אישה עגונה

אישה עגונה הינה אישה שמעוניינת להתגרש אך איננה יכולה לקבל גט מבעלה מסיבות שונות, בעיקר מאחר שהבעל נעלם, או שהוא מסרב לתת גט, או שהוא איננו כשיר לתת לה גט. למותר לציין שיש כמובן גם גברים עגונים, ולא רק נשים עגונות, אולם מספר הגברים העגונים קטן בהרבה, ולכן תופעת עגינות מזוהה בעיקר עם נשים. מהי עגינות ומה ניתן לעשות בעניין?

מהי עגינות

במקור, המונח "עגינות" נוצר בהלכה היהודית כדי לתאר את מצבה של אשה נשואה שבעלה נעלם, ולא ידוע מה עלה בגורלו, והאם הוא חי או מת (שאז היא תוגדר כאלמנה, כמובן).

מונח זה נולד על רקע מצבים שהיו שכיחים יותר בתקופות קדומות, שבהם גברים נאלצו לעזוב את ביתם לתקופות ממושכות לצרכי פרנסה או יציאה למלחמה, אך בשלב מסוים הקשר עמם נותק, ולא ניתן היה לאתר אותם, בעיקר בשל העדר אמצעי קשר מהירים כפי שיש בעידן המודרני. 

מה הפירוש אישה עגונה?

לפי ההלכה היהודית, כדי שאשה נשואה תוכל להתגרש, עליה לקבל גט מבעלה, וזאת מרצונו החופשי (בהתאם לתקנות רבי גרשום מאור הגולה, גם בעל שמעוניין להתגרש צריך לקבל גט מאשתו, ומרצונה החופשי).

כל עוד האשה איננה יכולה לקבל גט מבעלה, היא איננה יכולה להתגרש ממנו, ובמקרה כזה היא תוגדר כאשה עגונה.

אישה עגונה – כיצד?

עם השנים המשמעות של מונח הגינות הורחבה, כך שכיום היא כוללת גם מצבים נוספים שמונעים מהאשה לקבל גט מבעלה, כגון אי כשירות לתת גט או סרבנות גט.

אי כשירות לתת גט עוסקת במקרים שבהם הבעל איננו כשיר מבחינה משפטית לתת לאשה גט, ולמשל מאחר שהוא איבד את שפיותו, או מאחר שהוא מחוסר הכרה או שרוי בתרדמת, וכיו"ב.

סרבנות גט עוסקת במצבים שבהם למרות שבין הדין הרבני נתן פסק דין לגירושין, הבעל מסרב באופן עיקש וחסר תום לב לתת לאשה גט, וזאת ממניעים בלתי מוצדקים ובלתי ענייניים בעליל, כגון רצון לנקמה, קנאה, הפעלת לחץ כדי לסחוט מהאשה ויתורים מרחיקי לכת ובלתי מקובלים בהסכם הגירושין, וכיו"ב.

מהן ההשלכות של מעמד העגינות?

למעמד העגינות ישנן השלכות מרחיקות לכת מבחינת האשה, שלמעשה הופכת לאסירה בעל כורחה בתוך נישואים פורמאליים חסרי כל תוכן:

  • כאישה נשואה היא אינה יכולה להינשא לגבר אחר.
  • אם היא תקיים יחסים עם גבר אחר בעודה עדיין נשואה, היא תיחשב כ-"נואפת" לפי ההלכה.

במקרה כזה, היא עלולה לאבד את כתובתה ואת זכותה לקבל מזונות אישה.

בנוסף, היא גם לא תוכל להינשא לאותו גבר אף לאחר סיום נישואיה הנוכחיים, וזאת בהתאם לכלל ההלכתי לפיו היא "אסורה לבעלה ולבועלה".

אם ייוולדו לה ילדים כתוצאה מיחסים עם גבר אחר, הם ייחשבו כממזרים לפי ההלכה.

