הסכם גירושין – מהו?

אישור הסכם גירושין בבית הדין הרבני או בית המשפט לענייני משפחה הוא שלב חשוב בהסדרת המצב המשפטי ויציאה לחיים חדשים. חתימה על חוזה בהסכמה חשובה במיוחד כאשר יש מספר ילדים. כאשר יש הסכמה ניתן להגיע לגירושין בזמן קצר יחסית ובפחות הוצאות. מה צריך לדעת על הסכם גירושין בהסכמה? האם נדרש דיו לאישור ההסכם? מה תוקף שלו?

מהו הסכם גירושין?

הסכם זה הוא חוזה להסדרת סיום חיים משותפים בהסכמה של בני זוג יהודים בהליך גירושין. באמצעות כך הם נמנעים מניהול הליכים משפטים ארוכים ומתישים, שגורמים סבל להם ולילדים. בחלק מן המקרים ההסכם נחתם כאשר בני הזוג פונים אל גישור גירושין טרם הליכים משפטים לפי חוק יישוב סכסוכי משפחה.

במסגרת הפרידה על בני הזוג לשעבר להסדיר נושאים משפטיים שונים כמו:

 • חלוקת רכוש והחובות, למשל דירה, רכב, משכנתאות.
 • חלוקת זכויות פנסיוניות (קופות גמל והשתלמות, קרנות פנסיה וכיו"ב).
 • משמורת ילדים והסדרי ראיית ילדים.
 • מקום מגורים.
 • מזונות ילדים.
 • כתובה.
 • מתן גט.
 • כיצד יתקבלו החלטות בעניין הילדים, כגון חינוך ילדים ונסיעות לחו"ל.

את החוזה שנחתם יש לאשר בבית הדין הרבני או בבית המשפט לענייני משפחה. לצורך אישור הסדר הגירושין יש לפנות לבית המשפט לענייני משפחה, או לבית הדין הרבני, שבתחום שיפוטו מצוי מקום מגוריהם המשותף של הצדדים או מקום מגוריהם המשותף האחרון.

חוזה גירושין הוא מסמך משפטי מחייב שיכול להכתיב במידה רבה את החיים של שני בני הזוג מרגע החתימה עליו ואילך. כאן המקום להגיד, אפשר לכתוב חוזה גירושין ללא עורך דין אבל ההמלצה היא לא לערוך הסכמי גירושים בלי איש מקצוע שילווה את התהליך. הרבה פעמים, בייחוד כאשר מדובר על הליכים שנוגעים לתחום המשפטי ובייחוד כאשר מדובר על הסכמים שיש להם נגיעה לתחום רגיש כל כך כמו זוגיות, משפחה וילדים. אפשר לראות כיצד גם מקרים פשוטים לכאורה, בהם נכתב חוזה גירושין מתוך הסכמה של שני בני הזוג, הופכים לאירוע מורכב יותר שמעורר מחלוקות קשות בהמשך הדרך. הסדר גירושין הוא מסמך משפטי מחייב ולכן אנחנו לעולם לא נמליץ על יצירה של הסכם גירושין ללא עורך דין. אין שום סיבה שתבצעו טעות בתום לב שתעלה לכם ביוקר בהמשך. בכל זאת, גם אם אתם עורכים הסדר גירושין בעזרתו של איש מקצוע חשוב להבין איך מנהלים את ההסכם בצורה נכונה. על כך נשמח לפרט בהרחבה ממש עכשיו.

אישור הסכם גירושין בבית דין רבני

בקשה לאישור הסכמי גירושין ברבנות מגישים באופן הבא:

 • פתיחת תיק אישור הסכם גירושין.
 • מילוי טופס בקשה  לאישור הסכם במזכירות הרבנות.
 • תשלום אגרת פתיחת תיק אישור הסכם גירושין. (אם שולמה אגרה בפתיחת תיק גירושין ולאחר מכן נוצרה הסכמה, אין צורך בתשלום אגרה נוספת).
 • צירוף צילום תעודת זהות כולל ספח.
 • צירוף עותק של הסכם חתום.

