עמוד הבית >> נוטריון >> תרגום נוטריוני >> אישור נכונות תרגום נוטריוני

אישור נכונות תרגום נוטריוני

אישור נכונות תרגום נוטריוני הינו אחד מהאישורים העיקריים הניתנים על ידי נוטריון.

מה זה אישור נכונות תרגום?

אישור תרגום הניתן על ידי נוטריון הוא אישור רשמי במדינת ישראל כי התרגום תואם ונאמן למקור. האישור ניתן על מסמכים רשמיים שונים כמו תעודות זהות ודרכונים, תצהירים, אישורי מיסים. כמו כן האישור ניתן גם על אישורי ותעודות לימודים המוגשים לרשויות או מוסדות אשר דורשים אישור נוטריון שהתרגום נכון.

רק אישור נוטריון הוא בעל כוח והכרה שהתרגום מדויק למקור. על פי החוק אישור זה הינו ראיה מספקת בהליך משפטי.

לקבלת אישור נכונות תרגום נוטריוני יש לפנות לנוטריון מוסמך, אשר שולט בשפת המקור ובשפת התרגום. נוטריון עו"ד יצחק גולדשטיין מפיק אישור נוטריון על תרגום מעברית לאנגלית או מאנגלית לעברית.

מה התנאים להפקת האישור?

בטופס האישור, הנוטריון מצהיר כי הוא שולט היטב בשפת המקור ובשפת התרגום, וכי המסמך המצורף לאישור הוא תרגום מדויק של המסמך המתורגם.

על מנת להפיק אישור תרגום נוטריוני יש לעמוד בשתי תנאים חשובים:

  1. מפיק האישור הינו נוטריון מוסמך על ידי משרד המשפטים – נוטריון בישראל הינו אזרח ישראלי או תושב קבע בישראל, חבר לשכת עורכי הדין שעסק במקצוע של עורך דין 10 שנים לפחות, לא הורשע בעבירה פלילית שיש בה משום קלון, לא הוצא ולא הושעה מלשכת עורכי הדין בישראל, וועדת הרשיונות מטעם משרד המשפטים מצאה אותו ראוי להיות נוטריון, עבר השתלמות מיוחדת, וועדת הנוטריונים אישרה אותו.
  2. הנוטריון בקיא ושולט בשפת המקור ובשפת התרגום – לא כל נוטריון רשאי ליתן אישור נוטריון לתרגום. רק נוטריון השולט השולט בשפה שבה נערך המסמך המקורי ובשפה שאליה תורגם המסמך רשאי ליתן אישור נכונות תרגום.

מחיר אישור נוטריוני על נכונות תרגום

מחיר אישור נכונות תרגום נוטריוני הינו אחיד ונקבע בתקנות הנוטריונים. הסכום שבתקנות צמוד למדד ומשתנה מעת לעת כפי שמתפרסם ע"י משרד המשפטים. לסכומים אלו יש להוסיף את עלות התרגום עצמו הנעשה ע"י הנוטריון או מתרגם מקצועי, שמחירו אינו אחיד.

התעריף לשנת 2024 (מחירים לפני מע"מ):

  • עד 100 מילים ראשונות בתרגום – 236 
  • לכל 100 מלים נוספות או חלק מהן, עד 1000 מילים – 186 
  • לכל 100 מילים נוספות או חלק מהן, מעל 1000 מילים ראשונות – 93 
  • לכל עותק שנוסף על עותק האישור הראשון –  73 .

משרד עורך דין ונוטריון יצחק גולדשטיין ערוך לספק אישור נוטריון לנכונות תרגום ואת כלל האישורים הנוטריונים במהירות, מקצועיות ובשירות מצוין.

לקבלת האישורים במהירות ומקצועיות פנה בטלפון 03-5758484.

תוכן עניינים
תחומי ההתמחות שלנו
דילוג לתוכן