תביעת כתובה

כל חתן נרגש מכיר את הרגע הזה לפני החופה כאשר הוא מוזמן ברוב כבוד אל שולחן צדדי לחתום באוירה חגיגית על הכתובה. רבים חושבים שמדובר רק בעוד שלב בטקס ולכן רושמים סכומים גבוהים במיוחד במטרה להביע את אהבתם וליצור רושם טוב על הורי הכלה ולא מודעים לכך שהם חותמים על הסכם משפטי מחייב, ובמקרה של גירושין עשויה האישה לדרוש וגם לקבל את כתובתה. מהי תביעת כתובה לאחר גירושין? מה סכום הכתובה? האם היא מהווה התחייבות משפטית? מתי אישה זכאית לכתובתה ומתי אינה זכאית? כל המידע >>

מהי תביעת כתובה?

על פי המנהג היהודי יחתום הבעל טרם כניסתו לחופה על שטר התחייבות בו הוא מתחייב לדאוג לכל מחסורה של האישה שאותה הוא עומד לשאת, וכמו כן, במידה וירצה לגרש אותה הוא מתחייב לשלם לה סכום כסף מסוים כפיצוי. כל חתן רשאי לבחור בעצמו את הסכום אותו הוא מעוניין לתת לאישה במקרה של גירושין, בדרך כלל בסיכום מראש עם הורי הכלה.

סכום הכתובה

מאחר וטקס החתימה על הכתובה מתקיים ממש רגע לפני שמתחילה החופה וכולם כבר מאד נרגשים, וגם בשל העובדה שסכום הכתובה מוכרז במהלכה מול כל המזומנים, קורה לא מעט שהחתן חש צורך לרשום סכום מרשים אשר יצהיר על אהבתו העזה לזוגתו לעתיד. לכן עלול החתן לחתום על סכומים גבוהים שאולי נשמעים נהדר, אך הסיכוי שהם נמצאים בכיסו מאד נמוכים.

הכתובה כהתחייבות משפטית

מקורו של המנהג בימים עברו ומטרתו היתה להבהיר היטב כי על הבעל לדאוג לכל מחסורה של האישה כל זמן שהם נשואים זה לזה ולהרתיע מפני גירושין בקלות דעת. אך בעידן המודרני, קיימים במדינת ישראל שפע של חוקים ותקנות שנועדו להגן על הנשים המתגרשות ולאפשר להן לקבל מחצית מן הרכוש המשותף ודמי מזונות, ולכן חשיבותה של הכתובה בהליך המשפטי המודרני התעמעם מעט. עם זאת יש לזכור שאישה הדורשת כתובתה ומצליחה להוכיח כי היא זכאית לה, אכן עשויה לקבלה.

חילוקי דעות בנוגע למהותה של הכתובה

סביב הכתובה נוצרו דילמות משפטיות בעקבות ההתפתחויות המודרניות במשפט העברי. כיום ישנם משפטנים הטוענים כי הכתובה צריכה להינתן לאישה בלי קשר אל חלוקת הרכוש המשותף בגירושין והיא נמצאת מעל לכל הרכוש שנצבר, ולעומתם יש כאלה הטוענים שהכתובה צריכה להיכלל כחלק מן הרכוש המשותף. כך או אחרת, בסופו של דבר ההכרעה האם האישה זכאית לכתובתה והאם יש לחייב את הבעל לשלמה נתונה בידי הדיין.

מתי אפשר לאישה לדרוש כתובה?

במקרים שבהם הבעל נהג במובהק באופן שפגע רגשית או כלכלית באישה, כמו למשל בגד בה או ביזבז את כל הונם בהימורים ומשחקי מזל, פגע בה פיזית או התעלל בה, ימליץ עורך הדין לאישה לבקש את כתובתה גם אם היא זו אשר פותחת את תיק הגירושין, לאחר ששקל היטב את סיכוייה לקבלה. יש לזכור כי על האישה יהיה להציג בפני הדיין הוכחות חותכות לכל טענה שהיא מעלה.

מתי אישה זכאית לכתובתה?

במידה והאישה מילאה את כל חובותיה כלפי הבעל במלואן ואילו הבעל קם עליה לגרשה ללא סיבה מוצדקת, היא תהיה זכאית לכתובתה. אך גם במקרה והאישה היא זו אשר פותחת את תיק הגירושין ומאידך מצליחה להוכיח בפני הדיין כי חייה עם הבעל היו קשים מנשוא עקב אלימות, הזנחה או כל סיבה אחרת שמיררה את חייה עד שלא יכלה להמשיך להיות נשואה לו יותר, תהיה היא זכאית לכתובתה.

מתי האישה מפסידה כתובתה?

אישה לא תהיה זכאית לכתובתה אם יצליח הבעל להוכיח כי האישה יצרה את המשבר בחיי הנישואין, בגדה בו או חדלה מלקיים איתו יחסי מין ( מתוך בחירה ולא על רקע רפואי ) או שנוהגת באופן קבוע בחוסר כבוד כלפיו. כל אלו נדרשים הוכחה נחרצת בפני הדיין, ובמידה והבעל פתח בתיק הגירושין חובת ההוכחה כי האישה אינה זכאית לכתובתה היא עליו, ואילו אם האישה פתחה את התיק לגירושין חובת ההוכחה כי היא זכאית לכתובתה היא עליה.

מה אעשה אם הסכום שנקבתי בו גבוה מיכולותיי?

אם חתם אדם על כתובה שהיא מעבר ליכולותיו הכלכליות יתחשבו בכך וסכום הכתובה יונמך, כמו כן, במידה ובמהלך חיי הנישואין צברו בני הזוג ממון רב ואילו סכום הכתובה הינו נמוך משמעותית מיכולותיו של הבעל, יכולה האישה לדרוש לעצמה כתובה גבוהה יותר מאשר הסכום שנחתם.

מדוע נשים רבות מוותרות על כתובתן?

הסיבה לכך נעוצה בחוק ליחסי ממון, אשר על פיו זכאית האישה לקבל מחצית מכל נכס או הון שנצבר במהלך שנות החיים המשותפים בין אם הם רשומים במשותף על שמם או רק על שם הבעל וכוללים גם זכויות פנסיוניות ועוד. במקרה כזה אין לאישה עילה לתבוע את סכום הכתובה משום שממילא תחלוק ברכוש בעלה, לעיתים בסכומים העולים בהרבה על הסכום הרשום בכתובה. אף על פי שהדבר מנוגד להלכה, דיינים רבים נוטים ללכת על פי החוק המודרני ולא לאשר כתובה כאשר האישה ממילא צפויה לקבל סכום כספי גבוה פי כמה וכמה, שיהיה בו די כדי לאפשר לה להתחיל את חייה מחדש.

תביעת כתובה – סיכום

גם כיום בעידן המודרני נהוג להתייחס אל הכתובה כאל מסמך משפטי לכל דבר ועניין, אולם הגשת בקשה של תביעת כתובה אינה מתקבלת באופן אוטומטי על ידי הדיין, אשר בוחן כל מקרה לגופו. אישה אשר מצליחה להוכיח כי בעלה גרם למשבר הנישואין, מירר את חייה או בגד בה, בהחלט עשויה לקבל את כתובתה, אולם כיום דיינים רבים נוטים להמליץ לאישה לוותר על כתובתה כחלק מתהליך איזון המשאבים. גם במקרה כזה אין סיבה לדאוג כי יווצר אצל האישה מחסור או חסך, משום שעל פי חוק הינה זכאית למחצית מן הרכוש המשותף ודמי מזונות אשר ישלימו את חסרונה של הכתובה.

דילוג לתוכן