אישור הסכם גירושין בבית המשפט לענייני משפחה

בקשה לאישור הסכם גירושין בבית המשפט לענייני משפחה מגישים באופן הבא:

 • להגיש בקשה משותפת לאישור הסכם גירושין.
 • לצרף לבקשה עותק מההסכם החתום.
 • לשלם אגרה עבור הליך בבית המשפט לענייני משפחה.

לאחר הגשת הבקשה, מזכירות בית הדין הרבני או בית המשפט לענייני משפחה תזמן את הצדדים לדיון. במהלך הדיון בית המשפט או בית הדין הרבני יבדוק ששני בני הזוג אכן חתמו על הסכם הגירושין כשהם מבינים את מהותו בהסכמה ורצון חופשי.

תוקף הסכם גירושין

האם וכיצד ניתן לבטל הסכם גירושין?

הטעיה, כפיה עושק

חתימת בני זוג על חוזה לסיום הקשר הזוגי, הינה ככל חתימה על חוזה. כמו כל חוזה הוא ניתן לערעור בדין טעות, הטעיה, עושק וכיו"ב. אולם, חוזה גירושין שונה בגלל שהוא מאושר ע"י ערכאה שיפוטית כמו בית המשפט לענייני משפחה, או בית הדין הרבני. במקרה כזה מכיוון שהשופט או הדיין בודק שכל צד מבין על מה הוא חותם וכי הוא עושה זאת מרצונו החופשי, יש קושי לטעון שהייתה הטעיה או עושק.

הפרת ההסכם

ישנם עילות אחרות לביטול הסכמי גירושין. לדוגמא בעקבות הפרה של הצד השני, כמו אי עמידה בזמני שהייה ומשמורת ילדים, אי תשלום מזונות וכו'. יצוין כי רק הפרה יסודית יכולה להביא לבטלות ההסכם, ולכן בכל מקרה יתכן ויכוח, בו יצטרך בית המשפט להכריע, האם הייתה הפרה יסודית.

התנהגות שלא לפי ההסכם

נתיב נוסף הינו טענה כי הפועל הצדדים נהגו תקופה ארוכה שונה מן ההסכם ולכן התכוונו לבטל אותו.

שינוי הסכם גירושין עקב שינוי נסיבות

במקרה של שינוי נסיבות מהותי, אפשר לבקש מבית המשפט לשנות את ההסכם. כך למשל אם אחד ההורים פוגע בילדים בכך שאינו עומד בהסדרי משמורת, ניתן לבקש מבית המשפט לשנות אותם.

את הבקשה לביטול או שינוי ההסכם יש להגיש אל הערכאה שאישרה אותו, כלומר בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני.

הסכם גירושין ללא עורך דין

האם אפשר לעשות הסכם גירושין ללא עורך דין?

התשובה היא שבדרך כלל לא ניתן לעשות זאת. כעיקרון מבחינה חוקית אפשר לכתוב הסכמי גירושין בלי עורך דין, אך הדבר אינו פשוט.

מדובר בחוזה משפטי מורכב הכולל נושאים רבים ומורכבים. את ההסכם יש לאשר בבית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני, כאשר השופט או הדיין יבקשו לדעת מה הצדדים הבינו לגבי החוזה והאם הוא נחתם בהסכמתם המלאה, וכי הוא מאפשר חלוקה צודקת של הרכוש, דין בהסדרי משמרות ומזונות ילדים ועוד.

כדי להגיע להבנות, כדי לוודא שההסכם כולל את כל הנושאים החשובים לכם וכדי לאשר את ההסכם בערכאה המוסמכת, חשוב לשכור שירותיו של עורך דין לענייני משפחה שהוא גם מגשר גירושין שיש לו ניסיון בהבאת הצדדים להבנות, העלאתם על הכתב ולאחר מכן אישורם בבית המשפט לענייני משפחה או ברבנות.

