית משפט לענייני משפחה או לבית הדין הרבני. הסמכות המקומית נקבעת לפי מקום בית המגורים המשותף של בני הזוג בזמן המגורים המשותף האחרון.

חשוב להיעזר בעו"ד דיני משפחה שיערוך עבורכם את כתב התביעה ויטפל בניהול התובענה. 

כדי לבסס את התביעה יש לפרט את נכסי הבעל, הכנסתו, יכולת ההשתכרות שלו, וכן את נכסי האישה, הכנסתה ויכולת ההשתכרות שלה. כן לציין את רמת החיים טרם הקרע.

גביה דרך הוצאה לפועל וביטוח לאומי

אם הבעל לא משלם את התשלומים שנפסקו האישה יכולה לעשות אחת משניים: 

  • ביטוח לאומי – היא יכולה להגיש תביעת מזונות בביטוח לאומי. הביטוח הלאומי משלם את הנמוך מבין שניים: הסך שנפסק לטובת האישה, הסכום הקבוע בתקנות ביטוח לאומי.
  • הוצאה לפועל – אישה יכולה לפתוח תיק הוצאה לפועל, כאשר הוא חשוף לפעולות שונות כמו עיקולי חשבונות בנק ומשכורת, הגבלת יציאה מהארץ ועוד. אסור לפתוח תיק הוצאה לפועל אם היא מקבלת קצבה מביטוח לאומי, למעט לצורך גביית ההפרש בין מה שנקבע בפסק הדין לבין הסכום שביטוח לאומי נותן לה לפי התקנות.

מזונות זמניים ותביעה רטרואקטיבית

יחד עם תביעת מזונות, אפשר להגיש בקשה למזונות זמניים.

תביעה רטרואקטיבית – אישה מקבלת מזונות רק מעת הגשת תביעה כזו, והיא לא יכולה לתבוע מזונות רטרואקטיבית. לכן חשוב להגיש את התביעה במועד המוקדם ביותר האפשרי.

תביעת מזונות אישה וילדים

חשוב להדגיש כי תביעת מזונות ילדים היא תביעה נפרדת. יחד עם זאת אפשר לתבוע בתובענה אחת מזונות אישה ומזונות ילדים.

תביעת מזונות בנישואים אזרחיים

במקרה של נישואים אזרחיים בחו"ל, אף שאין מזונות לפי הדין הדתי, יש מזונות חוזיים.

בחוק תיקון דיני משפחה (מזונות) נקבע התשלום לאישה בבני זוג ללא דת, או בני דת שאינה מוכרת בישראל.

תביעת מזונות אישה גרושה

האם אישה זכאית למזונות לאחר גירושין? 

התשובה היא שהיא זכאית לתשלום רק כל עוד הנישואים בתוקף ולא לאחר פקיעתם. לכן לאחר גירושין היא אינה יכולה לתבוע מזונות. יחד עם זאת, אם סוכם הדבר במפורש בהסכם גירושין, הסיכום גובר והבעל ישלם מה שנקבע ביניהם.

סכום מזונות אישה

בבני זוג יהודים, גובה סכום המזונות נקבע לפי הדין העברי. זאת ללא אבחנה אם הדיון בבית המשפט לענייני משפחה או ברבנות.

בדין העברי יש שלושה כללים לקביעת הסכום:

  • הבעל חייב לספק לאישה סכום מזונות לפי הנוהג במקום המגורים.
  • מצב כלכלי של הבעל ופוטנציאל השתכרותו.
  • עולה עימו ואינה יורדת עימו – כלומר היא זכאית לפחות לרמה שהיה בבית הוריה.

בפועל פוסקים בדרך כלל מזונות שיתאימו לרמת החיים שהייתה לזוג לפני העימות, וזאת בהתייחס למצב הכלכלי וההשתכרות של הזוג.

כללים נוספים

  • במקרה של הסכם ממון, המזונות יקבעו לפי הקבוע בהסכם.
  • אישה עובדת לא תהיה זכאית בד"כ למזונות, אלא א"כ משתכרת מעט מאוד.
  • מזונות אישה שלא עובדת – הבעל אינו יכול להכריח את אשתו לעבוד. אך הדבר יגרום קיזוז מהסכום שהיא תקבל.
  • בקביעת הסכום מתחשבים בהכנסה פסיבית שיש לאישה מהשכרת נכס.

קישורים חשובים:

דילוג לתוכן