צו הרחקה

מהו צו הרחקה ומהו צו הגנה ומה צריך לדעת עליהם? האלימות בחברה הישראלית הפכה לתופעה נפוצה ומסוכנת המגיעה לכותרות כמעט מדי יום. זו יכולה להיות אלימות על הכביש, בתוך המשפחה, או כלפי צוותים חינוכיים ורפואיים. זוהי תופעה פסולה ומיותרת הגורמת נזקים נפשיים וגופניים רבים, אך אין פירוש הדבר שאנו חסרי הגנה. החוק בישראל מאפשר לנו לקבל הגנה מידית במידה ואנו חשים מאוימים. באמצעות פניה למשטרה נוכל להתחיל בתהליך הרחקת הגורם המאיים מחיינו באופן מיידי. מהו הליך הוצאת צו הרחקה במעמד צד אחד? מה ההבדל בינו לבין צו הגנה? מה הדין במקרה של הפרת צו הרחקה? איך מבטלים את הצו?

מהו צו הרחקה?

כל אדם המרגיש מוטרד או מאוים יכול להגיש בקשה למשטרה או לבית המשפט להוצאת צו להרחיק את האדם המאיים. הצו נכנס לתוקפו באופן מיידי ולתקופה של כשלושה חודשים. הצו ימנע מאותו גורם להתקרב אליכם, ליצור אתכם קשר באופן ישיר או עקיף (למשל באמצעות הודעות אס.אמ.אס או באמצעות אדם אחר שנשלח מטעמו) ואם מדובר בבן זוג המתגורר אתכם באותו הבית – הוא יורחק מן הבית לתקופה קצובה גם אם הנכס נמצא בבעלותו. ניתן להוציא צו זה נגד אדם אחד או נגד קבוצת אנשים במידה והנך מאוים גם על ידי קרובי משפחתו או כל קבוצה אחרת המלווה אותו ועלולה להוות עבורם איום.

מי יכול להוציא צו הרחקה?

לרוב שופטי בית המשפט או דייני בית הדין הם אלו המורים על הוצאת צו הרחקה. אך גם קצין משטרה הנוכח כי האדם שלפניו נמצא בסכנה מידית או שיבוש קשה של מהלכי חייו כתוצאה מן ההטרדה או הפגיעה, רשאי להוציא צו זה כנגד הגורם המאיים וזאת מכוח חוק למניעת הטרדה מאיימת.

הוצאת צו הרחקה במעמד צד אחד

מאחר ומטבע הדברים קרבן ההטרדה זקוק לסעד מהיר, ובמידה ונימוקיו משכנעים את דיין בית הדין או שופט בית המשפט כי הוא אכן מוטרד באופן המשבש את חייו ואף מהווה עבורו סכנה, עשוי השופט או הדיין לפסוק על הוצאת צו להרחיק ללא דיון ומבלי ששמע את טענות הצד שנגדו הוצא הצו וזאת על מנת למהר ולהגן על הקורבן מהר ככל האפשר ולהרחיק ממנו את הגורם המאיים מידית. הצד שכנגדו הוצא הצו יכול להתגונן באמצעות הגשת בקשה לביטול צו ההרחקה ולהגיש את נימוקיו. אם השתכנע השופט או הדיין כי אכן הוגשה תלונת שווא הוא עשוי לדחות את ה"קרבן" המלין ואף להטיל עליו את הוצאות בית המשפט, וכמובן לבטל את הצו.

מה ההבדל בין צו הרחקה לצו הגנה?

ההבדל בין צו הרחקה לבין צו הגנה נעוץ בעיקר במקורם של הצוים. צו ההרחקה מקורו בחוק למניעת הטרדה מאיימת ונועד להגן על האדם מכל סוג של מטרד או איום, גם אם מדובר באדם זר לחלוטין שהחליט לפתע להטרידו או לאיים עליו. צו ההגנה מקורו בחוק למניעת אלימות במשפחה ונועד להגן על בני זוג וילדיהם המשותפים מפני פגיעה מינית, פיזית ונפשית מצד אחד מבני המשפחה, הגרעינית או המורחבת. אף על פי שגם צו הגנה וגם צו הרחקה יורו לאדם המאיים לשמור על מרחק, לא ליצור קשר עם הקורבן ולא להתקרב אל מקום מגוריו, במקרה של צו הגנה הדיין של בית הדין או שופט בית המשפט יכולים להוסיף הוראות נוספות להגברת בטיחותו של הקורבן, לדוגמא לשלוח את הגורם המאיים לטיפול נפשי כגון סדנת שליטה בעצבים או אפילו הסתכלות פסיכיאטרית במקרה הצורך, וכמו כן לשלול באופן מיידי כלי נשק חם אם אותו גורם אוחז ברישיון לנשיאת נשק.

כיצד יוכל הקרבן להמשיך ולהתגונן לאחר שיפקע תוקף הצו?

גם צו ההגנה וגם ההרחקה נוצרו במטרה להגן על אדם הנמצא באיום. אך שניהם פוקעים לאחר זמן קצר מאחר והם סעד זמני. במידה והאדם עדיין חש מאוים והסכנה המרחפת מעל ראשו עדיין לא חלפה, דיין בית הדין או שופט בית המשפט יכולים להורות על הארכת הצו, על פי חומרת המצב, בין שלושה לשישה חודשים נוספים, ובמקרים מסוימים גם עד שנה, ולתת כל הוראה על מנת לוודא שהקרבן בטוח ומוגן.

בני זוג אלימים

למרבה הצער החברה הישראלית סובלת ממקרים רבים של אלימות במשפחה. במקרה שבו בן זוג מתעלל נפשית, גופנית או מינית בבן הזוג השני או בילדיהם המשותפים, יתמקד הצו בהרחקתו של בן הזוג מן הבית גם אם הנכס שבו מתגורר הקרבן שייך לתוקף. בדרך זו לא יוכל התוקף להתקרב למקום מגוריו של הקרבן או ליצור אתו קשר ישיר או עקיף עד למועד פקיעת הצו, ואם הוא בעל רשיון נשק חם, נשקו יוחרם.

הפרת צו הרחקה

בין אם הצו הוצא על ידי קצין המשטרה או על ידי דיין או שופט, משמעות הפרת צווי הרחקה היא מאסר שנע בין שנתיים לארבע שנים, כמו כן, אדם המתנגד או מנסה להפר את הצו בזמן קבלת הצו עשוי להיעצר באופן מיידי.

ביטול צו הרחקה או צו הגנה

אם אכן פגעת בבני משפחתך או באזרח ייתכן וזהו פעמון אזהרה מצלצל בשבילך. הגיע הזמן לקבל עזרה מקצועית על מנת לטפל בגורמים שהביאו אותך לפעול באלימות. אם הנך חף מפשע, החוק מאפשר ביטול צו הרחקה או צו הגנה אם תוכל להוכיח כי הנך אזרח מן השורה ומעולם לא פגעת באיש.

לסיכום

צווים להרחקות וצווי הגנה הינם תולדה של חוק מניעת הטרדה מאיימת וחוק מניעת אלימות במשפחה ונועדו להגן על כל אדם מפני הטרדה, תקיפה, פגיעה מינית, פיזית או נפשית מצד גורם מאיים בתוך או מחוץ למשפחה. באמצעות פניה למשטרה תוכלו להגן על עצמכם מיד וללא כל דיחוי, ולקבל את כל התמיכה וההגנה שאתם זקוקים לה. בכל מקרה מומלץ להתייעץ בהקדם עם עורך דין לענייני משפחה.

דילוג לתוכן