עורך דין גירושין מומלץ בעל ניסיון, יכול לצפות גם אפשרויות שונות בעתיד, ולתת להם מענה כבר עכשיו, ובכך לחסוך במידת האפשר הגעה נוספת לבית המשפט או הרבנות.

עלות הסכם גירושין

המחיר של חוזה בין בני הזוג, מעבר לאגרת בית המשפט, משתנה ממקרה אחד למשנהו, והוא תלוי בעיקר במהות ומסובכות המקרה, האם הצדדים מגובשים או שיש לערוך גישור ביניהם וכן ניסיון עורך הדין במטפל בתיק.

טווח המחיר הסכמים כאלו כולל אישורם בבית המשפט נע בדרך כלל  בין 10,000 ₪ – 30,000 ₪. חשוב לציין כי זהו סכום נמוך פי כמה וכמה מאשר זה שמשולם בהליך משפטי רגיל הכולל תשלום לעורכי דין, אקטוארים, שמאים ומומחים נוספים.

הסכם גירושין בלי ילדים

במקרה בו אתם חותמים על הסכם גירושין ללא ילדים מדובר על הסכם יחסית פשוט כאשר השאלה היא בעיקר במישור הכלכלי. במידה ולבני הזוג היה עם נישואיהם הסכם ממון מסודר שנחתם באמצעות עורך דין ההליך עצמו כמובן יהיה אפילו פשוט יותר משום שכבר יש מסמך חתום כאשר נותר רק להוציא אותו מהכוח אל הפועל. במידה ואין הסכם חתום אז החלוקה נעשית בדרך כלל חצי חצי במידה ולשני בני הזוג יש נכסים משותפים כאשר כל אחד כמובן לוקח את מה ששייך לו בחזרה. מטבע הדברים, במידה ואין ילדים, הסכם גירושין ללא ילדים לא ייתן לאחד הצדדים יתרון כלכלי משמעותי שלא היה לו לפני כן.

מה שחשוב לדעת זה שלעיתים, ועורך דין לענייני משפחה רואה זאת לא מעט, אחד מבני הזוג עושה מניפולציה על הצד השני ולמעשה שולל ממנו את זכויותיו. חשוב מאוד לא לחתום על שום מסמך בלי עוד זוג עיניים שיראו את הנתונים ויעזרו לכם לבחור נכון. עורך דין גירושין המלווה את התהליך הוא הדמות הניטרלית שתעזור לכם לצאת מהתהליך הזה בשלום.

הסכם גירושין עם ילדים

ללא כל ספק הסכם מתן גט עם ילדים הוא הדבר המורכב יותר מבחינה משפטית. כאן אנחנו צריכים להפריד בין מקרים בהם המשמורת היא משותפת, כלומר, הילדים ממש חיים חצי מהזמן אצל הורה אחד וחצי מהזמן אצל הורה שני. במקרה הזה הסכם גירושין עם ילדים הוא הסכם בו אף אחד מבני הזוג לא מקבל תשלום מהצד השני. אבל, אם הילדים נמצאים רוב הזמן אצל אחד ההורים, במדינת ישראל זו בדרך כלל האמא והילדים מתחת לגיל שמונה עשרה או לפני סיום לימודיהם העל יסודיים, אז ההורה שלא מגדל אותם מחויב לשלם סכום כסף מסוים לו קוראים 'מזונות'. גובה הסכום משתנה בהתאם לכמות הילדים, המצב הכלכלי של הזוג לפני פירוק היחסים ועוד.

במידה ואתם רוצים לשמוע עוד ולקבל ייעוץ אתם מוזמנים ליצור קשר ולקבל סיוע משפטי ומקצועי מאת עורך דין דיני משפחה.

תוכן עניינים
דילוג לתוכן