כיצד ניתן להתמודד עם סרבנות גט

קיימים מספר דרכים חוקיות שבהן נשים עגונות מסורבות גט יכולות להסתייע כדי להתמודד עם מצבן.

חיוב בתשלום מזונות עונשיים

ניתן לבקש מבית המשפט לחייב את הבעל לשלם מזונות עונשיים לאשה, שהינם גבוהים מסכום המזונות הרגיל. לפי ההלכה,  כל עוד הבעל מסרב לתת גט לאשתו, הוא עדיין נחשב כמי שנשוי לה, ועל כן הוא עדיין נושא בחובה לזון אותה.  לפיכך, וכדי לתמרץ את הבעל לתת את הגט, ניתן לחייב אותו לשלם מזונות  לאשה וזאת עד למתן הגט על ידו.

הטלת סנקציות וצווי הגבלה עקב עגינות

סעיף 1 לחוק בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין), תשנ"ה – 1995, מקנה לבית דין רבני את הסמכות להטיל סנקציות והגבלות שונות על בעל שמסרב לתת גט בניגוד לפסק דין לגירושין שניתן על ידי בית הדין. לצורך עניין זה, לא משנה כלל מהי הלשון שבה נקט פסק הדין, כגון כפיה, חובה, הצעה, ועוד.

יוער כי בית הדין רשאי להטיל את הסנקציות גם על אשה סרבנית גט, אולם במקרה כזה עליו לקבל את אישור נשיא בית הדין הרבני הגדול לכך.

צווי ההגבלה העיקריים שבית הדין הרבני רשאי לתת:

  1. איסור יציאה מהארץ.
  2. איסור קבלת דרכון.
  3. איסור קבלה/החזקה/חידוש רשיון נהיגה.
  4. איסור עיסוק במקצוע/עסק שטעון רשיון על פי דין.
  5. איסור לפתוח/להחזיק חשבון בנק, או למשוך שיקים מחשבון בנק, על ידי הגדרת הבעל כלקוח מוגבל מיוחד.
  6. איסור להתמנות/לשמש במשרה עלפי דין או במשרה בגוף מבוקר כמשמעו בחוק מבקר המדינה.
  7. אם סרבן הגט הינו אסיר/עציר – ניתן לפגוע גם בזכויותיו הבאות: קבלת חופשה מיוחדת; קבלה ושליחת מכתבים, למעט לגבי עו"ד/טוען רבני שלו, ומבקר המדינה; קבלת מבקרים פרט לגורמים מסויימים; החזקת חפצים אישיים למעט כאלו הקשורים למצבו המשפטי או הדרושים לשמירת בריאותו, ועוד.

אם סרבן גט שקיבל צו הגבלה כאמור לא הסכים לתת את הגט כעבור 30 יום ממתן הצו, בית הדין רשאי להורות גם על עיכוב או שלילה של גמלה או קצבה, שמשתלמת לו על פי חיקוק, לתקופה של עד חצי שנה, שגם אותה ניתן להאריך.

בנוסף, ניתן גם להוציא צו מאסר כנגד סרבן הגט,  לתקופה שלא תעלה על 5 שנים, אותה ניתן להאריכה מעת לעת, עד לתקופה של 10 שנים בסך הכל.

הגשת תביעת נזיקין

באפשרות האשה מסורבת הגט גם להגיש תביעת נזיקין כנגד בעלה סרבן הגט, ובמסגרתה לתבוע ממנו לשלם לה פיצויים בגין כל הנזקים שנגרמים לה עקב סירובו הבלתי מוצדק לתת לה גט, ובמיוחד עוגמת הנפש.

התייעצות עם עורך דין

במקרים של סרבנות גט ועגינות חשוב להתייעץ עם עו"ד מומחה לענייני משפחה וגירושין, שיפעל בדרכים המשפטיות לפתרון הבעיה.

דילוג לתוכן